Page 2

PRÆLUDIUM

OG PÅ TREDJEDAGEN … Det årlige stævne genopstår.

Af Henriette Hoppe, næstformand for Organistforeningen

2

Som bekendt valgte bestyrelsen på sidste års generalforsamling at a lyse det kommende års store stævnearrangement – både på grund af manglende ressourcer og på grund af den vigende tilslutning. Der var behov for at revurdere konceptet og ikke mindst få undersøgt, om der var tilstrækkeligt med medlemmer, der var villige til at indgå i arbejdet med planlægning og afvikling af stævnet.  Vi kan nu bringe den gode nyhed, at stævnet er ved at rejse sig af asken i ny og forynget skikkelse. Frivillige har meldt sig. (Vi har brug for lere, så hold jer ikke tilbage). Der er nedsat et stævneudvalg, som umiddelbart efter dette års generalforsamling starter med planlægningen af stævnet i 2017.  Der er enighed om, at nytænkning er påkrævet, og vi efterlyser derfor allerede nu input fra medlemmerne. (Igen, hold jer ikke tilbage. Send en mail til sekretariatet med jeres ideer og forslag). Vi satser naturligvis på at lave et stævne, der er relevant og interessant for nye såvel som gamle stævnedeltagere.  Husk at nævne ved MUS, at deltagelse i Organistforeningens stævne er en del af din faglige udvikling. Stævnet, stort som lille, giver mulighed for kollegial sparring til glæde for alle, også menigheden derhjemme, når organisten vender glad og beriget hjem.  Opbakning til vores generalforsamling, og til den bestyrelse, der bliver valgt der, betyder rigtig meget. Bestyrelsen har brug for at kende medlemmernes synspunkter og have jeres støtte. Så selv om der i år er tale om et mere minimalistisk arrangement, vil vi på det kraftigste opfordre alle til at møde op til årets generalforsamling i Herning, deltage i debatten (bl.a. om det kommende stævne), få noget godt at spise og høre en spændende koncert. Det er helt gratis.

Organist.org 3/2016

Organist.org nr. 3, marts 2016  

Nyheder: vejledning om skimmelsvamp, Landsforeningens vejledning om samarbejde om fælles medarbejdere, kort nyt om kirkemusik; foreningsnyt:...

Organist.org nr. 3, marts 2016  

Nyheder: vejledning om skimmelsvamp, Landsforeningens vejledning om samarbejde om fælles medarbejdere, kort nyt om kirkemusik; foreningsnyt:...