__MAIN_TEXT__

Page 8

FORENINGSNYT

INDTRYK FRA TR-KURSUS I VEJLE En af de nye i Organistforeningens faglige arbejde fortæller her om den første af to dage med masser af input. Den anden dag beskrives i reportagen på de efterfølgende sider. Af Jette Plougheld I begyndelsen af februar mødtes tillidsrepræsentanterne og bestyrelsen til et todages kursus om arbejdet som tillidsrepræsentant i Organistforeningen. Selvom jeg var forberedt på et par dage med meget lovstof og mange paragraffer, blev jeg alligevel overrasket over, hvor komplekst et regelsæt, vores ansættelsesforhold er underlagt. Og samtidig hvor mange muligheder, overenskomsten rummer for såvel individuelle ansættelsesforhold som løn.  På førstedagen var programmet tæt besat med forhold, der vedrører overenskomsten. De enkelte områder med dertil hørende paragraffer: arbejdstid, stillingens størrelse, løn osv. blev gennemgået af TR-korpsets erfarne medlemmer, som havde fordelt opgaverne solidarisk imellem sig. Det ville føre for vidt at komme ind på det hele, så jeg har valgt at trække et par highlights frem – og vil i øvrigt anbefale alle ved lejlighed at læse Organistoverenskomsten igennem. Den ligger på hjemmesiden og kan være ganske interessant læsning.

GEOFLEKS OG LØN Noget, der i stigende grad vil blive aktuelt, er geogra isk leksibilitet, dvs. arbejde hos andre ansættelsesmyndigheder. Dette kan både

8

indebære at være forpligtiget til at spille til planlagte tjenester ved andre kirker og til i et vist omfang at stå til rådighed for visse tjenester ved andre kirker.  Er geogra isk leksibilitet noget, der lokalt er under opsejling, kan man orientere sig i foreningens vejledning, som ligger på hjemmesiden. Der skal foreligge en samarbejdsaftale sognene imellem og de involverede parter skal høres. Der vil være tale om en ændring i ansættelsen, som kræver et varsel svarende til opsigelsesvarsel. Med andre ord: Det er ikke noget, man bare lige gør, og det vil være tilrådeligt at have sin tillidsmand med så tidligt som muligt.  Som bekendt giver overenskomsten også adgang til at søge om lønforhøjelse i form af tillæg – og her er der lere muligheder: Ud over kvali ikationstillæg kan der eksempelvis være tale om funktionstillæg, og/eller engangsvederlag. Man kan således oppebære lere slags tillæg samtidig. Dette kan være værd at tænke over, og tillidsrepræsentanten kan ved samme lejlighed være en vigtig sparringspartner.  Læs mere om lokale lønforhandlinger og kvali ikationstillæg på hjemmesiden. Organister, der endnu ikke har prøvet kræfter med ny løn, har måske noget at se frem til.

AFSPADSERING OG PENSION Opsparingsdage er et nyt begreb, der blev indført med den nye overenskomst med ikrafttrædelse 1. april 2015 (§ 14). Opsparingsdage erstatter begrebet ”omsorgsdage”, hvor det handler om afvikling af ikke-afviklet afspad-

Organist.org 4/2016

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 4, april 2016  

Reportage fra tillidsrepræsentant-kursus, regnskab for Organistforeningen 2015, baggrund om vikarers kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag.

Organist.org nr. 4, april 2016  

Reportage fra tillidsrepræsentant-kursus, regnskab for Organistforeningen 2015, baggrund om vikarers kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag.