__MAIN_TEXT__

Page 11

FRA BESTYRELSEN

OVERVEJER DU AT BLIVE TILLIDSREPRÆSENTANT? Som organist får du stensikkert brug for bistand fra en tillidsrepræsentant – i hvert fald hvis du er ansat på overenskomst og ikke har lyst til at sakke bagud i løn. Sådan er det i folkekirken. Det er ingen selvfølge, at der er tillidsrepræsentanter. Hvis ordningen skal fungere, er der brug for, at et stor del af Organistforeningens medlemmer tager deres tørn med det faglige arbejde på et tidspunkt i løbet af arbejdslivet. Har du overvejet, hvornår det er din tur? Alternativet vil være, at alt det faglige arbejde udføres af lønnet arbejdskraft. Det vil i hvert fald få dit faglige kontingent til at stige. Måske vil det til gengæld få følelsen af sammenhold mellem fagfæller til at dale?

‘‘

Der er masser af små og store tandhjul, som bare skal fungere, hvis et demokratisk samfund skal fungere. Det tilfredsstiller mig at være med til at få nogle af tandhjulene til at køre til fælles bedste. De bedste oplevelser er, når man kan medvirke til at løse op for en fastlåst konflikt, eller når man har fået forhandlet nogle fornuftige forhold på plads for et medlem. En del af fornøjelsen består også i samarbejdet med baglandet. Indimellem har jeg lyst til at løbe min vej, når en konflikt virker uløselig, eller når tiden bare ikke vil slå til. Men i 95 procent af sagerne falder tingene jo på plads på en måde, som alle kan være tjent med. Og så kører tandhjulene.

Til november får du mulighed for at bakke op om tillidsrepræsentant-arbejdet, når der valg i de enkelte stifter. Og hvis det altså er din tur, kan du jo stille op. Men kontakt allerede nu din nærmeste tillidsrepræsentant og hør nærmere. En forstærkning af tillidsmandskorpset vil hjælpe i alle stifter, men lige nu er der et ganske særligt behov i Ribe Stift og i alle stifter øst for Lillebælt.

Susanne Mørk-Jensen, tillidsrepræsentant i Aalborg Stift

74 koncertudbydere med 223 koncertforslag

www.kirkekoncert.dk Organist.org 5 /2015

11

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 5, maj 2015  

Skriftlig beretning; nyheder om bl.a. kommende efteruddannelsesmuligheder for PO'ere; anmeldelse af "Danske orgelkoraler - 303 koralbearbejd...

Organist.org nr. 5, maj 2015  

Skriftlig beretning; nyheder om bl.a. kommende efteruddannelsesmuligheder for PO'ere; anmeldelse af "Danske orgelkoraler - 303 koralbearbejd...