Page 5

TEMA: GEOGRAFISK FLEKSIBILITET – DEL 1

MED FAGLIGT FÆLLESSKAB SOM BONUS Flere og ϐlere menighedsråd samarbejder om personale, som får en forpligtelse til geograϐisk ϐleksibilitet indføjet i ansættelsesbeviset. Udgangspunktet er måske nok, at der skal spares på vikarbudgettet, og de ϐleste geograϐisk ϐleksible organister oplever da også at måtte arbejde mere for den samme løn. Men ordningen kan også medføre betydelige lettelser for dagligdagens logistik, og samtidig kan den løfte det kollegiale fællesskab. Det fortæller to organister om. Af Nina Møller og Filip Esmarch Geo leks. Det lidt spøjse navn begyndte at komme på provstiernes og organisternes læber i 2009. Overgangen til overenskomstansættelse åbnede for, at organister og andre kirkefunktionærer kunne forpligtes til at gøre tjeneste ved lere kirker end ”deres egen”, altså en forpligtelse til geogra isk leksibilitet, som i daglig tale undertiden er blevet til geo leks.  Organistforeningen (dengang FPO) indgik aftale om dette, fordi der var nogle åbenlyse fordele: Man kunne måske skabe større stillinger ved blandt andet sammenlægning. Man kunne mere naturligt etablere et fagligt miljø og en højere grad af samarbejde mellem fagfæller. Og man kunne reducere vikarbudgettet i en tid, hvor skattegrundlaget blev mindre.  Siden da har det være yderst forskelligt, hvordan organisterne har oplevet ordningen i praksis. Nogle har set den som tvang fra dag ét. Andre har hilst kollegaskabet velkomment.

Organist.org 11/2016

Endnu lere er gået til det med moderat skepsis. Sådan er i hvert fald det billede, der tegner sig i en spørgeundersøgelse, som Organist.org har gennemført med 31 geogra isk leksible organister som deltagere. I dette temanummer præsenterer og analyserer vi en del af resultaterne, og vi møder et par erfarne organister, der har fået geo leks tæt ind på livet.

FRIVILLIG TVANG Har geogra isk leksibilitet så vist sig at være godt eller skidt? Svaret må være, at det a hænger af mange faktorer, om samarbejdet og de ændrede ansættelsesvilkår kan gå hen at blive til glæde for alle. Bedømt på svarene fra vores undersøgelse ser det helt overordnet ud til at gå mere skidt end godt. Men altså med store variationer.  Blandt andet kan det have betydning, hvordan geo leks er blevet præsenteret i udgangspunktet. Ordningen er blevet udskældt mange steder og udelukkende set som en spareøvelse, men den rummer både leksibilitet i planlægningen og mulighed for et givende fagligt og kollegialt fællesskab.  Det har Lars Bangshøi Olesen fundet ud af. Han har i 25 år været organist ved Ulstrupbro Kirke i den lille stationsby Ulstrup vest for Randers samt i de nærliggende landsogne Sønder Vinge og Vester Velling. Sammen med sine to organistkollegaer i nabopastoraterne i Favrskov Provsti var han skeptisk, da provstiets personalekonsulent præsenterede geo leks-ordningen tilbage i 2010. Men den endte med at træde i kraft 1. juli 2011.  Baggrunden var især, at provstiet bad me-

5

Organist.org nr. 11, december 2016  

Tema om geografisk fleksibilitet for organister; anmeldelser af forspilssamlinger fra Per Skriver, og familien Munch, nye salmesamlinger fra...

Organist.org nr. 11, december 2016  

Tema om geografisk fleksibilitet for organister; anmeldelser af forspilssamlinger fra Per Skriver, og familien Munch, nye salmesamlinger fra...