Page 6

FORENINGSNYT

EN STÆRK SUPPLERING AF TR-KORPSET Ved valget af tillidsrepræsentanter i november blev der fundet ϐire nye spydspidser i det faglige arbejde rundt omkring i stifterne – og en enkelt tilbagevendt! Vi har bedt dem fortælle kort om deres baggrund og sætte nogle ord på, hvilke udfordringer i arbejdet som organist, de opfatter som de vigtigste at fokusere på i disse år.

Kenn Therkelsen

tilbage til denne vigtige gerning og faglige pligt her på Bornholm! Rent fagligt ser jeg en udfordring med efteruddannelse af mange af os ældre organister, så vi kan imødekomme menighedsrådenes stigende forventninger til vores beherskelse af den rytmiske genre. Omvendt må organisterne kunne forvente, at deres bestræbelser for at blive fuldendte organister honoreres af menighedsrådene gennem løntillæg. Endelig er der udfordringen med at få de unge gjort interesserede i organistgerningen, således at det med sangens ord går i opfyldelse: ”For de gamle som faldt, er der ny overalt”.

Københavns og Helsingør Stifter Carsten Engstrøm Jeg er oprindeligt uddannet musiklærer i klaver og kor-og ensembleledelse fra DKDM i 1988. Derefter var jeg musiklærer på Bornholms Musikskole i ti år. Efter at have hørt en koncert med Flemming Dreisig besluttede jeg mig for et karriereskifte til organist og tog min PO-uddannelse på Sjællands Kirkemusikskoles afdeling i Rønne i 2001. Som organist har jeg været ansat i forskellige stillinger på Bornholm: ved Sct. Nikolai Kirke i Rønne, Bodilsker, og senere Østermarie Kirke, hvor jeg er ansat nu – samt med en enkelt afstikker til Brahetrolleborg, Krarup og Øster Hæsinge Kirker ved Faaborg på Sydfyn i 2008-2011. På Fyn var jeg også TR og bestyrelsesmedlem i Organistforeningen, så jeg er på sin vis vendt 6

Roskilde og Lolland-Falster Stifter

CV: PO-organist fra Aalborg 1977, musikstudier ved Københavns Universitet, sangstudier ved konservatoriet i Kbh. Medlem af Radiokoret fra 1979, Radiokammerkoret fra 1980-85, Operakoret på Det Kgl. Teater 1985-2000. Diverse organistvikariater 1978-91, organist ved Høje Taastrup Kirke i 1991-2005 og nu ved Karlslunde og Karlstrup Kirker siden 2008. Jeg føler mig udfordret på kerneydelsen, orgelspillet, som jeg sætter meget højt. Jeg Organist.org 1/2016

Organist.org nr. 1, januar 2016  

Nye tillidsrepræsentanter; nyhed om projekt med arbejdsmiljørådgivning i folkekirken; anmeldelser af salmesamlingen "Årets gang", red. Holge...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you