__MAIN_TEXT__

Page 38

MEDLEMMER

HVAD ER ORGANISTARBEJDE? Da jeg for efter hånden mange år siden indledte min organistkarriere, bestod en organists arbejde stort set af følgende: Orgelspil til gudstjenester og kirkelige handlinger, samt korarbejde og koncerter. Men nye opgaver, der kræver andre og bredere kompetencer, er kommet til, og der er i dag næppe en stillingsannonce i Organist.org, hvor der ikke efterspørges kvali ikationer inden for rytmisk spil. Jeg har sågar andre steder set stillingsannoncer, hvor det ikke krævedes, at man kunne spille orgel.  Tidligere, når man nævnte kirkelige aktiviteter, var det i reglen noget, der involverede organisten. Sådan er det ikke nødvendigvis længere. Menighedsrådene har med overenskomsterne fået nye muligheder for at selv at de inere, hvad der skal være af aktiviteter i deres kirke, og hvem der skal varetage dem. Minikon irmandundervisningen for eksempel kan varetages af præsten, organisten, kirke- og kulturmedarbejderen, en lærer fra skolen, en frivillig eller en kombination af de nævnte.  Der er altså opstået konkurrence på markedet, og visse steder har menighedsrådet, set en fordel i at fordele opgaverne på lere personer, så der, skønt der måske var basis for at have en fuldtidsansat organist, i stedet er lere deltidsansatte med forskellige kompetencer.

PRESSET PÅ KERNEYDELSEN Nogle steder skal organisten samarbejde og deles om øvetiden med lederen af det rytmiske band, kirke- og kulturmedarbejderen, gospelkorlederen, ungdomspræsten, eller hvem

38

Henriette Hoppe er tillidsrepræsentant i Haderslev Stift og næstformand for Organistforeningen.

der nu ellers har brug for tid i kirke eller sognegård. Andre steder er det organisten alene, der skal varetage en palet af opgaver. Stress rammer også organister, både i den ene og den anden kategori.  Jeg hører ofte beklagelser over, hvor lidt tid der er til øvning ved orglet. Organisten er presset på kerneydelsen, godt orgelspil, hvor det tilsyneladende rækker med nødtørftigt vedligehold af færdighederne. Er orglet da på vej ud, og skal det bare stå ubrugt hen bagest i kirken og forfalde? Det er ikke til at sige, for fremtiden bliver sjældent som forventet. Men mit eget uforsigtige bud er, at orglets rolle som salmeledsagende instrument og som soloinstrument ikke er udspillet.  Man må så håbe, at efterspørgslen på den dygtige organist kommer, før vi som faggruppe er uddøde.

Organist.org 5/2015

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 5, maj 2015  

Skriftlig beretning; nyheder om bl.a. kommende efteruddannelsesmuligheder for PO'ere; anmeldelse af "Danske orgelkoraler - 303 koralbearbejd...

Organist.org nr. 5, maj 2015  

Skriftlig beretning; nyheder om bl.a. kommende efteruddannelsesmuligheder for PO'ere; anmeldelse af "Danske orgelkoraler - 303 koralbearbejd...