__MAIN_TEXT__

Page 22

BAGGRUND

VI ER IKKE FØDT FOR AT FINDE OS I DET Mange af Organistforeningens tillidsrepræsentanter har oplevet, hvordan deres hverv på en helt særlig måde har været givende og udviklende for både dem selv og andre. Det har vi bedt en af dem fortælle lidt om. Af Bo Andersen Jeg skal her på given foranledning bidrage med et par strøtanker omkring tillidsmandsfunktionen. Hvad der i sin tid ik mig til at komme ud af busken og melde mig på banen som tillidsmand, var overgangen til ny overenskomst i 2010. Det var åbenlyst, at den overenskomst indebar en ny måde at tænke organiststillinger på, og desuden introduceredes begreber som funktions- og kvali ikationstillæg, rammetid osv. osv., og jeg tænkte i første omgang, at det kunne være godt med noget førstehåndsviden qua foreningens tillidsmandskurser ved indfasningen af dette nye mindset.  Efterfølgende måtte jeg konstatere, at min indskydelse havde været korrekt, nemlig i forbindelse med fastsættelse af rammetid for min egen stilling, hvor der, via min tillidsmand naturligvis, måtte rettes ind, så resultatet blev nogenlunde spiseligt. Time- og rammetidsfastsættelse er i nogle tilfælde områder, hvor overenskomsten ikke har ”sat sig” helt, og i de tilfælde er der brug for tillidsmandens mellemkomst.  En anden ting, jeg må fremhæve, er de situationer hvor der enten er opstået en kon likt, eller hvor der ønskes genforhandling i forhold til det gældende ansættelsesbrev. 22

Få nu den sten ud af skoen, lyder opfordringen fra tillidsrepræsentant Bo Andersen.

DET GÅR FAKTISK AN Jeg skal gerne indrømme, at jeg den første gang var noget beklemt ved tanken om at skulle møde et fremmed menighedsråd, der desuden var repræsenteret ved en juridisk konsulent fra Landsforeningen af Menighedsråd. Imidlertid var mine bange anelser i nogen grad ubegrundet; det gik faktisk an at føre en god dialog parterne imellem, der udmundede i en for alle parter mindelig løsning, uden at situationen gik op i en spids. Man kan godt spørge ind til tingene og, ikke mindst, få alt bragt til referat!  For mit eget vedkommende kan jeg kun sige, at sådanne tilfælde faktisk har været lærerige og udviklende, og at det har skærpet mine instinkter for en mere koncis fremlæggelse og konkretisering af problemer og løsningsmodeller, også i forhold til mit eget menighedsråd. Organist.org 9/2016

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 9, oktober 2016  

Nyhed om kirkemusikskolernes store fagpakkeprojekt, og om den nye udgave af koralbogen. Reportage fra Nordisk Kirkemusiksymposium 2016. Anm...

Organist.org nr. 9, oktober 2016  

Nyhed om kirkemusikskolernes store fagpakkeprojekt, og om den nye udgave af koralbogen. Reportage fra Nordisk Kirkemusiksymposium 2016. Anm...