Organist.org nr. 9, oktober 2015

Page 1

N r. 9

O

KTOBER 2015

1

4. årgang

Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen

TR-VALG 2015 SIDE 2 & 4


PRÆLUDIUM

DU ER

Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

For et par dage siden så jeg tilfældigvis i jernsynet det ganske korte DR-program ”Dagens sang”. Det var en udgave af Søs Fengers 30 år gamle hit ”Du er” med DR’s Pigekor. Det var et meget int arrangement, og først og fremmest var det en optagelse, der i den grad formidlede en ungdommelig glæde ved det at synge. Det ik mig til at tænke over, hvilket privilegium vi som kirkemusikere har, at det netop er vort daglige arbejde at beskæftige os med musik (og børn og unge).  Desværre lever hverdagen ikke altid op til denne idyl. Der kan være problemer med løn-, ansættelses- og arbejdsforhold, som nemt kan vokse den enkelte over hovedet. Så er det jo, man kan hente hjælp i sin fagforening, Organistforeningen!, som jo ikke bare er formand, bestyrelse og sekretariat, men som allervigtigst er en lok dedikerede tillidsrepræsentanter.  Som det fremgår inde i bladet, skal der her i efteråret igen være TR-valg. Ja, valg er jo så meget sagt. I de leste stifter er der ikke lere kandidater end pladser, der skal besættes – i mange stifter faktisk færre! Men kig nu alligevel på listen over valgmøder, hvor du kan se, at dine TR’er har lagt sig i selen for at skabe et indholdsrigt arrangement.  Det er altid godt at møde sine fagkolleger, det er godt at få sat ansigt på sin TR, inden man får brug for ham/hende, og det er vigtigt for TR’erne at få en fornemmelse for, hvad der rører sig i medlemsskaren. Men først og fremmest signalerer dit fremmøde en opbakning om dine tillidsrepræsentanter.  Ud over at møde op og stemme, kan man selvfølgelig give et endnu tydeligere signal ved simpelt hen at stille op og lade sig vælge. Er det ikke din tur nu? Du er – den, vi mangler. Du er – den, vi venter på. Du er – den, vi har brug for. … eller for at kombinere Søs Fenger med Sebastian syv år tidligere: Du er – ikke alene.

2

Organist.org 9/2015


INDHOLD OG KOLOFON

FORENINGSNYT

SIDE

NYHEDER

BAGGRUND

4

SIDE

8

SIDE

12

TR-VALG

SPAREØVELSER

STILLINGSOPTÆLLING

Kom og bak op om det faglige arbejde, når der i november er tillidsrepræsentantsvalg rundt omkring i stifterne. Find oversigten over arrangementer her.

Læs i dette nummer om den nye webportal merekirke.dk med tips til, hvordan menighedsråd kan spare, og om en ny udgave af selveste koralbogen.

Forud for et møde om beregningen af din stillings omfang er det en rigtig god idé, at du forbereder dig grundigt. Sådan lyder det gode råd fra tillidsrepræsentant Susanne Mørk-Jensen.

REPORTAGE

UDGIVELSER

MEDLEMMER

SIDE

14

SIDE

18

SIDE

36

LIV I GUDSTJENESTEN

ORGEL/MELODIER

JULEKALENDER

Tine Illum og Søren Andresen holdt på stævnet i maj et musikalsk foredrag med masser af konkret inspiration til menighedens gudstjenesterepertoire.

Vi anmeldeler Knud-Erik Jensens ”36 Orgelkoraler” og FUK-udgivelsen ”Lyset har så mange farver”. Desuden omtaler vi en række aktuelle bøger og cd’er.

Lea Daescu fortæller om, hvordan de ved Tersløse Kirke på Vestsjælland har deres egen levende og velbesøgte julekalender med masser af musik.

Organist.org

Udgives af Organistforeningen og hed frem til december 2014 PO-bladet. Det udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-7882.

REDAKTION

Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), www.ordklang.dk,

DEADLINE

Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før.

Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 02 54, e-mail: blad@organist.org Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organist.org (normalt) senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK

WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN

Under stævne-ekskursionen til Frobenius Orgelbyggeri i maj studerede de besøgende blandt andet et bord med vindlader. Foto: Filip Graugaard Esmarch www.organist.org

Organist.org 9 /2015

3


FRA BESTYRELSEN

TILLIDSREPRÆSENTANTSVALG 2015 I præludiet side 2 opfordrer formand Anders Thorup medlemmerne til at tilmelde sig de gratis TR-valgarrangementer i stifterne. Det gør en forskel, om du kommer.

at inde folk, som gerne vil tage en tørn som TR.  Aftenen afsluttes med lidt at spise og drikke. Derfor bedes man tilmelde sig på mail: SUMO@km.dk.

AALBORG STIFT Mandag d. 16. november kl 19 Romdrup-Klarup Sognegård, Romdrupvej 71, 9270 Klarup Aftenen indledes med korfagligt indlæg ved Laila Høgild, hvis op indsomhed udi at variere en korprøve synes uendelig. Hun giver tips og tricks til indslag som lege, danse, stomp, der kan holde energien oppe og lette indlæring af bl.a. salmemelodier.  Laila Høgild Nielsen er ansat i Vejgaard kirke, Aalborg, som børnemusiker, korleder og organist. Laila er uddannet fra Vestervig Kirkemusikskole og har en kandidat i Børnemusik fra Jysk Musikkonservatorium. Dette indlæg varer omkring 45 minutter.  Herefter fortælles om de seneste fagforeningsfaglige udfordringer for organisterne i stiftet med specielt sigte på stillingsoptællinger. Der bliver også plads til spørgsmål til de tre nuværende tillidsrepræsentanter: Annette Bæk, Jens Erik Rasmussen og Susanne Mørk-Jensen.  Efter spørgerunden er der valg af tillidsrepræsentanter. Selv om du ikke selv ønsker at stille op til TR, så betyder det meget for de nuværende og kommende TR, at der vises opbakning omkring valghandlingen. Kom derfor med og hjælp gerne på forhånd med

4

VIBORG STIFT Mandag den 9. november kl. 10-12 Baunekirken, Tjørring, Østerbyvej 10, 7400 Herning Oplæg om ”Salmesang midt i glemslen” ved organist Inger Kamstrup, Nørrelandskirken i Holstebro (læs om emnet på k.dk ved at søge på titlen). Derefter orientering om arbejdet som tillidsrepræsentant og efterfølgende valg. Organistforeningen er vært ved et enkelt traktement. Tilmelding er ikke nødvendig.

ÅRHUS STIFT Lørdag den 14. november kl. 15 Fredenskirken, Rosenvangs Alle 51, 8260 Viby Kl. 15.00: Musicalen ”Kaptajn Noah – og hans lydende dyreark” (tekst og musik: Michael Flanders og Joseph Horovitz) med Jesper Brun-Jensen (operasanger, bas) som Noah, Fredenskirkens Børne-, spire- og pigekor samt Kantoriet og et lille orkester med klaver, kontrabas og trommer. Denne herlige musik er fuld af skønne tekster, herlige rytmer og inurligheder.  Kl. 16.00 a holdes tillidsmandsvalg i tilstødende lokale. Christian Holdensen og Jan Ole Christiansen genopstiller.

Organist.org 9/2015


FRA BESTYRELSEN

RIBE STIFT Mandag den 2. november Ølgod Der er for tiden ikke nogen tillidsrepræsentanter for Ribe Stift og heller ingen opstillet.  Den præcise adresse, klokkeslæt og program for arrangementet er ikke på plads endnu. Det bliver meddelt i en mail direkte til organisterne.

HADERSLEV STIFT Onsdag d. 11. november kl. 19 Simon Peters Kirke, Islandsvej 12, Kolding Vi starter i kirken med erfaringsudveksling om rytmisk orgelspil. Oplæg ved Henriette Hoppe, hvorefter alle er velkomne til at bidrage med problemstillinger á la ”hvad gør jeg her?” eller løsninger á la ”det her virker for mig”.  Derefter en kort orientering, valg og faglig snak, hvor man er velkommen til at stille spørgsmål til tillidsmændene. Alle tre tillidsmænd, Pia Jeanette Nielsen, Tommy Schmidt Bülov og Henriette Hoppe, genopstiller.  Organistforeningen er vært ved et let traktement. Tilmelding til Pia Jeanette Nielsen på tlf. 21468646 eller Henriette Hoppe på tlf. 22596813.

FYENS STIFT Mandag den 9. november kl. 19.30 Bellinge Sognegård, Kirkelundvej 18a, 5250 Odense SV Mødet begynder i kirken (lige ved siden af), hvor tidligere MR-formand Stina Nøjgaard fortæller om de meget smukke og interessante kalkmalerier. Fortællingen indrammes af

Organist.org 9 /2015

præludium og et par fællessalmer v. organist Bjørn Krog Thesbjerg.  Derefter TR-valg og kollegialt samvær med et let traktement. Af hensyn til sidstnævnte bedes man tilmelde sig på : organist.bellingekirke@gmail.com.

ROSKILDE STIFT LOLLAND-FALSTER STIFT Mandag den 16. november kl. 13 Vordingborg Kirke, Kirketorvet 14A, 4760 Vordingborg Mødet a holdes i samarbejde med DOKS.  Vi begynder i kirken kl. 13.00, hvor Jens Ramsing fortæller og spiller en lille 20 minutters demokoncert. Herefter frokost på Hotel Kong Valdemar. Efterfølgende valghandling i kirkens lokaler de to foreninger hver for sig. Vi slutter med en spørgetime.  Tilmelding til frokosten til Solveig Bjergkvist på tlf. 5782 0170 / 3022 9453 elle email solveig@bjergkvist.dk senest den 1. november.

HELSINGØR STIFT KØBENHAVNS STIFT Mandag den 9. november kl. 10 Solvang Kirke, Remisevej 10-12, 2300 Kbh. S Mødet a holdes i samarbejde med DOKS.  Kl. 10.00 Kommunikation/kon liktløsning ved Kon liktløser/tidl. Tillidsmand i DOKS Morten Hintz.  Kl. 12.30 Gratis frokost. Tilmelding til frokosten er nødvendig – til Inger Marie Riis senest den 4. november på mobil 23 40 81 71 eller mail imr@solvangkirke.dk, hvor yderligere oplysninger også kan fås.

5


FRA BESTYRELSEN

OVERVEJER DU AT BLIVE TILLIDSREPRÆSENTANT?

Jeg er sĂĽdan en, der gerne vil have â€?en ďŹ nger med i spilletâ€?, gerne bag kulisserne. Derfor var jeg ikke sĂŚrlig svĂŚr at overtale til at vĂŚre med i tillidsmandsarbejdet.

Som organist fĂĽr du stensikkert brug for bistand fra en tillidsreprĂŚsentant – i hvert fald hvis du er ansat pĂĽ overenskomst og ikke har lyst til at sakke bagud i løn. SĂĽdan er det i folkekirken.

Det er herligt, nĂĽr en kollega er glad for det, jeg har kunnet bidrage med, og dejligt, nĂĽr menighedsrĂĽd og organist gĂĽr tilfredse fra et møde, fordi begge parter har opnĂĽet et tilfredsstillende resultat. Forhandlinger og samarbejde foregĂĽr i de este tilfĂŚlde i en god atmosfĂŚre og med vilje til at ďŹ nde ordentlige løsninger.

Det er ingen selvfølge, at der er tillidsreprÌsentanter. Hvis ordningen skal fungere, er der brug for, at en stor del af Organistforeningens medlemmer tager deres tørn med det faglige arbejde pü et tidspunkt i løbet af arbejdslivet. Har du overvejet, hvornür det er din tur?

Som TR vil jeg ogsĂĽ meget gerne medvirke til, at der bliver oprettet erfa-grupper rundt omkring. Jeg synes, det er vigtigt, at vi som organister deler erfaringer og inspirerer hinanden – pĂĽ møder, der bĂĽde handler om ansĂŚttelsesvilkĂĽr og det faglige indhold i vores arbejde.

Alternativet vil vÌre, at alt det faglige arbejde udføres af lønnet arbejdskraft. Det vil i hvert fald fü dit faglige kontingent til at stige. Müske vil det til gengÌld fü følelsen af sammenhold mellem fagfÌller til at dale? Til november für du mulighed for at bakke op om tillidsreprÌsentant-arbejdet, nür der valg i de enkelte stifter. Og hvis det altsü er din tur, kan du jo stille op. Men kontakt allerede nu din nÌrmeste tillidsreprÌsentant og hør nÌrmere.

Inge Marie Andersen, tillidsreprĂŚsentant i Viborg Stift

En forstÌrkning af tillidsmandskorpset vil hjÌlpe i alle stifter, men lige nu er der et ganske sÌrligt behov i Ribe Stift og i alle stifter øst for LillebÌlt.

" & " & "

KONCERT MED TUDOR4U RENÆSSANCENS BEDSTE SANGE I ERIK NORBYs MESTERLIGE BEARBEJDELSE

6

$ ! '(# # #%

Organist.org 9/2015


OPSLAG FRA MINISTERIET

SØG TILSKUD TIL EFTERUDDANNELSE Fristen for at søge midler fra Kompetencefonden til din opkvaliϐicering er den 16. november. Se her, hvordan det foregår. Som resultat af overenskomstforhandlingerne modtager Kirkeministeriet midler til fordeling på folkekirkens område. Midlerne fra Kompetencefonden skal bruges til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken mv.  Ansøgning kan kun ske elektronisk i perioden mandag den 21. september 2015 til mandag den 18. november 2015 kl. 22.  Det elektroniske ansøgningsskema indes på internetadressen www.kompetencefonden. km.dk. Der skal indsendes en ansøgning for hvert kursus, der søges midler til.

ANSØGNINGSFORLØBET Når ansøgningen er indtastet, får menighedsrådet automatisk tilsendt ansøgningen via dets e-post-adresse. Ansøgningen skal godkendes af menighedsrådet senest mandag den 30. november 2015 for at være gyldig. Er menighedsrådet endnu ikke tilmeldt e-post, sendes ansøgningen til menighedsrådet fra stiftet. Stiftet skal senest mandag, den 30. november 2015 modtage den godkendte ansøgning. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er korrekt udfyldt.

Bemærk, at når indtastningen afsluttes ved at trykke ”godkend”, sendes der automatisk en e-post til den e-postadresse, man har oplyst under indtastningen. E-posten indeholder en kopi af ansøgningen. Modtages e-posten ikke efter kort tid, er der risiko for, at ansøgningen ikke er gået igennem, og det anbefales derfor, at gentage indtastningen. Det er en god idé at indtaste ansøgningen en uge før fristens udløb.  Fordelingen forventes at inde sted i Uddannelsesudvalget i Kirkeministeriet primo februar 2016. Ansøgerne kan herefter forvente at modtage svar omkring 1. marts 2016.

DER HENVISES TIL • Organistforeningen.dk, hvor der indes en udførlig vejledning under ”Organistfaget” > ”Efter- og videreuddannelse” i boksen til højre. • Ministeriets hjemmeside kirkeuddannelse. dk, hvor der er oplysninger om uddannelsestilbud, MUS og målrettet kompetenceudvikling. • SCK's hjemmeside kompetenceudvikling.dk, hvor der er oplysninger om MUS, kompetenceudvikling m.v.

74 koncertudbydere med 223 koncertforslag

www.kirkekoncert.dk Organist.org 9 /2015

7


NYHEDER

ET REDSKAB TIL NYTÆNKNING I SOGNET En ny webportal skal hjælpe landets menighedsråd til at udnytte de økonomiske ressourcer bedre og foreslår blandt andet at indføre geograϐisk ϐleksibilitet og at udskifte kirkesangeren med et ulønnet menighedskor.

at menighedsrådet i dets bestræbelser på at spare på sognets administrative udgifter kan overveje at gennemføre en såkaldt værdistrømsanalyse (Lean), hvor ”tanken er, at det skal undgås at udføre opgaver eller arbejdsgange, som ikke har værdi for nogen”.

Landsforeningen af Menighedsråd lancerede tidligere i år hjemmesiden merekirke.dk som led i det igangværende projekt ”Mere kirke for pengene”. Hjemmesiden rummer en række idéer til, hvordan menighedsrådet kan agere mere omkostningsbevidst i det daglige.  Formålet med tiltaget er at inspirere menighedsrådene til at få mere kirkeliv ud af skattekronerne. Det byder dog ikke, at der opfordres til at gå på kompromis med kvaliteten i forhold til bygninger og inventar, eksempelvis orglet.  Hjemmesiden henviser blandt andet til,

DROP KIRKESANGEREN Et enkelt af idékatalogets punkter handler direkte om kirkemusik: Som et eksempel på, hvordan man kan benyttes sig af frivillig arbejdskraft, henvises til et unavngivet sogn, hvor man har sparet udgiften til en kirkesanger ved at etablere et frivilligt menighedskor, som organisten så i stedet øver salmerne med.  ”Konceptet er relativt enkelt og går ud på, at op til fem personer synger salmerne under søndagens højmesse. Søndagens menighedskor samles 45 minutter inden gudstjenesten, hvor organisten spiller salmerne igennem, og evt. vanskelige passager gennemgås. Organisten er til stede i forvejen, så der er ikke udgifter forbundet med, at koret øver,” står der.  Om organisten ikke reelt har fået en større arbejdsbyrde, og om brugen af frivillige resulterer i den samme stabilitet og kvalitet som en lønnet kirkesanger, melder historien ikke noget om.

FLEKSIBILITET I ARBEJDET En anden måde at spare på er, at man i samarbejde med nabosogne indfører geogra isk leksibilitet for medarbejderne:  ”Gennem etablering af gensidig vikarforpligtelse mellem sogne/kirker er der muligheder for at nedsætte udgifterne til vikarer

8

Organist.org 9/2015


NYHEDER ganske betragteligt”, står der på hjemmesiden, uden at besparelsernes omfang dog er forsøgt konkretiseret.  Samtidig er argumenterne for geogra isk leksibilitet dog ikke begrænset til det rent økonomiske:  ”For medarbejderne kan ordningen give større leksibilitet i arbejdet og skabe grobund for samarbejde og erfaringsudveksling med fagfæller, som man i reglen ikke har på folkekirkens små arbejdspladser, hvor der ofte kun er en person til hvert fag,” hedder det.

INDSTILLET TIL PRIS Indholdet af merekirke.dk er skabt på baggrund af besvarelser fra en undersøgelse, som Landsforeningen foretog blandt både menighedsrådsmedlemmer og ansatte i 2014.  Hjemmesiden ik i august den anerkendel-

Organist.org 9 /2015

se at blive nomineret som Danmarks bidrag til en såkaldt ”World Summit Award” i kategorien Kultur og turisme. Det er en FN-pris til hjemmesider, der formidler relevant indhold på en nytænkende.  Som en opfølgning på projekt ”Mere kirke for pengene” holder Landsforeningen i efteråret 2015 og foråret 2016 en række lokale minikonferencer i samarbejde med provstiudvalgene. På merekirke.dk indes der nærmere informationer om konferencerne. Filip Forsinket geofleks-vejledning Vi havde annonceret et tema om geografisk fleksibilitet i dette nummer. Den længe ventede vejledning om dette emne fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd er imidlertid endnu ikke kommet. Vi bringer temaet, når vejledningen kommer.

9


NYHEDER

KORALBOGEN BLIVER MERE HANDY I en ny udgave fra Gyldendal får koralbogen et andet format, og i forhold til den nuværende høje pris bliver den dyrere. Muligvis vil den senere udkomme elektronisk. Af Filip Graugaard Esmarch Koralbogen har i nogen tid været udsolgt fra Kroghs Forlag, og Kirkeministeriet har indgået aftale med Gyldendal om at genoptrykke bogen. Og den får betegnelsen ”2. udgave”, fordi der bliver ændret på formatet. Det oplyser Dorthe Larsen, der er redaktionskoordinator hos Gyldendal.  ”Der vil blive jernet copyright-noter fra nogle melodier, som er blevet rettighedsfri, men ellers er indholdet identisk med det nuværende,” siger hun.  Rent fysisk vil bogen tage sig markant anderledes ud end Kroghs Forlags bud på en koralbog, der som bekendt er noget nær kvadratisk. Gyldendal har aftalt med Kirkeministeriet at gøre formatet markant lavere, sådan at det kommer til at svare nogenlunde til Wilhelm Hansen koralbog til den gamle salmebog.  ”Den bliver jo så en del tykkere. I forhold til de nuværende 420 sider kan vi måske komme op i nærheden af 600 sider. Det er en svær balancegang, for noderne skal jo ikke presses sammen eller gøres mindre. Det skal være læsbart. Men vi arbejder lige nu på at få rykket nogle af satserne sammen, så vi kan spare nogle sider,” fortæller Dorthe Larsen.  I koralbogen fra Kroghs Forlag er satser-

10

nes læsbarhed generelt øget, blandt andet på grund af en større nodeafstand end i Wilhelm Hansens gamle, og dette ser altså ud til at blive bibeholdt. Men Siderne i den nye koralbog vil formodentlig kunne sættes op med en bedre udnyttelse af pladsen, end tilfældet er med den nuværende. Her resulterede spildpladsen som bekendt i en virkelig tung bog – noget som ik Henrik Fibiger Nørfelt til i Organistbladet fra juni 2004 at kalde den ”et misfoster af en koralbog”:  ”Formatet gør, at bogen er for stor til anbringelse på mange orglers nodepulte, og sidernes opsætning giver brugerne ved stort set alle orgler en uheldig arbejdsstilling. Kort sagt: Organisterne har fået et dårligt arbejdsredskab,” lød det frustrerede skudsmål, som mange andre organister har været tilbøjelige til at give ham ret i.

TO BIND ER IKKE PRAKTISK Til arbejdet med at inde den bedst mulige form har Kirkeministeriet rådført sig med en oplagt ekspert: kirkemusikskolerektor Ole Brinth, der i sin tid var formand for Salmebogskommissionens melodiudvalg. Han er dog ikke egentlig konsulent på projektet.  ”Jeg har været inddraget i overvejelserne og har givet mit besyv med i forhold til nogle praktiske og faglige forhold. Og ved afvejningerne omkring de spørgsmål, der er blevet rejst over for mig, har jeg støttet mig til kollegers vurderinger. Det har været oplagt at overveje netop koralbogens format,” mener han.  Ole Brinth har i samråd med ministerium

Organist.org 9/2015


NYHEDER og forlag naturligvis fokus på, hvilken tykkelse tilbageførslen til tværformatet vil medføre.  ”Den øgede rygbredde vil også have konsekvenser for den praktiske brug. Derfor gøres der fra forlagets side en række bogfaglige og tekniske overvejelser om blandt andet papirkvalitet og indbinding. Vi har drøftet de mulige fordele i at udgive koralbogens melodidel i to bind, og der er enighed om, at de mulige fordele skal måles op imod de problemer, det giver at skulle bytte mellem to bind i løbet af en gudstjeneste.”  Derfor arbejdes der hen imod at udgive melodidelen i ét bind. Og vurderingen er ind til videre, at det kan gøres, uden at det bliver for tykt.

1.500 kr. være naturlig, mener Dorthe Larsen. Til sammenligning koster Wilhelm Hansens aktuelle tobindsudgave af Folkehøjskolens Melodibog 549 kr. – med omkring en jerdedel færre satser end koralbogens.  Ole Brinth har i samtalerne med forlaget og ministeriet ikke forholdt sig til prisen, og det ønsker han heller ikke at gøre. Men hvad med kirkemusikskolernes rekrutteringsgrundlag, hvis den høje pris vil gøre koralbogen til et sjældnere syn i private nodesamlinger, og færre dermed vil vokse op i et hjem med koralbog? Her er rektoren nu ikke bekymret:  ”Jeg har meget vanskeligt ved at forestille mig, at det er et forhold, der vil have indvirkning på søgningen til skolerne.”

NATURLIG PRISSTIGNING

UVIS UDGIVELSESDATO

Ole Brinth efterlyser ikke, at man benytter lejligheden til at foretage justeringer af koralbogens rent musikalske parametre. Tilbage i oktober 2003 mente han ellers, at Kroghs Forlag havde foretaget ændringer i sats-materialet uden at spørge om lov, hvilket under stor opmærksomhed ik ham til at frasige sig det musikfaglige ansvar.  ”Det viste sig efterfølgende, at Kroghs Forlag valgte at følge salmebogskommissionens forslag til koralbog også i henseende til notation, så der er for mig at se ikke grundlag for en revision ud fra det satstekniske eller ud fra det notationsmæssige,” fortæller Ole Brinth.  Et mere ømt punkt i forbindelse med koralbogen er dens pris. Og en ny pris ligger ikke fast men bliver sikkert højere, lyder det fra Gyldendal. Efter en årrække, hvor prisen har været 1.350 kr., vil en stigning til omkring

Hos Gyldendal fortæller Dorthe Larsen, at ministerium og forlag ligger i overvejelser om at udgive koralbogen i en version, som potentielt kan gøre det let for den enkelte bruger at foretage sine egne ændringer i satserne, eksempelvis transponere.  ”En elektronisk udgave har været på tale, men det vil være et større arbejde, for der vil være mange forventninger til, hvad den skal kunne. Nu skal vi først have lavet bogen færdig, og så tager vi det næste step efterfølgende,” siger hun.  Hvornår koralbogen bliver færdig, er ganske uvist. Målsætningen har været den 30. november 2015 som udgivelsesdato, men det eneste, Dorthe Larsen vil love, er, at den højeste prioritet ligger på at skabe det bedst mulige resultat.

Organist.org 9 /2015

11


BAGGRUND

SKAL DIN STILLING TÆLLES OP? Forud for et møde om beregningen af din stillings omfang er det en rigtig god idé, at du forbereder dig grundigt. Hvis ikke for din egen skyld, så gør det for dine organistkollegaers skyld. Af Susanne Mørk-Jensen Der laves mange stillingsoptællinger i de her år. Nogle gange er det organisten selv, der har ønsket det, alene fordi opgaverne har ændret sig siden ansættelsen. Da mange stillinger er i evig forandring, er det måske lidt af et sisyfosarbejde. Men hvis man oplever, at omfanget af opgaver ikke kan løses inden for de timer, der lønnes for, skal man naturligvis gå til kontaktpersonen og gøre opmærksom på problemet.  Når der aftales møde om optælling, er det helt afgørende at forberede sig godt! Hverken personalekonsulenter eller menighedsråd har forudsætninger for at vide, hvilken tid, det kræver at løse en given musikalsk opgave. Det er fair, at en person uden musikalsk baggrund eksempelvis undrer sig over 250 timer til et børnekor, der har 25 korprøver på et år. Et andet klassisk problem er højmessen. Enkelte steder er den nede på kun at give 5 timer inklusive afviklingen af selve tjenesten, hvilket levner max. 3,5 timer til al forberedelsen …  Hvis man ikke bruger mere, skal man heller ikke bede om mere. Men i andre tilfælde må man minde den anden side af bordet om, at det angivelige formål med lokale forhandlinger er, at den lokale løn skal anspore/afspejle de individuelle organisters arbejde – og ikke

12

kun skal afspejle de steder, hvor der af forskellige grunde investeres mindst i opgaven. Også her er det dog forståeligt, at modparten ønsker en grundig forklaring på timekravet. Forhandlingen bliver nemmere og mere seriøs, når organisten hjemmefra har gjort meget præcist rede for tidsforbruget til de mest ”svævende” ting.

ET VIGTIGT REGNESTYKKE For nogle virker det uoverskueligt at skulle lave så detaljerede overvejelser. Derfor bliver der i denne måned lagt et regneark ind på de lukkede medlemssider, som kan lette opgaven. I skemaet ses en oversigt over hovedparten af de forskellige opgaver, der erfaringsmæssigt kan forekomme i en stilling. Så kan man løbe ned over skemaet og a krydse alle de handlinger, som man selv udfører inden for en given opgave. Det er herefter forholdsvis let at sætte minuttal på delelementerne og lade regnearket lægge tallene sammen.  Man skal samtidig holde sig for øje, at timetallet pr. opgave trods alt kun er gennemsnitstal. Og man skal huske, at der bør være plads til alt det uforudsigelige, som ligger i og mellem opgaverne: IT slår knuder, nye IT-programmer indkøres, diverse praktiske vanskeligheder, som skal diskuteres med kirkeværge og kontaktperson, research ved indkøb af nyt materiale, kurser mm. For at organisten ikke gang på gang skal bruge af sin fritid, vil den pædagogisk mest klare løsning være en buffer til den slags under ét på eksempelvis 40 timer.  Det sker, at organisten ærgrer sig over den

Organist.org 9/2015


BAGGRUND tid, der medgår til en præcis opgørelse af arbejdstiden. Ærgrelsen er forståelig, hvis optællingen alene er et ønske fra arbejdsgiveren. Og da bør det også være arbejdsgiveren, der betaler optællingen. Men ellers må man sige, at selv om det er omstændeligt at forberede sig som ovenfor anført, så er tiden givet særdeles godt ud. Resultatet kan få betydelig indlydelse på stillingen i år fremover.  Resultatet har i øvrigt også betydning for dine kolleger. Konsulenterne kan godt huske fra et pastorat til et andet.

PAS PÅ FALDGRUBER Det skal tilføjes, at der rundt omkring hos konsulenterne dukker nye metoder op til at lave den samlende beregning, som bliver udtryk for stillingsstørrelsen. Her skal man være vågen. Hvis det samlede opgjorte timetal blot divideres med 52 for at inde det ugentlige timetal, er den gal!  For at forstå det, kan man indledningsvis forestille sig en stilling, som kun består af kor og koncerter – aktiviteter, der aldrig dækkes af vikarer. Man har måske gjort op, at det kræver 520 timer at løse disse opgaver. Hvis timerne fordeles over alle 52 uger, giver det en stilling på 10 timer ugentlig. Men det indebærer jo, at organisten også skal arbejde i sine ferier. Derfor: Hvis timetallet er gjort op som i eksemplet til 520 timer i alt, skal disse timer kun fordeles på de 46 arbejdsuger, og stillingens størrelse er dermed 11 timer ugentlig. Det betyder en del på årsbasis.  En normal organiststilling er sammensat af gudstjenester og lignende, som er vikardækket, og kor mv. som ikke er vikardækket. Den

Organist.org 9 /2015

første timepulje skal deles med 52, og den næste skal jf. ovenfor kun deles med 46. Derefter kan det samlede ugentlige timetal indes.  Alt i alt: Stillingsoptællingerne har lere faldgruber. Hvis din stilling skal tælles op, så kontakt endelig din tillidsrepræsentant og brug hjemmesidens info. På organist.org ϔindes der under ”Ansat som organist” > ”Stillingsoptælling” blandt andet en 18 sider lang vejledning (se i boksen). Regnearket, som omtales ovenfor, vil kunne ϔindes i menupunktet ”For medlemmer”, hvor man logger ind med sin mail-adresse samt medlemsnummeret, som er at ϔinde på bagsiden af dette blad.

Susanne Mørk-Jensen er organist ved Romdrup og Klarup Kirker nær Aalborg samt tillidsrepræsentant i Aalborg Stift.

13


REPORTAGE

KONFIRMANDHITS OG SUNGNE LITURGISKE LED Tine Illum og Søren Andresen holdt på stævnet i maj et musikalsk foredrag med masser af konkret inspiration til menighedens gudstjenesterepertoire.

I Sdr. Bjert Kirke ved Kolding, hvor den pensionerede salmedigterpræst Holger Lissner i sin tid huserede, har menigheden meget længe været vant til fornyelse i gudstjenesten i form af nye salmer. Den linje er helt naturligt videreført af Tine Illum og Søren Andresen, som ud over at være præst og organist ved kirken også er ansat af Haderslev Stift i Værkstedet GudstjenesteLIV. Og den musikalske fornyelse i Sdr. Bjert strækker sig også ind i liturgien.  Da Tine og Søren i maj gæstede Organistforeningens stævne, lod de naturligvis deltagerne afprøve en række gode eksempler på, hvordan sangen kan spille en helt central rolle i bestræbelserne på at udvikle gudstjenesten.

Ofte synger jeg først melodien igennem, og så tager jeg den linje for linje. Jeg vil insistere på, at menigheden skal lære melodien ordentligt at kende.”  Hans oplevelse er, at man nogle andre steder kan have tendens til at tage alt for let på indstuderingen.  ”Jeg forstår simpelthen ikke, at dygtige musikere og korledere kan inde på at sige: ’Jeg spiller lige den her igennem en gang, og så synger vi den’. Det ville man jo ikke engang gøre med sit kor, med mindre det var et meget dygtigt kor. Så hvorfor ikke bare lade menigheden bruge den tid, den skal bruge?”  Som kirkemusiker er man desuden i fare for at overvurdere, hvor kendt en bestemt melodi faktisk er, mener han.  ”Jeg synes, vi skal erkende i folkekirken, at traditionstabet er indtrådt. Men vi skal holde op med at surmule over, at folk alligevel ikke har lært det og det i skolen. Lad os i stedet se på, hvordan vi så får det bedste ud af det.”

MELODIEN LÆRES ORDENTLIGT

STILHED UNDER BEDESLAG

Det skal absolut ikke gå op i fornyelse og udvikling hele tiden. Genkendeligheden er også vigtig.  ”Vi har maksimalt én ny salme med ved en gudstjeneste. Derudover er det salmer fra salmebogen. Men det er så også næsten hver søndag, at vi har en ny, som vi indøver inden gudstjenesten. Vi kan også inde på at indøve en af de gamle salmer, hvis det er lang tid siden, vi har haft den,” forklarede Søren Andresen.  ”Jeg sætter mig ved klaveret øverst i kirken.

Der er lere oplagte sidegevinster ved at øve en salme før gudstjenesten, fortalte Tine Illum.  ”For nogle af dem, der kommer i kirke, er der ikke én ny salme men seks. Og vi synes, det er rigtig vigtigt ikke at få lavet en opdeling i ’os og dem’. Når vi begynder med at øve en ny sang, kan de sænke skuldrene og tænke: 'Nå, man altså kan godt gå i kirke her uden at kunne alle sangene, og den her kan de andre heller ikke'. Så får vi blødt op på det, og de synger faktisk meget mere med på alle salmerne.”

Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch

14

Organist.org 9/2015


REPORTAGE

Nye salmer Søren Andresen (forrest i midten) fik for alvor organiststævnedeltagerne op af stolene med ”Hvis du bare havde tro som et lille frø fra sennepsplanten” (en argentinsk børnesalme med fagter). Han havde en hel række andre meget anvendelige salmer og sange med, som de færreste kendte på forhånd. Flere af dem, som er omtalt i artiklen, kan findes på den lukkede del af organist.dk, dvs. under ”For medlemmer” > ”Noder og salmetekster”, højre spalte (log ind med din mail-adresse og medlemsnummer, som findes på bagsiden af bladet). Blandt de øvrige eksempler var • ”Du, som kom fra himlen” med tekst af Hans Anker Jørgensen og melodi af Johannes Konstantin Neergaard (findes i ”Diakoni: 7 nye salmer”, FRIK, og ” Salmer og sange i skole og kirke 2”, Dansk Sang). • ”Dybt i sjælen hvisker det” med tekst af tyskeren Klaus-Uwe Nommesen, dansk tekst af Holger Lissner (findes i "Sangene synger i os", Unitas 2014) og melodi af Hans-Joachim Rolf (findes på michaeliskloster.de ved skrive "7. meine seele" i søgefeltet). • ”Mød mig nu, som den jeg er” med tekst og musik af John Bell, Iona (findes i ”Må din vej gå dig i møde”, Kirkefondet 2009).

Dertil kommer, at man får hele menigheden varmet op. Hvorefter organisten kan nyde at begynde sit præludium i stilhed og ikke hen over en masse snak:  ”Efter indøvningen siger vi: ”Nu vil vi begynde gudstjenesten, og så lytter vi til bedeslagene’. Så bliver der bumstille.” Organist.org 9 /2015

KONFIRMAND-GLÆDE SMITTER Blandt de konkrete eksempler på nye salmer, som er slået godt an i Sdr. Bjert, er Janne Marks missionssalme ”Sendte er vi alle” ( indes i ”Salmer fra broen”, Kirkefondet).  ”Den har i tre år i træk være kon irmandhittet over alle kon irmandhits,” afslørede Søren 15


REPORTAGE Andresen og instruerede forsamlingen i at bevæge sig med gospeltrin til den afrikansk inspirerede melodi.  En anden type fornyelse er nye melodier til mere eller mindre gamle tekster. Holger Lissners ”Du fylder mig med glæde” (DDS 371) har Sara Dahlmann forsynet med en iørefaldende melodi, og K.L. Aastrups ”Du følger, Herre, al min færd” (DDS 21) har fået ny melodi af Jørgen Lauritzen. De er begge blevet overordentlig godt modtaget af Sdr. Bjertkon irmanderne.  ”Hvis menigheden inder ud af, at kon irmanderne rigtig godt kan lide den, så smitter det jo,” indskød Tine Illum.

DEN ENKLE UDTRYKSFORM Nogle sange og salmer behøver ingen indstudering forud for gudstjenesten. Børnesangen ”Hør kirkeklokken ringer” (Werner FischerNielsen/Holger Lissner) er en call and response-sang, hvor en forsanger foresynger hver enkelt linje, som så gentages af menigheden. Og de voksne er glade for at synge den også, forsikrede Tine og Søren.

Det kan også være enkle og meditative sange, som gentages mange gange under nadveruddelingen, og som menigheden bare synger med på efterhånden. Det er Gellerup-organisten Martin Hornstrups ”Rejs dig, bliv lys” (ikke udgivet) et eksempel på.  ”I den enkle udtryksform ligger der en særlig mulighed for at åbne ind til det, der er dybt,” sagde Tine Illum.

UDVIKLING AF LITURGIEN ”Vi synes også, det er interessant at arbejde med nogle af de sungne liturgiske led, som vi normalt ikke har i den danske højmesse. De skal være så enkle, at man kan lære dem liturgisk og ikke behøver at kunne dem på forhånd,” lød det fra Tine Illum.  Her har det igen karakter af ”syng og svar”, hvilket samtidig har den fordel, at man ikke behøver at dele en tekst ud. I Sdr. Bjert har de blandt andet brugt John Bells "Kyrie I" og "Hellig, hellig", begge fra sangbogen "Må din vej gå dig i møde", Kirkefondet 2009.  Og hvorfor nøjes med én stemme? Søren Andresen gav et eksempel på, hvordan man kan få menigheden til at synge tre- eller irestemmigt. Man deler forsamlingen ind i tre og synger for hos hver gruppe på skift: ”Kom, kom, kom Gud Helligånd” (fra Nigeria, nr. 2 i "Vi har et håb", Kirkefondet 2001). I sidste nummer formidlede vi nogle af de mere teoretiske overvejelser, som Tine Illum og Søren Andresen udtrykte under foredraget. Artiklen kan (gen)læses ved at ϔinde septembernummeret på organist.org under ”Fagblad” > ”Læs bladet” (side 8-9).

Tine Illlum udtrykte under foredraget sin undren over det synspunkt, at folk på over 60 år ikke vil synge noget, der er rytmisk: ”Dem på cirka 90 dansede jitterbug, da de var unge.”

16

Organist.org 9/2015ANMELDELSER

Knud-Erik Jensen 36 Salmeforspil Egen udgivelse 149 kr. (+ porto 33 kr.) ved henvendelse til k-e@jensen.mail.dk

Musik: Peter Bruun Tekst: Cecilia Engelbrecht Heick og Thomas Lennert Lyset har så mange farver (Fra FUK’s landsstævne i juli 2015) FUK/Mixtur 139 kr. hos noder.dk

Den københavnske organistvikar Knud-Erik Jensen er ikke til lange forord. Han takker Leif Meyer for nodesatsen, som er fin og klar, og fruen for den fine og stilrene forside (som havde fortjent et skarpere tryk). Hæftet er med brugervenlig spiralryg og én sats på hver side. Flere af dem er trykt i to tonearter – fra den høje udgave af koralbogen og en endnu højere fra den gamle koralbog. Mit indtryk er, at der er tale om noget i stil med Finn Viderøs ”Min arbejdsbog fra … Kirke”, en samling af forspil valgt ud af mange års produktion. Knud-Erik Jensen skal have stor ros for udvælgelsen af salmer. Der er ingen dødvægt af sjældent brugte salmer, og han tager livtag med de allermest brugte. Der er et relevant forspil til alle lejligheder. Hæftet rummer mange fine ting, også nogle deciderede perler, f.eks. ”Lad det klinge sødt i sky” og ”Du, som gir os liv og gør os glade”, samt nogle få lidt mystiske, f.eks. ”Blomstre som en rosengård”. Forspillene går i mange retninger stilmæssigt: Fra regelret 1600-tals-fuga til en Carl Nielsensk tone til en jazzet ”Det kimer nu til julefest”, og der er gode bud på romantiske forspil, hvor han har taget Cesar Francks motto: ”Modulation! modulation! modulation!” til sig. Desværre ender det i nogle tilfælde med en mavelanding af den slags, man kommer til at foretage, når man, dybt optaget af at improvisere, pludselig opdager, at nadverbordet er tomt. Hurtigt hjem til koralbogsslutningen! Det gælder fx ”Det dufter lysegrønt af græs” og ”I østen stiger solen op”. Meget af sjælen i romantisk musik ligger i de dvælende slutninger. Kåre Duhn

18

”Der vågner et brusende håb i mit blod” er lidt af den poetiske og malende tekst, der flot bliver levende og vedkommende med Peter Bruuns smukke musik. Tekst og musik fletter sig sammen som hånd i handske. Udgivelsen rummer seks satser: til advent, jul, faste, påske, pinse samt trinitatistiden. De er komponeret for ligestemmigt kor og blandet firestemmigt kor med orgelakkompagnement, men de kan også opføres blot med ligestemmigt kor. Satserne kunne være flotte at opføre til koncert som samlet værk, hvor man derved kommer hele kirkeåret rundt, men kan også bruges hver for sig til for eksempel musikgudstjeneste. LEVENDE MUSIK Tonesproget er nutidigt, smukt og afvekslende. Det er enkle virkemidler, som farver musikken, der er god opbygning af satserne, og de har form og musikalske højdepunkter. Akkompagnementet smyger sig op ad korets stemmer i nogle af satserne. I andre danser tonerne og danner et rytmisk akkompagnement. Alt sammen for at give karakter til musikken og understrege teksten. Udgivelsen er flot trykt med overskuelig nodeopsætning, og der er indført mange af komponistens anmærkninger om bl.a. tempo, styrke og frasering i noderne. Værket kræver gode og rutinerede sangere. Der er udfordringer for alle stemmerne og for akkompagnatøren, men det er levende musik med mange fine detaljer og stemninger, så der er alle muligheder for at få et godt resultat med musikalsk energi og livsbekræftende tekst. Ida Hovalt

Organist.org 9/2015


UDGIVELSER

BØGER

Steffen Brunés Folkekirkens personale (3. udgave) Nyt Juridisk Forlag 2014 600 kr. fra djoef-forlag.dk For et års tid siden udkom den tredje og gennemreviderede udgave af Steffen Brunés’ grundbog for menighedsrådsmedlemmer om løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale. Den forrige udgave er fra 2003, og meget er sket siden da, som han skriver i forordet – blandt andet med ”overenskomstdækning af hovedparten af kirkefunktionærområderne samt nye regler for og stærkt forøget fokus på arbejdsmiljø”. Bogens anden hoveddel om kirke- og kirkegårdsfunktionærerne rummer godt 100 siders pligtlæsning for alle, der beskæftiger sig med det folkefærd. Her bliver de grundlæggende klogere på emner som ansættelse, disciplinærsager, afskedigelser, pension, ferie, APV, personalepolitik og uddannelse. Bogen handler ikke så meget om det konkrete indhold af de enkelte overenskomster, som nok også ændrer sig hurtigere, end bogen bliver opdateret. Steffen Brunés er kontorchef i Kirkeministeriets personaleafdeling.

GudstjenesteLIV, som omtales andetsteds i dette blad. ”Det er en stor fare for os præster og organister, at vi kommer til at tro, at der er nogle systemer, som er bedre end liv. Hvis man gerne vil læse mere om det, er ’Gudstjenestens kerneværdier’ af Martin Modeus er en mægtig god bog,” sagde gudstjenesteudvikler Tine Illum under et foredrag på Organistforeningens stævne i maj. Den 326 sider tykke bog har karakter af studiebog med en lang række samtalespørgsmål. Der er overskrifter som ”Livsverden og systemverden”, ”Værdistyret gudstjenesteudvikling” og ”Delagtighed”. Kun et enkelt lille delafsnit (i kapitlet ”Genkendelse”) handler direkte om musikken.

Niels Thomsen Jeg kender et land: Forbrugervejledning til 28 Grundtvigsalmer Forlaget Vartov 118 kr. på grundvig.dk under ”Forlag” Fra bogens bagside: ”Grundtvigs salmer rummer en rigdom af indsigt i kristentro, men ofte er der gemt skatte, man ikke umiddelbart ser. Niels Thomsen, tidligere forstander for Præstehøjskolen, vil med denne bogs tolkninger af 28 velkendte Grundtvigsalmer hjælpe med at grave disse skatte frem.” Forfatteren citerer og udlægger salmerne vers for vers, og gennemgangen af en salme fylder typisk omkring fire sider – med masser af nyttigt input, hvis man skal sige noget om den ved et salmesangsarrangement.

Martin Modéus Gudstjenestens kerneværdier ALFA 298 kr. på rpc.dk Bøgerne af den svenske biskop Martin Modeus står centralt i arbejdet med gudstjenestefornyelse i Svenska Kyrkan. Derfor er hans tanker også en væsentlig inspirationskilde for det (syd)danske Værkstedet

Organist.org 9 /2015

Hans Fagius, red. Johann Sebastian Bach 48 Organ Works Gehrmans Musikförlag 439 svenske kr. på gehrmans.se

19


UDGIVELSER En pædagogisk udgivelse, hvor den kendte professor emeritus i det første bind på ca. 150 sider har ulejliget sig med at indføre fingersætningangivelser og tolkningsforslag i 49 lette til middelsvære Bach-orgelstykker. Og i det ca. 220 sider tykke bind 2 kommer Bach-eksperten med en overordnet introduktion til mesterens orgelmusik, artikulation, ornamentering og symbolisme, hvorefter der følger tre-fire siders kommentarer til hvert enkelt af de 49 stykker. Udgivelsen er på engelsk, og dens indhold og forord kan ses via et link på hjemmesiden (søg på ”12727” på gehrmans.se).

Karl Pedersen Lydstudie-håndbogen Canta-libris (eget forlag) 249 kr. via cantalibris.dk Den spiralindbundne bog med undertitlen ”Alt om optagelse, mix & mastering” henvender sig til alle som er interesseret i optage- og lydteknik samt redigering. På 238 sider og med 184 farveillustrationer er det en grundig indføring i emnet med gennemgang af emner som mikrofonopsætning, konkrete instrumenter, akustik og systematisk opbygning af et mix. Der er både baggrundsteori, historiske eksempler og praktiske tips. Karl Pedersen er lydtekniker og musiker, og han har blandt andet i mange år undervist i lydstudieteknik på Aalborg Universitet.

CD'ER

Flemming Chr. Hansen In lumine Domine (3 cd) Helikon 1078-80 150 kr. via helikonrecords.dk Hele tre cd’er med meditativ orgelmusik, fremført af komponisten selv ved det digitale Allen-orgel i Sakskøbing Kirke, hvor han er organist. Vi anmeldte noderne til Flemming Chr. Hansens ”In lumine Domine” i PO-bladet tilbage i marts 2014. De ligger alle sammen til gratis download på giflerne.dk, hvor komponisten også fortæller om tankerne og arbejdsprocessen bag. Han indspillede sidste år alle ti firesatsede suiter, og de blev udsendt af Helikon omkring nytår.

Ulrik Spang-Hanssen Bach in Italy CDKlassisk 1146 99 kr. på cdklassisk.dk Christian Præstholm Chorale Preludes (2cd) Helikon 1081-82 160 kr. via helikonrecords.dk

20

”Efter flere opfordringer har jeg nu indspillet en dobbelt-cd med 52 af mine efterhånden 200 orgelkoraler. Indspillet på det instrument, hvortil de fleste er skrevet, orglet i Sct. Mortens Kirke, Randers,” fortæller den myreflittige komponist og organist Christian Præstholm. I dobbelt-cd’ens noter skriver han blandt meget andet: ”Nogle løser krydsogtværs og sudoku – jeg slapper rigtig godt af med at pusle små melodiske og rytmiske motiver sammen, og jo sværere opgaven, jeg stiller mig, er, desto større er tilfredsstillelsen når og hvis det lykkes.” Christian Præstholm udgiver selv sine stringente men meget forskelligartede orgelkoraler på noder, og han har netop udsendt bind 15 (se christianpraestholm.dk under ”Min musik”).

J.S. Bach var faktisk aldrig selv i Italien, men meget af hans musik bærer tydelige italienske fingeraftryk. Ulrik Spang-Hanssen har her udvalgt nogle af de orgelstykker, som samtidig hører til

Organist.org 9/2015


UDGIVELSER

eftertidens mest afholdt Bach-kompositioner, og indspillet dem på Aubertin-orglet i Mariager Kirke. ”Med denne cd har jeg villet fokusere på det udadvendte, på glæden, på det det rytmiske drive og på den jublende opfindsomhed,” skriver orgelprofessoren i noterne, hvor han også argumenterer for, at stykkerne i hans hænder lyder mere særegent, end man oftest hører dem: ”Smagen i den klassiske musik har udviklet sig mere og mere i retningen af det tekstnære, af nodeteksten som lov og ikke bare som forlæg, og derved har vi i nogen grad glemt det kreative samarbejde mellem komponist og interpret, som tidligere var en selvfølge. Dette er ikke mindst gået ud over Bach,” påpeger han.

Phemius Consort Thomas Kingo’s Sacred Song Books Dacapo 8.226121 Cd 150 kr./mp3 69 kr. via dacapo-records.dk Kingos to små samlinger med titlen “Aandelige Siunge-koor” fra henholdsvis 1674 og 1681 er ifølge den ene af Phemius Consorts to ledere, bassangeren Jakob Bloch Jespersen, blandt de vigtigste udgivelser i dansk litteraturhistorie. Konceptet er her at fremføre dem, som de kunne have lydt ved Chr. V’s hof – altså ”luksusudgaven” af sjungekorene, som Bloch Jespersen formulerer det i videotraileren på dacapo-records.dk. Den anden leder af og initiativtager til det nydannede københavnske barokensemble er organisten og cembalisten Allan Rasmussen, og ud over Jakob Bloch Jespersen er det sopranen Else Torp, der synger. Foruden vignet-musik af bl.a. Lully og Johann Schop er der blevet plads til 14 af sjungekorene, og det fremgår tydeligt, at melodier som ”Rind nu op”, ”Sorrig og glæde” og ”Den klare sol går ned” oprindeligt var væsentlig mere dansante og barokke i stilen end den måde, vi synger dem på i dag. I teksthæftet findes sangteksterne i deres oprindelige form

Organist.org 9 /2015

samt noter ved Erik Norman Svendsen, Erik A. Nielsen og de to bagmænd.

Haderslev Domkirkes Pigekor Gloria Haderslev Sangakademi 003 100 kr. via haderslevpigekor. dk Pigekoret ved domkirken i Haderslev har under Thomas Berg-Juuls ledelse siden 2011 været i en stærk udvikling, som debut-cd’en her dokumenterer. Repertoiret er alsidigt med værker af Knut Nystedt (tre bibelske motetter), Felix Mendelssohn (”Laudate pueri”), Jakob Lorentzen (”Missa brevis”) og amerikaneren Nancy Hill Cobb (titelværket samt to andre). Og derudover får koret i tre enkle salmearrangementer besøg af jazzmusikerne fra Den Danske Salmeduo.

Janne Wind PopSalmer (2 cd+sanghæfte) Edition Wilhelm Hansen 169 kr. på webshop.ewh.dk Vi anmeldte i januar Janne Winds nye rytmiske melodier til Ingemann-salmer, som Wilhelm Hansen har udgivet i melodibogen ”PopSalmer” (inkl. klaverarrangementer). Siden har de desuden udsendt denne boks med to cd’er, hvor komponisten og sangeren har indspillet de 24 salmer sammen med blandt andre Rasmus Kjærgaard på diverse akkompagnerende instrumenter. Der medfølger også et hæfte, hvor der er blevet plads til tekster, ordforklaringer og melodilinjer (uden becifringer).

21


NYE SAMLINGER MED LETTE ORGELSTYKKER AN EASY HANDEL ORGAN ALBUM

ORGAN EVENTS

Arrangementer for orgel Ed. Daniel Moult · BA 11213

Koncertmusik fra fire århundreder

”Easy Handel Organ Album” giver et bredt overblik over komponistens religiøse og verdslige værker, og giver et ideelt grundlag for undervisning og introduktion til barokkens orgelmusik. • Samling af let til moderat svære orgelarrangementer. • Kan også spilles på mindre instrumenter. • Egnet til undervisning. Allerede udgivet:

AN EASY BACH ORGAN ALBUM Originale værker og arrangementer Ed. Daniel Moult BA 11212

Bärenreiter Week Fra 19/10–1/11 2015 → 20% rabat i 2 uger Aarhus Musik – noder.dk Stormgade 48 | 6700 Esbjerg Tlf. 8613 6655 | www.noder.dk

Originale værker og arrangementer Ed. Martin Weyer BA 11220 Stilen i denne udgave varierer fra portugisisk orgelmusik fra det 17. århundrede til franske og amerikanske værker fra det 19. århundrede. Det indeholder også en samling af tysk orgelmusik – bl.a. mindre kendte værker af Bach og andre stykker fra Robert Schumann til Ernst Pepping.

ENJOY THE ORGAN En samling lette orgelstykker Ed. Karl-Peter Chilla Volume 3 BA 11209 Bind 3 byder på spændende orgelstykker fra det 17. til det 20. århundrede, som er egnet til mindre instrumenter og som vil give imponerende resultater med begrænset øvetid. Allerede udgivet: Volume 1: BA 11207 Volume 2: BA 11208

Bärenreiter w w w. b aerenrei ter. c o m


INDHOLD OG KOLOFON

PORTRÆTKONCERT Jørgen Lauritsen

Jørgen Lauritsen

Kl. 20.00 i Garnisons Kirke København K Onsdag 11. november 2015 uropfører Musica Ficta og dirigent Bo Holten korværket CITRONER TIL VORHERRE tekst Simon Grotrian musik Jørgen Lauritsen Desuden medvirker solocellist Henrik Dam Thomsen Musikken er udgivet af Edition Wilhelm Hansen Ill.: Maja Lisa Engelhardt

Citroner til Vorherre Ti motetter til tekster af Simon Grotrian for blandet kor a cappella

NYHED

WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG 3(5 1 5*c5' 25*(/%2*(1

Per Nørgård ORGELBOGEN 17 præludier og koralfantasier Redigeret af Ivan Hansen

NYHED

Vejl. pris kr. 199,00 (inkl. moms) Se mere på

webshop.e wh.dk

Organist.org 9 /2015

Indhold FEM ORGELKORALER, opus 12 (1955) FE P Preludio Féstivo (1956) To Toccata – ”Libra” (1973/2013) S Sommerpræludium (1991) PRÆLUDIER & KORALFORSPIL til salmen “Året” (Ole sarvig) (1976/2014) Krist stod op af døde (1976) Jeg ved et evigt Himmerig (1992) Den signede fryd (1995)

23


Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 Koralbogen er under genoptryk, og det kan ikke oplyses, hvornår den er til rådighed. Bestil den her og få den leveret portofrit, når den kommer på markedet.

Kan det ikke vente, er her et godt tilbud:

Den Danske Koralbog (tidligere udgave)

og

Tillæg til Den Danske Koralbog (med alle de nye salmer)

Normalpris samlet kr. 960,00 Efterårstilbud

Kr. 750,00 Skriv til jatak@noder.nu eller ring til 43 53 38 08 Med venlig hilsen Bent Påske

NODEhandleren 24

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk

Organist.org 9/2015


Orgelmusik af Thomas Munch

Nyhed !!

• 22 Orgelkoraler (2003) • 18 Orgelkoraler (2007) • 12 Pieces (2011) • 12 more Pieces (2013) • 15 Orgelkoraler (2015)

Efterårstilbud indtil 1.dec. 2015

100 kr pr. hæfte normalpris 120 kr

Køb alle 5 hæfter for 400 kr Med wire spiral

www.forlagetsela.dk 4824 9515 - sela@dlgmail.dk

Kender du Thomas Munchs klaverskole I+II ?

NYT FRA MIXTUR

Carl Nielsen Potpourri

I dette potpourri kædes syv af Nielsens mest elskede sange sammen med små mellemspil så de danner en smuk suite. Arr. Lasse Toft Eriksen Forlaget Mixtur, FMX 02-007/8 16 sider, hæftet

POTPOURRI over sange af

Carl Nielsen POTPOURRI for 1-3 lige stemmer og

klaver over sange af

Carl Nielsen for blandet kor og klaver

Arrangeret af Lasse Toft Eriksen

59,00 kr. SATB, klaver 59,00 kr. 1-3 lige st., klaver

Arrangeret af Lasse Toft Eriksen

20% på korsæt

Carl Nielsen 30 salmer

FORLAGET MIXTUR

Carl skrev en lang række salmemelodier til især Grundtvigs tekster. Forlaget Mixtur har samlet en række af disse smukke melodier i et hæfte og tilrettelagt dem i enkle satser for blandet kor.

CARL NIELSEN

30 SALMER for blandet kor

FORLAGET MIXTUR

STØRSTE KIRKEMUSIKALSKE UDGIVELSE I MANGE ÅR... LÆS MERE PÅ FORLAGETMIXTUR.DK

Forlaget Mixtur, FMX 02-006 32 sider, hæftet

99,00 kr. SATB info@noder.dk +45 86 13 66 55 facebook.com/noderdk

Organist.org 9 /2015

FORLAGET MIXTUR

Stormgade 48 6700 Esbjerg Denmark www.noder.dk

FORLAGET MIXTUR 25


Fredrik Sixten Cantando Musikkforlag har indgået en generel administrationsog forlagsaftale med komponisten Fredrik Sixten. Aftalen omfatter flere værker, der ikke tidligere er udgivet på andre forlag. 6 helt nye udgivelser er nu klar i internetbutikken, til bestilling av trykte nodebøger eller download af noder.

ORGEL

KOR MED ORGEL

Order nr. C3635

Order nr. C3643

Preludé, Choral Varié et Finale

For jeg er Herren (SATB)

Order nr. C3638

Order nr. C3637

Lamentation

Christ Is Risen (SATB)

KOR ACAPPELLA

Cantando Musikkforlag har fået

Behold the Lamb of God (SATB)

ny hjemmeside

Order nr. C3631

Ave Maria (SAB) Order nr. C3636 - En nydelig lille komposition, som også klinger godt i større kor.

Nu finder du på det samme sted både nyheder, søgefunktion og bestilling af såvel fysiske varer som digital download.

www.cantando.com Tlf. +47 51 86 90 00 order@cantando.com51 www.musikkforlaget.no

86 90

Du kan stadig nå os på mail til 00 order@cantando.com order@cantando.com


Skandinavisk Orgelcentrum Orglet der passer til alle - både børn og voksne

Det universelle klassiske orgel Trinløs, elektrisk højdejustering af klaviaturer og bænk! Både klaviaturer og bænk kan tilpasses børn fra 6 år! Idèelt for konservatorier, musikskoler og organister!

Danhild Vario, lys eg, laminat

VARIO giver optimale muligheder m.h.t. ergonomi, lyd og betjening! * Højdejustérbare klaviaturer :…… justering på 26 cm, fra 66 til 92 cm * Højdejustérbar orgelbænk:…….. justering på 29 cm, fra 49 til 78 cm * Ventilfølsomt anslag på klaviaturer * Pedalspil med følelse af mekanisk aktion * Pedal-vægt kan justeres fra 1000 til 1500 gram * LED-belysning til nodestativ og pedalspil Da både bænk og klaviaturer på Danhild Vario orglet kan indstilles trinløst i en hvilken som helst position, giver dette orgel organisten de allerbedste ergonomiske muligheder.

92 cm højeste position

Spar varmeudgifter i kirken. Lej/køb et Danhild VARIO til organisten. Pris: fra 69.000,- kr. ekskl. moms

66 cm laveste position

Ribevej 38, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk Organist.org 9 /2015

27


RODGERS KOMBINATIONSORGLER - DEN RIGTIGE LØSNING

Et Rodgers kirkeorgel er udstyret med den nyeste teknologi. Tilslut Rodgers-orglet til kirkens eksisterende orgelpiber eller en Consoli pibeenhed og få det bedste fra begge verdener. Kombinationsorgel fra 280.000 kr. (incl. moms) For prøveopsætning og demonstration kontakt: Roland Scandinavia A/S, Lyngbyvej 419, 2820 Gentofte. Telefon: 27 100 140


”Kvalitet, håndværk og kærlighed til instrumentet”

Nølev Kirke. 6 stemmer fordelt på 1 manual & pedal.

Facade: Peter Christensen

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER

ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 · DK-6360 Tinglev · Tlf.: +45 74 64 44 51 info@bruno-christensen.dk · www.bruno-christensen.dk


Jutlandia Saxophone Quartet www.jutlandia-sax.com Klassisk musik for fire saxofoner …siden 1996 Kontakt Kasper Hemmer Pihl tlf. 2620 5350 – kasper.pihl@gmail.com

Vi som er søgende En poetisk koncertfortælling af:

Forfatter Iben Krogsdal Sanger Maria Kynne Pianist Thomas Reil ”I sin frygtløse omgang med paradokser rammer Iben Krogsdal her det moderne menneske lige i mellemgulvet. Poetisk og konkret.” Kristeligt Dagblad

krogsdal.dk

“...kort sagt en stor oplevelse.” A.Simonsen, organist, Tune Kirke

Vi som er søgende er en poetisk og musikalsk opførelse af nye salmer og fortællinger af forfatter Iben Krogsdal. Nogle tekster oplæses af forfatteren selv, andre fremføres af komponisterne Maria Kynne og Thomas Reil. I musikken mødes jazz, pop og viser med dansk salmetradition og moderne poesi. Booking: Maria Kynne

30

E-post: maria@kynnevennike.dk

Det praktiske: Varighed: 1 time. Spiller i hele landet. Pris: 9.000 kr. + transport (max 2.000 kr.)

Tel.: 28 60 76 42

Organist.org 9/2015


Ny CD

SIRENA

“...de förvandlar blockflöjten till ett av världens coolaste instrument” Dalarnas Tidning

Træd ind i en ny verden En unik og overraskende koncertoplevelse

Info & booking: Karina Agerbo 28376932/karina@agerbo.eu

www.sirena.se

KONCERT MED TRESAFINADO aktuel med ny CD: Choro Nórdico Pia Kaufmanas, Fløjte Torsten Borbye Nielsen, Guitar Afonso Correa, Percussion

"…musik, som kommer fra et sted, hvor menneskelig varme og sanselighed bor." Anders Beyer, Information. " …stor instrumental overlegenhed.” Jakob Levinsen, Berlingske Tidende.

Workshop & koncert med dit kor Nye salmer og sange & kendte salmer i nyt lys

Lyt til musikken - www.tresafinado.dk

Organist.org 9 /2015

piakaufmanas@gmail.com - tlf. 5126 9052 torstenborbye@gmail.com - tlf. 25 396 398

31


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i Organist.org nr. 5, 2015, side 32. Teksten ligger også på organist.org under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se organist.org).

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på organist.org, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Nogle stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

32

Organist.org 8/2015


STILLINGER

ORGANIST VED ODDER SOGNEKIRKE, ODDER PROVSTI, ÅRHUS STIFT VORES ORGANIST gennem mere end 40 år har valgt at gå på pension. Derfor er der nu en stilling ledig ved Odder Sognekirke fra 1. december 2015. Stillingen er en fuldtidsstilling. VI ØNSKER en erfaren organist, som: · kan samarbejde med nuværende organist og fordele arbejdsopgaverne i sognene. (Odder kirke har et organistsamarbejde med Ørting/Falling kirker) · mestrer både den klassiske og den rytmiske musikgenre · er interesseret i børn og unge · har interesse for og erfaring med ledelse af kor · er fleksibel og åben for et fællesskab med kirkens øvrige medarbejdere, frivillige og menighedsråd · er indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet. MUSIK OG SANG er en stor del af vore gudstjenester og kirkelige handlinger samt i sognearbejdet. ORGANISTEN SKAL varetage følgende opgaver: · spille i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger · spille ved gudstjenester på plejehjem · spille i forbindelse med undervisning af konfirmander og minikonfirmander, til babysalmesang, musikalsk legestue og ugentlig morgensang. · lede det frivillige voksenkor · tilrettelægge og medvirke ved koncerter, musikarrangementer, musikgudstjenester og sogneaftener.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR for uddannet kirkemusiker er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen. Stillingen er omfattet af tre måneders prøvetid. YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås ved henvendelse til · kirkens anden organist, Nana Kyed, 60 74 29 28, nanakyed@gmail.com eller · menighedsrådsformand Bente Grønfeldt, 20 23 36 55, bente@gronfeldt.com ANSØGNINGSFRISTEN er fredag den 16. oktober 2015 kl. 12.00. ANSÆTTELSESSAMTALER og prøvespil torsdag den 29. oktober og fredag den 30. oktober 2015. ANSØGNING mrk. ”Organist” med relevante bilag sendes elektronisk eller skriftligt til Odder Sognekirke v/formand Bente Grønfeldt, Kirkesti 3, 8300 Odder.

Organist.org 9/2015

Foto: Claude David/Wikimedia Commons

ORGLERNE: · Orglet i Odder Sognekirke er fra 1994 af Frobenius og Sønner med 18 stemmer, 2 manualer og pedal. · Orglet i Ørting er fra 1969 af Marcussen og Søn med 5 stemmer, 1 manual og pedal. · Orglet i Falling er fra 1975 med 7 stemmer, 1 manual og pedal.

33


STILLINGER

ORGANIST VED VOER OG AGERSTED KIRKER, BRØNDERSLEV PROVSTI, AALBORG STIFT

Stillingen er en deltidsstilling på 31 timer/uge. VI ØNSKER en engageret organist, der · kan levere ny og traditionel kirkemusik fra orgelet · mestrer den rytmiske musik/becifringsspillet fra klaver eller andre instrumenter · kan være med til at udvikle og bringe nye ideer ind i kirke- og musiklivet i en sangglad menighed · er positiv og stabil, og som har lyst til at bidrage til godt kollegialt fællesskab · i et vist omfang vil medvirke til undervisningen af minikonfirmander og konfirmander sammen med vores sognepræst · vil lede vores to børnekor i henholdsvis Agersted og Voer, samt fælles voksenkor · vil forestå to årlige forløb med babysalmesang på skift i vores kirker. · vil arrangere koncerter, musikgudstjenester og sangaftner til glæde for sognebørnene. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet organist i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

ANSØGNINGSFRIST den 22. oktober 2015. NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand for Agersted menighedsråd: Kamma Søndergaard, Græsvangen 1, Agersted, 9330 Dronninglund. Tlf. 98 85 41 58, mail: j-ks@nordfiber. dk ANSØGNING sendes gerne på mail og stiles til Formand for Voer menighedsråd: Kirsten Sejlund Jensen, Gårdsholtvej 5, Flauenskjold, 9330 Dronninglund. Tlf. 98 86 12 38, mail: 8448@sogn.dk SE HELE OPSLAGET på www.organist.org eller www. jobnet.dk

Fotos: Tomasz Sienicki/Wikimedia Commons

STILLINGEN som organist ved Voer og Agersted Kirker i Brønderslev Provsti, Aalborg Stift er ledig og ønskes besat pr. 1. november 2015 eller snarest derefter.

Voer Kirke

Løn og ansættelsesvilkår for en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Agersted Kirke


Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Hvorfor ikke få endnu mere ud af dine hårdt tjente penge? Som medlem af Organistforeningen kan du få en lønkonto med Danmarks højeste rente. Det betyder, at du får endnu mere ud af dine penge hver eneste dag.

FÅ DANMARKS HØJESTE RENTE PÅ DIN LØNKONTO

Med LSBprivat®Løn får du hele 5% i rente på de første 50.000 kr. Og ja, så er der 0% på resten. For Lån & Spar er en bank, der har fokus på, hvad der er vigtigt for dig. Du får for eksempel en personlig rådgiver, der kan give klar besked.

Ring:

Det skal der til, for at du kan få 5% på din lønkonto Du skal være medlem af Organistforeningen – og have afsluttet din uddannelse. Du skal samle hele din privatøkonomi hos os. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services. Og vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke. Du behøver ikke i første omgang at flytte dit eksisterende realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal formidles gennem Lån & Spar og Totalkredit. Rentesatserne er variable og gældende pr. 4. marts 2015.

Direkte til os på 3378 1906

Online: Gå ind på lsb.dk/co10 og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig.


MEDLEMMER

NYE MEDLEMMER · Anita Jacobsen, Haraldstedvej 89, Haraldsted, 4100 Ringsted (Haraldsted/Allindemagle kirker, Roskilde Stift) · Mette Junker Christiansen, Lillemøllevej 10, Levring, 8620 Kjellerup (Frederiks Kirke, Viborg Stift) RUNDE FØDSELSDAGE · Gozel Madsen, Randers NV (Dronningborg og Gimming Kirker, Århus Stift), 50 år den 5. oktober 2015 · Jacob Græsholt, Hobro (Gedsted og Fjelsø Kirker, Viborg Stift), 60 år den 10. oktober 2015 · Jørgen Wittmaack, Harrislee (Bov Kirke, Haderslev Stift), 50 år den 10. oktober 2015 · Jens Erik Rasmussen, Aalborg (Sulsted Kirke, Aalborg Stift og Organistforeningens tillidsrepræsentant), 50 år den 15. oktober 2015 · Carsten Engstrøm, Brokøb, Jyderyp (Karlslunde og Karlstrup Kirker, Roskilde Stift), 60 år den 20. oktober 2015 · Tamara Hougaard, Hobro (Farsø Kirke, Viborg Stift), 60 år den 28. oktober 2015.

HUSKESEDLEN Find dit stifts-arrangementet med bl.a. valg af tillidsrepræsentanter og sæt kryds i kalderen – se side 4-5.

LÆSERBREVE ER VELKOMNE Har du noget på hjerte, er du meget velkommen til at skrive et indlæg og sende det til blad@organist.org. Det er vigtigt med en fri og demokratisk debat i vores forening. Alle indlæg, som vi vurderer, har en almen interesse, vil blive bragt i bladet eller som minimum på hjemmesiden. Redaktionsudvalget

FORENINGSKALENDER 17. november 20. januar 10. marts 29. april

bestyrelsesmøde bestyrelsesmøde bestyrelsesmøde (revisor) bestyrelsesmøde

NYE SANGE OM LANDBRUGET Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer står bag Landbrugets Kulturfond, som sidste år udskrev en konkurrence om en ny folkelig sang om landbrug. Den ene af de to vindersange er ”Høsten begynder”, som har melodi af Hans Dammeyer, Skjoldhøj Kirke, og tekst af (salme)digteren Leif Rasmussen.  Med 63 bidrag var der stor interesse for konkurrencen, hvis dommerkomité havde Finn Slumstrum som formand. De to vinderbidrag kan hentes med tekst og noder på lf.dk (søg på ”sange”). Filip ANNONCE Ahlborn, 31 stemmer, pedal og bænk, lyst træ, til salg. Prisen kan forhandles. Tlf. 29 31 42 19. Vh. Bodil Hansen, Ægirsvej 17, 4873 Væggerløse.

Til Organistforeningen

36

Organist.org 9/2015


MEDLEMMER

EN LEVENDE JULEKALENDER FOR ALLE SANSER Organisten i Tersløse Sogn, som omfatter byen Dianalund, ϐik for snart mange år siden en lys idé. Det har udviklet sig til en velbesøgt juletradition i det vestsjællandske sogn. Af Lea Schmidt Daescu Tersløse Kirke er en gammel middelalderkirke fra 1100-tallet, der som så mange andre kirker ligger lidt højt. Skulle man i tusmørket i december måned komme til at forvilde sig op ad kirkestien, kan man straks se, at noget er på færde. Uden for kirkedøren står ti tændte lanterner, og det er da også den tiende december i dag. Klokken er 16.20, og der er allerede mange mennesker i våbenhuset. For det er her, det hele begynder – Tersløse Kirkes levende julekalender!

For et par år siden udgav Forlaget Almuebøger bogen ”Lyset skinner i mørket – Julekalenderbogen fra Tersløse Kirke” med smukke fotos og en beskrivelse af sognets levende julekalender. Den kan købes fra almuebøger.dk. Organist.org 9 /2015

Våbenhuset er et slags opsamlingssted, et sted med munterhed og forventning og hyggelig snakken med hinanden. Værten, et medlem af julekalenderudvalget, tager imod i døren og stikker én dagens program i hånden. Hører man til de nysgerrige, åbner man programmet og orienterer sig, hører man til dem, der kan lide at overraskes, venter man. Man står tæt her, skulder ved skulder.  Nogle dage er der, som i juleevangeliet, ikke plads til alle, og resten må vente på kirkegården. Præcis kl. 16.24 slår værten tre slag på en triangel. Der bliver budt velkommen, og værten fortæller om årets julekalender-indsamling, der i år går til et kristent pigehjem i Indien.

KIRKEDØREN ER LÅGEN Nu rettes alles øjne mod den store Himmelborg, kæmpe-julekalenderen, hvor dagens gæst, mekanikeren fra den anden side af vejen, står parat for at åbne låge nummer ti. Derinde gemmer der sig tre engle igurer, og mekanikeren læser det lille vers på indersiden af lågen: Vi er englene med bud, Helt fra himlens høje Gud, Syngende skal vi nu sprede, Nyt om hele jordens glæde: Kristus er i krybben lagt. Nu gør værten tegn til, at man må åbne døren ind til selve kirken. Kirkedøren, leger vi allesammen, er lågen ind til den levende ju37


MEDLEMMER PRÆLUDIUM lekalender. Kirkerummet er altså en julekalender, man kan gå ind i. I det øjeblik, døren åbnes, hører man nogen synge. Hvidklædte børn og unge står og går i forskellige formationer, mens de syngende tænder lys i et utal af stager. Der er kun levende lys i rummet, og man lister stille ind for ikke at forstyrre det smukke øjeblik og inder sig en plads på kirkebænken.  Dagens overraskelse er altså kirkens børne- og ungdomskor. I går var det en harpenist fra Det Kongelige Kapel, der sad i et lyshav med sit smukke instrument og spillede overjordisk dejlig musik, mens man stille tog plads i mørket. I morgen er der helt anderledes liv, når 40 ire-fem-årige fra byens børnehave synger for os. Men det er der endnu ingen der ved. Det er en overraskelse.  Efter korsangen tændes lyset, så man kan inde rundt i både program og salmebog. Nu skal vi alle synge én af de 24 julesalmer, vi når igennem i løbet af december.  På første række sidder mekanikeren. Han er nok lidt nervøs, for selv om han da af og til kommer i kirken, så er det første gang, han skal læse op i kirken. Og så tilmed fra Bibelen. Teksten ik han udleveret af julekalenderudvalget i midten af november, så han har haft tid til at øve sig. Han skal læse om korsfæstelsen, og det er da lidt barskt lige her midt i julehyggen. Efter bibellæsningen kan man sidde og lade teksten synke ind, mens man igen lytter til dejlig korsang.

LYT, MÆRK, SMAG OG SE Så er øjeblikket endelig kommet, som de yngste fra publikum har glædet sig til. Englene, der gemte sig bag låge nummer ti, har indtil nu i bedste advents-stil stået og ventet ovre på hylden ved prædikestolen. Nu kommer de frem, og et barn blandt publikum får lov til 38

at bestemme, hvor de skal stå i julekrybben. Imens synges det lille vers, der blev læst op i våbenhuset.  Skumringsfortælleren træder nu frem med sin sorte bog med den lange røde snor. Det er blevet tid til en historie. Derefter slår vi op på salme 118 og sammen synger vi: ”Gik ned for os i døden som sol i aftenrøden og stod i morgengry op for os på ny”.  Koret synger for sidste gang. Der er gået ca. 28 minutter, og det er slut for i dag. Men inden man går ud i mørket, får man lov til at stikke hånden ned i den lotte dåse med lækre chokolader. For det er nemlig en julekalender for alle sanser: lyt, mærk, smag og se at Herren er god! Tersløse kirkes levende julekalender har eksisteret siden 2005, og vi er således ved at planlægge julekalender for 11.gang. Vi har lågeåbning mandag til torsdag i hele december frem mod jul, og vi afslutter med en stor ϔinale med et julespil 21. december. Låge nummer 24 åbnes ved familiegudstjenesten juleaften. I løbet af de 12 åbningsdage medvirker over 200 mennesker fra sognet: skolebørn, børnehave, lokale kor, unge musiktalenter og professionelle musikere foruden repræsentanter fra foreninger og forretningsliv. Omkring 1.000 mennesker besøger hvert år julekalenderen. Idéen må gerne kopieres! Lea Schmidt Daescu er organist og korleder ved Tersløse og Skellebjerg Kirker – og initiativtager til Tersløse Kirkes levende julekalender. I marts 2015 modtog hun Roskilde stifts Palladius-pris for sognets julekalenderprojekt. Det kan man læse mere om på roskildestift.dk (søg på ”Daescu”).

Organist.org 9/2015


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle Tlf. 7665 9560, fax 7665 9563

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER  Inger Marie Riis, tlf 3252 7867 / 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk  Bo Andersen, tlf. 3321 9020 E-mail: bacomposer@boandersen.org

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organist.org Postgiro: 400 0935  Sekretariatsleder: John Poulsen E-mail: kontakt@organist.org  Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen E-mail: sekr@organist.org  Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: anders.thorup@youmail.dk Næstformand Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Kasserer Nils Henrik Wyke Indertoften 58, Lind, 7400 Herning Tlf. 9712 7787 E-mail: nh.wyke@adr.dk Øvrige medlemmer Jane Samuelsen Skovbrynet 109, 7330 Brande Tlf. 5073 2356 E-mail: jasam60@mail.dk Tommy Schmidt Bülov Seestvej 58, 6000 Kolding Tlf. 7552 7649 / 2126 2946 E-mail: t.s.b@mail.dk Pia Jeanette Nielsen 6200 Aabenraa Tlf. 2082 4313 / 2146 8646 E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk Henrik Strøm Algade 2A 1. lejl. 4, 9300 Sæby Tlf. 2993 4427 henrik.stroem@gmail.com

Organist.org 9 /2015

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER  Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 / 3022 9453 E-mail: solveig@bjergkvist.dk  Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org VIBORG STIFT  Inge Marie Andersen, tlf. 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk  Helle Majlund Jensen, tlf. 9718 1329 / 2894 5762 E-mail: hellemajlund@hellemajlund.dk ÅRHUS STIFT  Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk  Jan Ole Christiansen, tlf. 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org HADERSLEV STIFT  Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk  Tommy Schmidt Bülov, tlf. 7552 7649 / 2126 2946 E-mail: t.s.b@mail.dk  Pia Jeanette Nielsen, tlf. 2082 4313 E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk AALBORG STIFT  Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: sumo@km.dk  Annette Bæk, tlf. 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk  Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

39


Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle

KNUT NYSTEDT 100 ÅR I september 2015 ville Knut Nystedt være fyldt 100 år – hvis han altså ikke var død som 99-årig i december sidste år. Fødselsdagen bliver naturligvis ikke mindst fejret i Norge, eksempelvis på Konservatoriet i Oslo (Norges Musikhøgskole) den 28. oktober i form af en koncert med ”orgelværker, motetter og korværker fra forskellige perioder af hans liv”.  Man kan læse om både hans liv og hans ire stilperioder i Norsk Biogra isk Leksikon på webadressen nbl.snl.no/Knut_Nystedt, hvor der bl.a. står:  ”Hans usædvanlige begavelse gjorde sig gældende på tre centrale områder – som komponist, kordirigent og organist. Som organist har han turneret over store dele af verden, og som kordirigent har han skabt kor af ypperste klasse. Hans omfattende produktion dækker de leste genrer og har et usvigeligt kvalitetsstempel. Nystedts ind lydelse er særlig mærkbar på det kirkelige område, nationalt, nordisk og i Amerika.”  Nystedt var aktiv på mange

fronter. I årene 1955-65 ik han såmænd også tid til at virke som formand for Oslo Organistforening.

64 ÅRS KORMUSIK I anledningen af 100-året har Norsk Musikforlag udgivet samlingen ”Cry out and shout” – Masterpieces for Mixed Choir med 22 af de væsentligste Nystedtkorværker. De er komponeret mellem 1939 og 2002, og de 19 er for blandet a cappella-kor (fås til 399 Nkr. fra musikkforlagene. no, hvor man også kan læse forordet).  Bogen omfatter desuden en biogra isk kommentardel, som ”omtaler værkerne og følger Nystedts stilistiske udvikling, hvordan han ønskede musikken fremført, og hvad Nystedt tænkte, når han komponerede”. Bag i bogen indes desuden en fortegnelse over alle Knut Nystedts korkompositioner.  Er man Nystedt-fan, skal man måske også eje hans selvbiogra i, ”Dette er mitt liv”, fra 2005 ( indes på norskmusikforlag.no). Tekst: Filip Graugaard Esmarch