Page 2

PRÆLUDIUM

FREMTIDENS KIRKEMUSIKER

Af Henriette Hoppe

I 2014 blev der på foranledning af Kirkeministeriet iværksat en analyse af Folkekirkens Kirkemusikskoler, deres økonomi, af skolernes betydning for kirkemusikeruddannelserne samt en vurdering af behovet for uddannede kirkemusikere de næste ti år.  I marts 2016 forelå en statusrapport, der i det store hele fandt kirkemusikskolerne godt klædt på til opgaven med at uddanne kirkemusikere med speciale i sang eller orgel og korledelse og til at tilpasse uddannelserne (her også de eksamensfrie) til den enkelte studerende. Efter analysen er opgaven for kirkemusikskolerne og deres bestyrelser nu at udarbejde visioner for fremtidens kirkemusiker og kirkemusikeruddannelser.  Vi bringer i denne måneds blad et længere debatoplæg, hvor Organistforeningen kommer med et bud på, hvordan man kan imødekomme de stadig mere varierede krav til nye kompetencer hos kirkemusikerne, som stilles af menighedsrådene og andre grupper af folkekirkens brugere.  Løsningen er ikke at tilpasse kirkens krav og forventninger til kirkemusikerne og til den uddannelse, de har fået på kirkemusikskolerne, men derimod at tilpasse uddannelsen til kravene på arbejdsmarkedet.  Der mangler uddannelsestilbud dels på områder, der ligger uden for det, man kan kalde kirkemusikskolernes kerneydelse, dels er der brug for en tilpasning af alle de efteruddannelsestilbud, der i dag indes på markedet.  I, kære kolleger, ved, hvor skoen trykker. Vi har brug for saglige og relevante indlæg, for det er i alles interesse, at kirkemusikken og kirkemusikerne bidrager optimalt til at fremme folkekirkens budskaber.  Så giv jeres mening til kende, gerne her i bladet, men også i nærmiljøet. På kirkemusikskolerne og konservatorierne. På jeres arbejdspladser. På de hurtige sociale medier. Fremtidens kirkemusikere, det er jer. Og fremtiden – det er nu, den starter! Læs analysen af Folkekirkens Kirkemusikskoler på vores hjemmeside: organist.org/organistfaget/uddannelse. Samme sted kan man ϔinde opslaget om muligheden til at søge tilskud via Kompetencefonden, f.eks. til kirkemusikskolernes nye fagpakker (OBS: Fristen er mandag den 31. oktober kl. 22.00):  Forår 2017 i Vestervig: Sang, SSB i kirken for 0-5-årige (se side 35)  Efterår 2017 i Løgumkloster: Sang- og salmearrangementer i folkekirken  Forår 2018 i Løgumkloster: Nyere rytmiske stilarter.

2

Organist.org 10/2016

Organist.org nr. 10, november 2016  

Bestyrelsens visioner for en moderne kirkemusikeruddannelse; nyheder om bl.a. en vejledning fra Folkekirkens arbejdsmiljøråd om arbejdsmiljø...

Organist.org nr. 10, november 2016  

Bestyrelsens visioner for en moderne kirkemusikeruddannelse; nyheder om bl.a. en vejledning fra Folkekirkens arbejdsmiljøråd om arbejdsmiljø...