Organist.org nr. 3, marts 2015

Page 1

N r. 3

M

ARTS 2015

1

4. årgang

Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen

STÆVNE 2015 SIDE 2 & 19


PRÆLUDIUM

SIDSTE UDKALD Som det med al tydelighed fremgår af dette nummer af bladet, nærmer vi os endnu en gang Organistforeningens traditionelle årsmøde – i daglig tale blot kaldet ”stævnet”. Omdrejningspunktet er som sædvanlig generalforsamlingen med hovedemnerne beretning og bestyrelsesvalg. Det er også en kærkommen lejlighed for erfarings- og meningsudveksling mellem bestyrelsen og medlemmerne.  Herudover har stævnerne gennem årene budt på en lang række arrangementer til berigelse og adspredelse af medlemmerne – således også årets stævne på Hotel Prindsen i Roskilde. Der har været kurser, workshops, foredrag, festtaler, ud lugter, byvandringer, kirkerundvisninger, orgel-, kor-, og alt-muligtandet-koncerter både i kirker og mange andre steder samt utallige andre aktiviteter. Alt dette har været med til at udvide deltagernes faglige horisont, bekræfte eller udfordre dem i nogle af deres professionelle valg og gøre dem nysgerrige over for helt nye og ukendte aspekter af organistarbejdet.  Og så skal man jo heller ikke underkende værdien af den ikke-organiserede del af stævnet – det sociale samvær. Der er en konstant summen af snak i alle pauser, under alle måltider, langt ud på aftnerne/nætterne og ikke mindst under tirsdagens traditionelle festmiddag med gæster, festtaler og underholdningsindslag af både inviterede kunstnere og egne medlemmer. Det er i den grad positivt at møde fagkollegaer, genopfriske gamle venskaber og starte nye.  Det menighedsråd, som beslutter at sende sin organist af sted til årsmødet, får altså

2

Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

som forrentning af sin investering en medarbejder retur, der både fagligt og menneskeligt har fået genopladet batterierne og er klar til at yde en ekstra indsats for sin kirke. - - MEN - - - skynd jer at tilmelde jer årets stævne, for det er nok sidste gang i nogle år, at der vil blive a holdt et sådant stort årsmøde med alle registre trukket. Sagen er den, at det kræver overordentlig meget arbejde – og erfaring – at stable et sådant arrangement på benene, og det trækker store veksler på både bestyrelsen og sekretariatet.  Bestyrelsen har i de sidste år af forskellige grunde været ramt af mange udskiftninger, også uden for valgperioden, og sekretariatet lider konstant under den utilstrækkelige bemanding af tillidsrepræsentanter. Oven i dette har vi så samtidig med lytningen af sekretariatet fra Billund til Vejle desværre modtaget en længerevarende sygemelding fra vores dygtige sekretariatsmedarbejder.  Bestyrelsen har derfor på sit seneste møde besluttet, at næste års stævne vil blive stærkt reduceret, og i hvert fald kun vil strække sig over én dag! Der er ikke truffet nogen beslutning om situationen på den anden side af 2016.

Organist.org 3/2015


INDHOLD OG KOLOFON

SKOLETJENESTEN FORENINGSNYT

SIDE

10

SIDE

ANMELDELSER

12

16

SIDE

LEG MED ORGELMUSIK

TR-KURSUS

KORARRANGEMENT

Kirkens musik er omdrejningspunktet for et nyt landsdækkende undervisningsprojekt fra Folkekirkens Skoletjeneste – med bl.a. en animations ilm og en orgeldemonstration i kirken.

Henriette Hoppe fortæller om, hvad hun ik ud af TR'ernes kursusdag den 26. januar, hvor organist, eks-tillidsrepræsentant og kon liktmægler Morten Hinz øste af sine erfaringer.

Vi anmelder bogen ”Skriv sange … komponér klange 4” (Dansk Sang), som handler om korarrangement, samt Arne Andreassens ”Drømmespor” (egen udgivelse med bog og cd).

STÆVNE 2015

STILLINGER

MEDLEMMER

Foto: Hubertus/Wikimedia Commons

Foto: Ehrenberg Kommunikation/Wikimedia Commons

SIDE

19

SIDE

32

SIDE

36

ROSKILDE I MAJ

3 ORGANISTER SØGES

DEMENSSALMESANG

Syv sider med program og informationer om Organistforeningens stævne, som i år inder sted på Hotel Prindsen i Roskilde – med en afstikker til Hovedstadsområdet.

• Stubbekøbing (billedet) og Maglebrænde Kirker, Falster • Skæve, Hørby og Badskær Kirker, Vendsyssel • Harlev og Framlev Kirker ved Aarhus

Pia Jeanette Nielsen fortæller om et forløb med salmesang for ældre demente, hun har været med til at stå for i Ulkebøl ved Sønderborg, hvor hun er organist.

Organist.org

Udgives af Organistforeningen og hed frem til december 2014 PO-bladet. Det udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-7882.

REDAKTION

Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), www.ordklang.dk,

DEADLINE

Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før.

Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 02 54, e-mail: po-bladet@organistforeningen.dk Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organist.org (normalt) senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK

WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN

Et udsnit af facaden på Raphaëlis-orglet i Roskilde Domkirke. Her vil domorganist Kristian Olesen på det kommende organiststævne give en eksklusiv koncert. Foto: groenling/Flickr.com www.organist.org

Organist.org 3/2015

3


FRA BESTYRELSEN

ORGANISTFORENINGENS GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organistforeningen tirsdag den 5. maj kl. 15.00 på Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Foreningens regnskab til godkendelse ved kassereren 4. Fastsættelse af næste års kontingent ved kassereren 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af suppleanter 7. Indkomne forslag – skal være Organistforeningens sekretariat i hænde senest den 10. marts 2015 8. Eventuelt

VALG TIL BESTYRELSEN Bestyrelsesmedlemmerne Henriette Hoppe og Lasse Christensen er på valg. Henriette Hoppe modtager genvalg, og bestyrelsen genopstiller hende hermed for en ny periode. Lasse Christensen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Endvidere træder Thilde Madsen ud. Bestyrelsen opstiller Pia Jeanette Nielsen og Henrik Strøm til henholdsvis Lasses og Thildes pladser. Hvis de altså bliver valgt på generalforsamlingen, vælges Pia for tre år og Henrik for to år. 4

Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede skal indsendes til sekretariatet, Damhaven 3B, 1., 7100 Vejle, senest den 10. marts 2015. Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere.

Pia Jeanette Nielsen er organist ved Ulkebøl kirke i Sønderborg, Haderslev stift. Hun har været tillidsrepræsentant i stiftet siden januar 2014.

Henrik Strøm er organist ved Abildgård kirke i Frederikshavn, Aalborg stift. I Organistforeningens sammenhæng har han hidtil især gjort sig bemærket som en flittig anmelder i medlemsbladet.

Organist.org 3/2015


AT VÆRE MÆGLER I EN KONFLIKT v/ underviser Conny Hjelm Den 14. april 2015 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, Vejle På denne kursusdag vil vi ud fra mediationsmetoden fokusere på, hvorledes man er mægler i en konflikt, som man ikke selv har del i. Vi vil kort gennemgå metoden teoretisk og ellers give plads til at indøve den i praksis, for derved at få kendskab til faldgruber og forcer.

Kursusholder Conny Hjelm er ansat på Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund, og foruden at være lærer og diakon er hun bl.a. uddannet konfliktmægler/mediator (læs evt. om et tidligere kursus i mediation ved Conny Hjelm i PO-bladet fra januar 2014)

PROGRAM 09.45 Kaffe/the med rundstykker. 10.15 Kort gennemgang eller genopfriskning af mediationsmetoden Første fokusområde inkl. øvelser: At kunne lytte ordentligt er en forudsætning for at være mægler 12.00 Frokost 13.00 Andet fokusområde inkl. øvelser: At kunne skabe et trygt og ligeværdigt rum er en forudsætning for mediationsprocessen 14.30 Kaffe/the med kage 15.00 Opsamling på deltagernes faldgruber og mine forcer 15.45 Evaluering og afslutning 16.00 Tak for i dag Da der er et begrænset antal pladser, vil tilmeldingen foregå efter ”først til mølle” -princippet. Tilmeld dig derfor allerede i dag til anders.thorup@youmail.dk, inden den 15. marts 2014. Deltagelsen er betalt af trepartsmidlerne. Der er derfor ingen egenbetaling.

Hotel Hedegaarden i Vejle

Kurset er for medlemmer af Danmarks Kordegneforening, Dansk Kirkemusiker Forening, Organistforeningen, Kirkekultur.nu og FDK.


FRA BESTYRELSEN

OVERVEJER DU AT BLIVE TILLIDSREPRÆSENTANT? Som organist får du stensikkert brug for bistand fra en tillidsrepræsentant – i hvert fald hvis du er ansat på overenskomst og ikke har lyst til at sakke bagud i løn. Sådan er det i folkekirken. Det er ingen selvfølge, at der er tillidsrepræsentanter. Hvis ordningen skal fungere, er der brug for, at et stor del af Organistforeningens medlemmer tager deres tørn med det faglige arbejde på et tidspunkt i løbet af arbejdslivet. Har du overvejet, hvornår det er din tur? Alternativet vil være, at alt det faglige arbejde udføres af lønnet arbejdskraft. Det vil i hvert fald få dit faglige kontingent til at stige. Måske vil det til gengæld få følelsen af sammenhold mellem fagfæller til at dale? Til november får du mulighed for at bakke op om tillidsrepræsentant-arbejdet, når der valg i de enkelte stifter. Og hvis det altså er din tur, kan du jo stille op. Men kontakt allerede nu din nærmeste tillidsrepræsentant og hør nærmere. En forstærkning af tillidsmandskorpset vil hjælpe i alle stifter, men lige nu er der et ganske særligt behov i Ribe Stift og i alle stifter øst for Lillebælt.

‘‘

Der er kommet en del mailskrivning og mange møder med organister og menighedsråd ind i arbejdet som tillidsrepræsentant. Netop disse møder har været gode oplevelser – i de fleste tilfælde. Min erfaring er, at langt de fleste menighedsråd består af positive og venlige mennesker, som det er nemt at få et godt forhold til. Når jeg her på falderebet skal gøre regnebrættet op efter et tocifret antal år som tillidsrepræsentant, er min konklusion, at dette job uden løn og pension har været værd at bruge tid på. Mange gode oplevelser er der kommet ud af det, og der har været stor tryghed i at vide, at kontoret i Billund (nu Vejle) altid står klar med råd og hjælp, når der dukker problemer op, man ikke selv kan overskue og tage stilling til.

Fra Nils Henrik Wykes klumme – læs den på side 38.

74 koncertudbydere med 223 koncertforslag

www.kirkekoncert.dk 6

Organist.org 3/2015


NYHEDER

MUS SKAL GIVE MENING Et projekt som skal forbedre de kirkelige arbejdspladsers brug af MUS som udviklingsværktøj er nu i fuld gang i en række sogne i Nordjylland og på Sjælland. Kvaliteten af medarbejderudviklingssamtalerne (MUS) på de statslige arbejdspladser er for ringe, viser lere undersøgelser. Et af problemerne er, at der ofte ikke bliver fulgt op på samtalerne. Derfor har det statslige Kompetencesekretariat søsat et MUS-udviklingsprojekt, som også Landsforeningen af Menighedsråd deltager i.  ”Landsforeningen har fundet frem til omkring ti sogne i henholdsvis Nordjylland og på Sjælland, hvor kontaktpersonerne i efteråret gik i gang med at arbejde med den måde, de a holder samtalerne på. Det er en blanding af små og store sogne og sogne med og uden kirkegård,” fortæller Lisa Junge Jensen, der er Landsforeningens konsulent på projektet.  Projektet foregår på den måde, at konsulentvirksomheden Conmoto holder nogle workshops og seminarer med medarbejderne og kontaktpersonerne, mens Landsforeningens konsulenter fokuserer på at støtte kontaktpersonerne. På den måde forbereder de sognets ledere og medarbejdere på samtalen for at sikre, at MUS’en får en effekt.

DEN GODE MUS Om baggrunden for, at Landsforeningen har valgt at gå med i projektet siger Lone Wellner Jensen, formand for Landsforeningens personaleudvalg, til Menighedsrådenes Blad:  ”Vi har som arbejdsgivere en stor interesse i, at medarbejderudviklingssamtalerne giver Organist.org 3/2015

mening og værdi – både for medarbejderne og arbejdspladsen.”  Kompetencesekretariatet vil på baggrund af de erfaringer, som bliver indsamlet i projektet, følge op med en rapport om den gode MUS. Landsforeningen har i den forbindelse ikke planer om at udarbejde noget mere målrettet materiale om den gode MUS på folkekirkelige arbejdspladser. Men man vil naturligvis bruge den oparbejdede viden i den daglige rådgivning af menighedsrådene, oplyser Landsforeningen.  Man kan læse mere om projektet på www. kompetenceudvikling.dk/MUS under ”Hjælp til MUS-processen”. Filip

15. - 29. marts 2015 14 dage fyldt med koncerter, ĚĂŶƐĞŝŶƐƚƌƵŬƟŽŶ͕ foredrag og renæssancegudstjenester. Læs mere på ǁǁǁ͘ĞŐĂĂĨĞƐƟǀĂů͘ĚŬ www.egaakirke.dk 7


NYHEDER

KORT NYT og usikkerheden skal naturligvis forstås på den baggrund. Konservatoriet har i forvejen diplom- og master-uddannelser inden for blandt andet kirkemusik, korledelse og rytmisk korledelse, hvilket kan studeres på musikkons.dk. Filip

RYTMISKE KIRKEMUSIKUDDANNELSER SKRINLAGT Det Jyske Musikkonservatorium havde meldt ud, at der i det kommende studieår ville blive udbudt videreuddannelser i rytmisk kirkemusik i form af diplom- og masteruddannelser på afdelingen i Musikkens Hus i Aalborg (billedet). Nu er uddannelserne dog taget af tegnebrættet.  Konservatoriet vil i det kommende år fokusere på andre tiltag, blandt andet en ny uddannelse i elektronisk lyd og musik og en intensivering af den eksisterende videreuddannelsesaktivitet inden for rytmisk korledelse, forklarer vicerektor Michael Bundgaard.  ”Det er krævende at udbyde og drive videreuddannelser, og vores vurdering er, at de nye aktiviteter i sig selv vil tage forholdsvis meget af vores arbejdskraft. Desuden er vi meget usikre på, om interessen for et videreuddannelsestilbud inden for rytmisk kirkemusik står mål med den indsats, DJM vil skulle yde. Derfor er videreuddannelsen skrinlagt indtil videre,” skriver han i en mail til Organist.org.  DJM udbød i 2013 en grunduddannelse i rytmisk kirkemusik, men modtog for få ansøgninger. Den måtte nedlægges igen, 8

GROTRIAN MED MELODI Fredag den 13. marts bringer held, hvis man er til spændende nye kirkemusik-udgivelser. Ikke blot barsler Forlaget Mixtur med den længe ventede ”303 danske orgelkoraler” (se annoncen på modsatte side). Forlaget Alfa udsender på samme dato en stor samling af Simon Grotrians salmer/salmedigte.  I disse spalter skal der ikke vælges side i diskussionen om, hvorvidt Grotrian er salmedigter eller blot kristen digter – derfor ordvalget ovenfor. Han har de senere år udsendt en længere række digtsamlinger med prædikatet ”salmer” – uden melodier. Nu kommer der så et udvalg, hvor 64 af dem er forsynet med melodi af fremtrædende komponister.  Udgivelsen er redigeret af Jesper Gottlieb, der selv bidrager med 23 melodier. Desuden er der melodier af folk som Erling Lindgren, Thomas Reil, Erik Sommer og Niels Nørgaard. Organist.org 3/2015


UDKOMMER FREDAG D. 13. MARTS

303 DANSKE ORGELKORALER

• • • • • • •

65 danske komponister fra barokken og frem til i dag har bidraget Stor variation inden for stil, genre og sværhedsgrad Dybdegående gennemgang af orgelkoralens historie i Danmark Komponistbiografier Omfattende register med forslag til anvendelse i kirkeåret Udkommer i 3 bind - i alt over 700 sider Smukt indbundet og med spiralryg

SAMLET PRIS FOR 3 BIND

1200,00

STØRSTE KIRKEMUSIKALSKE UDGIVELSE I MANGE ÅR...

FORUDBESTIL PÅ NODER.DK

RELEASE OG RECEPTION Fredag d. 13. marts kl. 16.30 i Treenighedskirken, Esbjerg (Grådybet 23). Antologiens redaktør, Lasse Toft Eriksen, vil spille uddrag og fortælle om udgivelsen. Herefter er der reception samt mulighed for at købe noder fra Forlaget Mixtur. Alle interesserede er velkomne...

info@noder.dk +45 86 13 66 55 facebook.com/noderdk

Stormgade 48 6700 Esbjerg Denmark www.noder.dk

FORLAGET MIXTUR


FRA FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

SKOLEELEVER SKAL LEGE MED ORGELMUSIK Kirkens musik er omdrejningspunktet for et nyt landsdækkende undervisningsprojekt. Det omfatter en animationsϐilm, orgeldemonstration i kirken og et computerprogram. Af Povl Balslev, Rikke Milan og Lene Bekhøi Kan man ved hjælp af kirkeorglet og dets mangefacetterede udtryk blive bekendt med menneskelige grundfølelser som sorg og glæde, fylde og tomhed? Kan man ved at lytte til tonerne afgøre, hvilken kirkelig begivenhed, der er tale om – og kan man selv omsætte alle disse stemninger og toner til en fortælling, der alene består af orgelmusik og reallyde?  Ja, det kan man godt. Også selvom man kun er 7-10 år og ikke har de store musikalske forudsætninger.  I skoleåret 2015/16 udbyder Netværket af Folkekirkelige Skoletjenester et undervisningsprojekt til alle landets indskolingsklasser med titlen ”Lydspor – leg med lyd i bibelske fortællinger”. Projektet handler netop om orglet, musikken, lyden og menneskelige grundfølelser. Det overordnede formål er at give eleverne erfaring af, at lyd og musik er et særegent sprog, som kan udtrykke stemninger og følelser på en anden måde end det talte sprog og dermed at give dem redskaber til at udforske samspillet mellem fortællinger, musik og sindsstemninger.

ORGLET SPILLER DRENGEN HEL Det er orglet og orgelmusikken, der er i centrum i projektet. De deltagende elever skal høre om orglet, de skal lytte til dets store mu10

sikalske spændvidde, og de skal arbejde kreativt med små orgelstykker.  Undervisningsprojektet har tre faser og foregår både på skolen og i kirken. Projektet indledes med en animations ilm, der er inspireret af Jan Kjærstads roman ”Forføreren”. Her er der en scene, hvor drengen Jonas sidder inde i orgelhuset og ’spilles hel’ efter stor sorg, da hans far spiller Bach for ham. Hele denne følelsesmæssigt stærke oplevelse præger Jonas livet igennem og en særlig forkærlighed for kirkeorgelet og alt dets bagvedliggende magiske lydpræcision, bliver ham en god følgesvend og hjælper til opdagelse af mange mysterier.  Tanken med ilmen er at lade eleverne komme på sporet af projektets overordnede idé. Med ilmen får eleverne også sat billeder på, hvordan musik kan påvirke os og hjælpe os til at genkalde egne erfaringer.  Filmen er produceret af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester til netop dette projekt, men vil også kunne bruges efterfølgende af både skoler, musikskoler og til undervisning af kon irmander og minikon irmander.

BESØG I KIRKEN HOS ORGANISTEN Helt centralt i projektet er elevernes besøg i kirken og mødet med organisten. Kirkebesøget binder projektets intro og afslutning sammen, da det både rækker ind i animationsilmens tema og frem mod det afsluttende arbejde med bibelske fortællinger.  Det er også her, eleverne får kendskab til orglet og dets store musikalske spændvidde. Under besøget skal eleverne lytte til kirkens Organist.org 3/2015


FRA FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE musik og opleve, hvad den kan og hvad den gør ved os, når den spilles ved kirkelige handlinger og sætter forskellige livsbegivenheder i spil. De skal høre og se, hvordan orglet virker, og hvordan musikken kan fortælle historie og udtrykke stemninger, så ord bliver over lødige.

Til besøget udarbejdes en demonstrationsvideo med helt konkrete anvisninger til, hvordan man kan inddrage eleverne aktivt i forløbet i kirken. Denne video vil kunne indes på projektets hjemmeside, ligesom man også her kan inde noder til, hvad der kan spilles under besøget.

MUSIKKEN OG FORTÆLLINGEN

Kort om ”Lydspor” • Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester udvikler hvert andet år et stort landsdækkende samarbejdsprojekt • I 2013/14 var det med 7.-10. klasse som målgruppe i projektet ”På kant med Kierkegaard”, og i det kommende skoleår henvender projektet ”Lydspor – leg med lyd i bibelske fortællinger” sig til 1.-3. klasse. • Det forventes, at 1.200-1.500 klasser deltager i projektet, som Undervisningsministeriet har støttet med 250.000 kr. • Organist Povl Christian Balslev har til projektet bl.a. arrangeret og indspillet den Bach-inspirerede musik til en animationsfilm, og disse orgelstykker vil også være tilgængelige på noder til brug ved klassebesøg i kirken. • Materialet til projektet bliver i løbet af foråret 2015 tilgængelig på en selvstændig hjemmeside – nærmere oplysninger følger på folkekirkensskoletjeneste.dk.

Organist.org 3/2015

Eleverne skal sluttelig bruge deres erfaring fra kirkebesøget, når de tilbage på skolen skal sætte musik og lyde til fem forskellige bibelske fortællinger, der hver især rummer forskellige livstemaer og stemninger.  Til dette arbejde, er der udviklet et meget brugervenligt program til computeren, hvor eleverne kan gå på opdagelse i musikken ved at lytte til små orgelbidder og forskellige reallyde og sætte dem sammen til en lydfortælling ved hjælp af forskellige lydspor (billedet til venstre viser et eksempel). Her bliver det helt konkret, at ord med musikken bliver over lødige. At musikken er et sprog i sig selv.  Med projektet er der ingen garanti for, at eleverne får samme kærlighed til orglet som Jonas i ”Forføreren”. Til gengæld skulle der være en god chance for, at orglet og orgelmusikken bliver ”åbnet” og involverer eleverne på en måde, så de ikke glemmer den lige med det samme.

Povl Balslev er organist i Svendborg, Rikke Milan er sognepræst på Sydsjælland og Lene Bekhøi er lærer og konsulent for Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. De er alle tre tilsluttet Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester.

11


FORENINGSNYT

TILLIDSMANDSKURSUS: BLANDT BØFFER OG GIRAFFER På vinterens tillidsrepræsentant-kursus i Vejle blev der arbejdet med den gode skriftlige og mundtlige kommunikation, og deltagerne blev klogere på blandt andet konϐliktsky-trappen. Tekst og foto: Henriette Hoppe Som et led i sit uddannelsesprogram for tillidsmænd havde Organistforeningen indbudt til kursus i kommunikation og kon likthåndtering en mandag sidst i januar. Indbudt var ud over tillidsmændene alle interesserede medlemmer, både dem med en lille tillidsmand i maven og dem, der bare kom for at blive lidt klogere. Og ud over tillidsmandskorpset var en lille håndfuld interesserede da også mødt op.  Første del bestod af erfaringsudveksling med eksempler på kommunikation mellem tillidsmand og menighedsråd. En håndfuld tillidsmænd havde medbragt eksempler på mail-korrespondance, som de mente, kunne illustrere dels typiske vanskeligheder i forbindelse med forhandling via mail, dels vellykkede mailudvekslinger.  Her savnede jeg nok eksempler på det, som man virkelig kan lære noget af, nemlig egne fejltagelser.  Der var adskillige eksempler på kontaktpersoner, der havde rigtigt svært ved at udtrykke sig skriftligt, og som derfor kom til at virke korte for hovedet og u-samarbejdsvillige. Løsningen havde her været et møde ansigt til ansigt, hvilket ofte bragte parterne nærmere til hinanden. Der var også eksempler på kontaktpersoner, der kommunikerede på den 12

’jeg alene vide’-facon, der lukker for dialogen og gør det umuligt at komme nogen vegne uden hårdtslående argumenter. Her kan det være meget svært at åbne for dialogen, da det kræver begge parters medvirken.  Men eksempler på, at modparten er dumme, er der nok af. Værre er det, hvis det er os selv, der er påståelige, skråsikre og u-samarbejdsvillige. Er vi da ofte det? Næh, men alle kommer galt af sted fra tid til anden, og det er godt nok at vide, at de andre også har prøvet at træde i spinaten – og nyttigt at lære af andres fejl frem for at begå sine egne.

PAS PÅ FORWARD-KNAPPEN En klassisk fejl, som vi nok alle har prøvet at begå, er ukritisk eller ved en fejl at sende et svar eller videresende en tråd, der utilsigtet havner hos nogen, der ikke skulle have den. En sådan bøf er svær at redde i land. John Poulsen understregede vigtigheden af at skive mails, der kan tåle at blive sendt videre til tredjemand uden videre. Man kan lige så godt prøve at gøre sobert sprog til en vane. I stedet for at videresende skal man måske starte på en ny tråd. Og man skal huske at give sin mail et emne, der siger, hvad det drejer sig om.  Som vi lærte på et tidligere tillidsmandskursus, skal man også a holde sig fra sarkasmer og andre former for kunstgreb, der skal få modparten til at føle sig som den underlegne. Senere på dagen blev vi netop mindet om vigtigheden af at tale sammen på en værdig måde, og selv om jeg har hørt det før, ved jeg med mig selv, at jeg er lidt rapkæftet, også på skrift, og derfor skal tænke mig ekstra længe om, før jeg trykker ’send’. Jeg prøver så vidt Organist.org 3/2015


FORENINGSNYT muligt at sove på det, da jeg tænker bedst om morgenen.  Vi tillidsfolk er også som personer forskellige, og vores resultater opnås ad forskellig vej. Nogle foretrækker en ansigt til ansigt-forhandling, hvor modparten har sværere ved at holde distancen, når man møder hinanden som medmennesker. Andre foretrækker den skriftlige forhandling, hvor parterne er mere fremmede for hinanden, men hvor man kan udtrykke sig mere præcist og fastholde modparten på det skrevne.

TAG DIALOGEN OP Efter frokosten skulle vi så høre om kon likthåndtering i bredere forstand, og vi havde inviteret en kapacitet på området, både hvad angår kon likthåndtering og organisters særlige arbejdsbetingelser, nemlig Morten Hintz, kon liktmægler og tidligere tillidsmand for DOKS. .  Morten Hintz indledte med at beskrive tillidsmandens mange roller som henholdsvis

Helle Majlund, Henrik Strøm og Christian Holdensen er midt i evalueringen af tillidsmandsøvelsen.

dommer, rådgiver, sjælesørger, bisidder og forhandler, og han forklarede, hvordan hver rolle har sin berettigelse, a hængigt af situationen.  En del kurser om kon likthåndtering tager udgangspunkt i den situation, hvor man selv er en del af kon likten, men når man som tillidsmand går ind for at mægle, er man ikke på den vis part i sagen, selv om man varetager organistens interesser. Derfor skulle vi anskue kon likterne på en lidt anden måde.

Forgrund: En gruppe arbejder med øvelsen i spørgeteknik. Baggrund: Formand Anders Thorup og sekretariatsleder John Poulsen benytter lejligheden til at stikke hovederne sammen.

Organist.org 3/2015

13


FORENINGSNYT  Morten Hintz gennemgik derefter kon liktens mange aspekter. Jeg var selv bekendt med kon likttrappen, som er en del af ethvert kursus om kon likthåndtering, men Morten Hintz havde sin egen folkekirkelige variant, ’kon liktsky-trappen’. Når man arbejder inden for en kirkelig institution, hvor man må gå ud fra, at alle vil hinanden det godt, er man ikke meget for at indrømme, at man ikke kan forliges og måske døjer med negative følelser som angst, mistro, misundelse og had. Derfor bliver rigtig meget fejet ind under gulvtæppet, og man er tilbøjelig til at gå alt for længe alene med problemet.  For at løse en kon likt, gælder det om at se hensigten bag den adfærd, der skabte kon likten. Der er oftest tale om god vilje, men uhensigtsmæssig adfærd. Det gælder derfor om at inde årsager, afdække følelser og behov og derefter at prøve at inde løsningsmuligheder. Løsningen er ikke altid at kæmpe, for der er slag, man ikke kan vinde, men så vidt det overhovedet er muligt at få startet en dialog.  Vi ik også et godt råd: Få så vidt muligt medlemmet klædt på til selv at løse kon likten. Det sparer tid og undgår at signalere en optrapning af kon likten, når tillidsmanden ikke kommer synligt på banen.

EN UDPRÆGET GIRAF Og så skulle vi prøve i praksis, hvordan man kan hjælpe sin kollega ved at spørge ind til et problem, som kollegaen kommer med. Vi blev delt i grupper på tre, som på skift skulle have rollen som organist med et problem, tillidsmand i aktion og observatør. Hver seance a´ 5 minutter skulle bruges på afdække problemet og gerne nærme sig en løsningsmulighed. De 5 minutter var naturligvis alt for lidt, men skulle også kun give os en fornemmelse af, om vi greb problemerne fornuftigt an.  Jeg kom i gruppe med Susanne Mørk-Jensen og Ingrid Bartholin, henholdsvis meget erfaren tillidsmand og interesseret kursusdeltager. Vi diskede hver især op med problemer fra den virkelige verden. Susanne leverede en fremragende præstation som en organist, der har modtaget en mødeindkaldelse fra sit menighedsråd og er blevet meget utryg – mens jeg prøvede at afdække, hvor problemet lå.  Til sidst gennemgik Morten Hintz ganske kort teorien bag begrebet ulve- og girafsprog, hvor ulvesproget er det aggressive og afstandtagende, og girafsproget er det spørgende og inkluderende. Ved bevidst at bruge en indlevende tilgang til alle, uanset deres rolle i konlikten, kan man løse op for en del knuder.  Morten Hintz var selv en udpræget giraf. Han spurgte os ofte om vores mening og lod sig gerne a bryde af spørgsmål og kommentarer. De eksempler, han brugte til at illustrere kon liktmægling med, viste også, hvordan han arbejdede for at åbne for dialogen og se løsningsmulighederne.  Som det ofte er med interessante emner, slog tiden ikke ganske til. Til sidst hastede vi af sted til hver vores destination efter en god og lærerig dag.

Inger Marie Riis og Morten Hintz i ivrig diskussion.

14

Organist.org 3/2015


FORENINGSNYT

Morten Hinz var i mange ĂĽr organist ved Dragør Kirke, og arbejder nu som blandt andet organistvikar, koniktmĂŚgler og kursusholder. Han prĂŚsenterer sig selv pĂĽ hjemmesiden mortenhinz.dk.

Morten Hinz har skrevet en artikelserie om kon likthĂĽndtering. Den er oprindelig bragt i Organistbladet over ti numre fra 2011 til 2012. Organistforeningen ik lov at bringe den i en lettere tilpasset version, som er at inde pĂĽ organist.org under â€?Ansat som organistâ€? > â€?Arbejdsmiljøâ€? > â€?Kon likthĂĽndteringâ€?.

" & " & "

KONCERT MED TUDOR4U RENÆSSANCENS BEDSTE SANGE I ERIK NORBYs MESTERLIGE BEARBEJDELSE

$ ! '(# # #%

Organist.org 3/2015

15


ANMELDELSER

Mogens Christensen Skriv sange … Komponér klange 4

tingene til at spille sammen. At materialevalget har afgørende konsekvens for satsens udformning, bliver i fremstillingen logisk og indlysende.

Dansk Sang 360 kr. hos danssang.dk

OMFATTENDE VÆRKTØJSKASSE Bogen er en undervisningsbog og indeholder opgaver, der knytter sig til de metoder/ideer, der beskrives. I materialet springes frit mellem rytmiske sange, folkeviser, Carl Nielsen-melodier, latinamerikansk musik, rock, danske sange og salmer og meget andet. I værktøjskassen hentes, borduner, droner, hornkvinter, strums, polyfoni, imitation, parallelgang, bindingsdissonanser og fauxbourdon – for blot at give et indtryk af mangfoldigheden af de satstekniske virkemidler, vi har med at gøre. Arrangementerne varierer fra 2-stemmige til 5-stemmige satser for såvel ligestemmigt som blandet kor. Den musikalsk bredt og velfunderede arrangør med færdigheder svarende til udgivelsens bind 2 og 3 vil godt kunne bruge bogen til selvstudium. Mange vil på grund af bogens layout og overskuelighed ved egen hjælp også kunne hente inspiration og ideer til netop de genrer, som de er fortrolige med.

Udgivelsen med undertitlen ”Korarrangement – fra 2-stemmigt børnekor til professionel vokalgruppe” henvender sig til folk med en bred grundlæggende viden om og erfaring med harmonisering og satsbearbejdelse, i denne sammenhæng uddannede PO-ere og DOKS-ere. Mogens Christensen er lektor i bl.a. musikformidling og komposition ved Syddansk Musikkonservatorium. Hans første tre bind i den planlagte serie på seks handler om henholdsvis melodier, enkel tostemmighed og grundlæggende harmonik. Her i bind 4 giver han anvisninger på, hvordan man laver mangefacetterede a-cappella-arrangementer, som bl.a. imødekommer • behovet for forskellige satser og repertoire i spændet fra spirekor til professionelt kor • pædagogisk struktur og progression i korarbejdet • håndtering af flere århundreders musikgenrer, herunder rytmisk musik • ønsket om at udvikle sine personlige karaktertræk i arrangementerne. ET KVALIFICERET UDGANGSPUNKT I bogen handler hele fem afsnit om ”kvalificering af udgangspunktet”. Her ruster ”teorilæreren” for alvor eleven til at stå på egne ben, idet det er tanken, at arrangementet tager afsæt i ens egne personlige valg og idéer: Hvad er det, der gør, at vi vælger netop den salme/ sang til netop det kor? Og hvordan får vi givet musikken det rigtige udtryk, udviklet koret og givet tilhørerne en god oplevelse? Her er der mange gode overvejelser, der kan inspirere og bringe en på sporet af, hvordan man kan få

16

BYGGER BRO Sagt kort er udgivelsen en bog, der kan bygge bro mellem det teoretiske bagland og den praktiske virkelighed, vi befinder os i som korledere. Mogens Christensen viser med denne bog, at han har ambitioner om at øse af sin viden og gøre den inklusiv ved at tage afsæt i den musikalske mangfoldighed og de pædagogiske udfordringer, der findes uden for studerekammeret. En klog lærer sagde engang om målet for sin undervisning: ”Jeg vil lære dem (eleverne) alt, hvad jeg ved, og bagefter skal vi repetere.” Det er mit indtryk efter at have gennemgået materialet, at Mogens Christensen er sådan en lærer! Det kan anbefales at købe bogen og selv gå i gang – eller holde øje med et kursus med forfatteren! Peter Lindhardt Toft

Organist.org 3/2015


ANMELDELSER & OMTALER

Arne Andreasen Drømmespor Poetfabrikken 250 kr. hos poetfabrikken.dk

Udgivelsen ”Drømmespor” rummer 13 sange om drømme og kærlighed med inspiration fra blandt andet Esajas-bogen i det gamle testamente. Den bog er ifølge Arne Andreasen selv én lang fortælling om ”drømme i process”. ”Drømmespor” er en lille bog på 15x15 cm inklusiv en cd med sangene, hvoraf mange er klart brugbare i kirkelig sammenhæng. Fælles for sangene er, at de bringer et øjebliksbillede – en stemning i mødet mellem mennesket og Gud eller det univers, der vækker ens religiøse bevidsthed. Et ønske, en drøm, en trøst i sorgen, glæde, erkendelse og undren. Alt sammen meget lyst og frigjort fra hverdag og stress. Hver sang er efterfulgt af en lille fortælling om dens tilblivelse eller et digt fra sangens oprindelse. SMÅ NODER Cd’en er meget professionelt udført og lyttevenligt produceret af Joachim Hejslet. Sangerinden Janne Wind har en utrolig behagelig stemme, som bakkes op af et stærkt hold af musikere og kor. Musikstilen får med Samuels Hejslets lækre saxofonspil en til at tænke på god dansk pop som Moonjam eller julekalenderhits, når de er bedst, iblandet noget keltisk musik og Hillsong. Der er mange gode og fine detaljer, der gør, at man ikke bliver træt af at høre på sangene mange gange. Til hver sang er der også noder med becifring. Det er meget småt, men kan kopieres op, så man kan spille efter det. Både musik og tekster passer fint ind i moderne gudstjenester, evt. til børne/ungdomskor eller en kirkesanger akkompagneret af klaver eller band. Det kræver dog, at man kan spille efter becifring. Christina Funch Mellgreen

Organist.org 3/2015

Simon Grotrian og Sten Abrahams Himmeldrift Forlaget Kornerup-Bang 80 kr. + porto gaardgalleriet@gmail.com

Billedkunstner Randi Kornerup-Bang har illustreret og selv udgivet denne samling af 16 Simon Grotriansalmer med melodier af den pensionerede seminarielektor Sten Abrahams. Der er tale om melodilinjer med becifringer. Salmerne er tematisk inddelt, og fra Grotrians hånd er der digteriske nyskabelser til både højtider, dåb, konfirmation, altergang og begravelse. De har været udgivet i andre samlinger, men er altså her forsynet med melodier.

Lars Hougaard Clausen og Anne Marie Eriksen Løven er min hyrde Kirken i Gyngen 100 kr. - se kirkenigyngen.net Den aarhusianske digter og teolog har skrevet en række originale salmer, som er sat i musik af hans hustru, kirkesangeren Anne Marie Eriksen. Dem har hun gennem de senere år været flittig til at indspille, hvilket kan høres på hjemmesiden kirkenigyngen.net. Nu har parret så udgivet de ti af dem. Melodierne har generelt en relativ høj sværhedsgrad. De er trykt med klaverarrangementer.

17


Tjek ÅOP (Årlig Omkostning i Procent), når du sammenligner priser

Som medlem af Organistforeningen får du al den hjælp, du skal bruge hos Lån & Spar. For billån kan godt være lidt NU\SWLVNH (W JRGW oI HU DW NLJJH S¶ «23 HQ +HU VNDO DOOH udgifter på lånet nemlig regnes med. Vi ser gerne papirerne igennem med dig og giver dig det nødvendige overblik over de reelle udgifter. Så ved du, hvad der kan betale sig. Men uanset, hvor langt du er i processen, vil vi gerne give dig nogle gode råd med på vejen. En guide til, hvad du skal være opmærksom på, når du kigger på ny bil. Find guiden på lsb.dk/5gode

Billå GODE n på EKST RA bet du er ingelser, når m e d Organ le istfor m af ening en

VIL DU HURTIGT VIDERE? Ring:

Ring 3378 1906 hvis du vil tale billån med en personlig rådgiver

Online: Gå på lsb.dk/co10 RJ Y OJ ERRN P GH 6¶ NRQWDNWHU YL GLJ

Lån & Spar Bank A/S, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30

Skriv aldrig under på et billån uden at tale med din bank først


STÆVNE 2015

ORGANISTFORENINGENS ÅRSSTÆVNE 2015 I ROSKILDE PÅ HOTEL PRINDSEN DEN 3.-6. MAJ 2015

Helleruplund Kirke

Foto: Ib Rasmussen/Wikimedia Commons

Visualisering: LKE Design

Foto: Fingalo/Wikimedia Commons

Roskilde Domkirke

Sankt Jørgensbjerg Kirke

Foto: Søren Johan Krabbe

Christa Brix Hauser

Søren Andersen

Tine Illum

Mads Granum

Erik Kolind

Foto: Kim Matthai Leland

Kristian Olesen

Organist.org 3/2015

Susanne Wendt

Daniel Bruun

Morten Skovsted

19


STÆVNE 2015 Søndag fra 15.00 Ankomst og kaffe på Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde 16.30 Foredrag: ”Syng Nyt” v. Morten Skovsted (se side 23) 18.00 Middag på hotellet Nodeudstilling ved Nodehandleren åbner (lukker tirsdag kl. 17.00) 20.00 Koncert: Salmesangskoncert og improvisation med Mads Granum og Erik Kolind, klaver og orgel, i Sankt Jørgensbjerg Kirke (se side 25) 21.30 Nachspiel på hotellet Mandag fra 7.00 09.00

10.15 10.45 12.15 13.30

18.00 19.30 21.30 Tirsdag fra 7.00 09.00 09.45 11.00 12.00 14.00 15.00 19.00

22.30

Onsdag fra 7.00 09.00 11.00 20

Morgenmad Workshop I: A. Rytmisk musik i kirken v. Mads Granum (se side 24) B. Korarbejde v. Christa Brix Hauser (se side 24) C. Bachs lille orgelbog v. Kristian Olesen, sted: domkirken (se side 24) Kaffepause Workshop II – gentagelser af workshop I Frokost på hotellet Udϐlugt, afgang med busser (se side 25) Frobenius Orgelbyggeri, rundvisning v. direktør Michael Trøstrup (hold 1: kl. 14.15-15.40 / hold 2: kl. 15.40-17.00) Helleruplund Kirke: nyt Carsten Lund-orgel, v. organist Daniel Bruun (hold 2: 14.30-15.25 / hold 1: 15.55-16.45) Afgang til hotellet kl. 17.00 Middag på hotellet Foredrag: ”GudstjenesteLIV”, v. Tine Illum og Søren Andresen (se side 23) Nachspiel på hotellet Morgenmad Morgensang v. Jane Samuelsen Rundvisning i Roskilde Domkirke Minikoncert med Kristian Olesen på domkirkens orgel (se side 25) Frokost på hotellet FTF-A og Tjenestemændenes Forsikring besøger stævnet med stande Nyt fra Kirkeministeriet Generalforsamling (dagsorden side 4) Festmiddag Underholdning: Korsangere fra domkirkens pigekor under ledelse af Christa Brix Hauser Folkedans v. Asger Balling (medbring gerne dit instrument og deltag i husorkesteret) Morgenmad Børnekorseminar v. Susanne Wendt (se side 23) Kaffe og farvel Organist.org 3/2015


STÆVNE 2015

TILMELDING til Organistforeningens stævne 2015 på Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde, tlf. 46 30 91 00, www.prindsen.dk Søndag den 3. maj kl. 15 til onsdag den 6. maj kl. 12 OBS: Hotellet ligger blot fem minutters gang fra Roskilde Station. For gæster er der desuden gratis parkering ved hotellet.

Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og overnatning Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og uden overnatning Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og overnatning 

på dobbeltværelse med __________________________________ (navn skal anføres)

Kr. 4.850 Kr. 2.750 Kr. 4.050

Jeg kan ikke deltage i hele stævneforløbet, 

men kun _______ dag kl. ________ til _______ dag kl. ________ (Pris oplyses ved tilmelding, der kan dog ikke påregnes en prisreduktion, der helt matcher din tilstedeværelse, da der fra hotellets side er givet en fast pakkepris på hele stævnet)

Overnatning som udgangspunkt på ”eget værelse”, men jeg er villig til at dele (JA)   (NEJ) hvis dette pga. overbookning måtte være nødvendigt: 

Ønske om særlige kosthensyn: __________________________________________________ Prioriteret tilmelding til workshops (mandag) A: Rytmisk musik i kirken v. Mads Granum B: Korarbejde v. Christa Brix Hauser C: Bachs lille orgelbog v. Kristian Olesen (for fuldt udbytte af workshoppen medbringes ”Orgelbüchlein”, og hjemmefra forberedes et af stykkerne)

(min prioritet nr. ______) (min prioritet nr. ______)

(min prioritet nr. ______)

Navn: _____________________________________________________

TILMELDING

Adresse: _____________________________________

via organist.org eller denne blanket. Tilmeldingen skal være sekretariatet i hænde senest tirsdag den 1. april. Senere tilmelding er mulig i det omfang, der er ledige pladser og mod merpris på kr. 400 Deltagerliste følger medio april.

Postnr./by: ___________________________________ Kirke(r): _____________________________________ Dato: ________________________________________ Underskrift: __________________________________

Organist.org 3/2015

21


DAMHAVEN 3B, 1. SAL 7100 VEJLE

TIL ORGANISTFORENINGEN

HUSK PORTO


STÆVNE 2015

FOREDRAG OG SEMINAR PÅ STÆVNET FOREDRAG: SYNG NYT ved Morten Skovsted Et oplæg om nye salmer, hvor vi skal stifte bekendtskab med eller blive endnu klogere på en række nye salmedigtere, bl.a. Hans Anker Jørgensen, Lisbeth Smedegaard Andersen, Simon Grotrian og Iben Krogsdal. Vi skal synge nogle af deres salmer, vi skal tale om dem, og vi skal se dem i deres store sammenhæng.  Morten Skovsted vil forsøge at besvare en række væsentlige spørgsmål: Hvad kan de gamle salmer, og hvad kan de nye? Hvorfor synger vi overhovedet salmer, og hvad kan vi gøre for at styrke salmesangen?  Morten Skovsted er sognepræst i Hjortshøj-Egå ved Aarhus. Han skriver fast om salmer og sange i Kristeligt Dagblad og han står bag Syng Nyt – et netværk, der arbejder for at udbrede (gode) nye salmer. Se syngnyt.dk.

FOREDRAG: GUDSTJENESTELIV ved Søren Andresen og Tine Illum Hvordan skaber man en levende gudstjeneste? Hvad er en gudstjeneste overhovedet? Hvad er musikkens rolle? Hvad er en ”ny” salme, og hvad skal vi med den? Det blot nogle få af de spørgsmål, der arbejdes med Værkstedet GudstjenesteLIV – et arbejde i Haderslev Stift.  Værkstedet GudstjenesteLIV er organist Søren Andresen og præst Tine Illum, begge fra Sdr. Bjert ved Kolding. Læs mere i Organist.org fra februar og på bagsiden af dette nummer!

SEMINAR: BØRNEKORARBEJDE ved Susanne Wendt På onsdagens afsluttende korseminar får deltagerne masser af inspiration til deres børnekorarbejde igennem forskellige metodikker, kanondanse, kropslige opvarmningsøvelser, bodypercussion, solmisation mv.  Det vil være fokus på vokalarbejde, intonation, puls og rytmetræning samt energi og low i korprøven.  Susanne Wendt har været dirigent for DR Korskolen, DR Spirekoret, DR BørneKoret og DR JuniorKoret siden 2005. Hun bliver ofte brugt som instruktør ved korstævner og lignende. Hun ik Emil Holms Legat i 2008 for at gøre ’de næste til de bedste’.

Organist.org 3/2015

23


STÆVNE 2015

WORKSHOPS PÅ STÆVNET 1. RYTMISK MUSIK I KIRKEN ved Mads Granum En workshop med tips og tricks til hvordan man akkompagnerer rytmiske salmer på orgel og klaver. Deltagerne vil blive præsenteret for forskellige øvelser, teknikker til reharmonisering og variationsmuligheder, som vil få salmespillet til at løfte sig.  Se præsentation af Mads Granum på side 25.

2. KORARBEJDE ved Christa Brix Hauser ”Når vi har børnekorprøve i Roskilde Domkirke, laver vi jævnligt ’gryde-retter’. En gryderet skal der mange forskellige og gode ingredienser i, for at retten kommer til at smage godt. Dem, vi laver i børnekoret, kommer der bl.a. vokaler og konsonanter, mange legato-buer, en håndfuld mærkelige lyde, et par energizers og et stort drys smil i. Så er man næsten sikker på at retten bliver god.”  Workshoppen vil sætte fokus på sangteknik. Som korleder er det vigtigt at være med til at folde bevidstheden ud hos den enkelte korsanger: Hvorfor lyder det sådan, når jeg gør sådan? Christa vil præsentere en række sangøvelser og fortælle om, hvordan hun på 24

hjemmebane arbejder med sine korsangere. Er der én eller to workshop-deltagere, som vil lade sig undervise i sang foran resten af deltagerne, vil der desuden være en mini-masterclass.  Christa Brix Hauser er sangpædagog ved Roskilde Domkirke – se portrættet i Organist. org, februar 2015.

3. BACHS LILLE ORGELBOG ved Kristian Olesen De leste af os kender naturligvis titlen på J.S. Bachs ”Orgelbüchlein”, og de kendteste stykker spilles også af mange. Der er mange gudstjenesteegnede stykker i ”Orgelbüchlein”, hvor sværhedsgraden går fra det enkle til det særdeles komplicerede.  På workshoppen i Roskilde Domkirke vil domorganisten sammen med deltagerne se nærmere på denne fascinerende samling, dens opbygning og hvordan man kan realisere de enkelte stykker. Deltagerne opfordres til at medbringe noder, ligesom det er tanken, at deltagerne selv spiller stykker fra Orgelbüchlein.  Kristian Olesen er organist og dirigent fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Domorganist i Helsingør 1978-1984, domorganist i Roskilde siden 1985, omfattende koncertvirksomhed som orgelsolist i ind- og udland.

Organist.org 3/2015


STÆVNE 2015

MUSIKALSKE OPLEVELSER PÅ STÆVNET SALMESANGSKONCERT

UDFLUGT MANDAG På ud lugten deles deltagerne af praktiske årsager i to hold i hver sin bus. De to destinationer er TH. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri i Lyngby og Helleruplund Kirke i Hellerup, og ud over den geogra iske nærhed er de bundet sammen af, at Karsten Lunds orgelbyggeri både deler adresse med Frobenius og lige nu opfører et nyt orgel i Helleruplund. Organist.org 3/2015

På orgelbyggeriet vil direktør Michael Trøstrup vise rundt, og i kirken vil den stedlige organist, Daniel Bruun, præsentere det nye orgel.  Læs mere på bagsiden af Organist.org, januar 2015, samt på hjemmesiderne helleruplundorglet.dk, danielbruun.dk og www.frobenius.nu.

Foto: KD Larsen/Wikimedia Commons

Ved koncerten søndag aften i Skt. Jørgensbjerg Kirke sætter to professionelle musikere hinanden stævne og fortolker den danske salmetradition med spændende arrangementer og improvisationer samt fællessang med publikum. Jazzpianist Mads Granum og organist Erik Kolind vil begge traktere både klaver og orgel. Sammen giver de deres bud på, hvordan man i 2015 kan anskue nye og gamle salmer som musikalsk materiale. Der vil blive præsenteret både jazzvalse, meditative stemningsbilleder, salmesalsa, smægtende ballader og andre stilarter i skøn forening.  Mads Granum er diplomuddannet pianist fra Berklee (1997) og PO fra Sjællands Kirkemusikskole (2004). Organist ved Lindevang Kirke på Frederiksberg, hvor han også leder rytmiske kor Vocalicious. Som pianist har han optrådt med en lang række solister og grupper.  Erik Kolind er uddannet kirkemusiker fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (2009), og studerer nu på solistklassen. Ansat som organistassistent og korproducent ved Holmes Kirke samt dirigent og sanger på freelancebasis.

ROSKILDE DOMKIRKE At det ikke er for ingenting, at Domkirken i Roskilde er at inde på UNESCOs Verdensarvsliste, kan stævnedeltagerne forvisse sig om, når de tirsdag formiddag bliver vist rundt i kirken, der ligger et stenkast fra Hotel Prindsen.  Herefter vil domorganist Kristian Olesen diske op med en halv times orgelmusik fra det berømte Raphaëlis-orgel, som oprindelig er fra 1555 og efter diverse ombygninger rekonstrueret med 33 stemmer af Marcussen & Søn i 1991.  Find præsentation af orglet samt disposition på marcussen-son.dk under ”Vores orgler” > ”Restaureringer”.

25


š‘—Ž£Šš‘ Ŝ ’Š¥žŽ–—Šš‘ Julekoncert 2015 med MidtVest Pigekor og Tine Rehling. Stemningsfuldt juleprogram med bl.a. Brittens Ceremony of Carols. www.midtvestpigekor.dk www.tinerehling.dk Kontakt: rikke@denjyskesangskole.dk 20 53 47 87

$ " & ! $ & $

KONCERT MED TRESAFINADO NU AKTUEL MED NY CD: �CHORO NÓRDICO� ' ( %'

WORKSHOP & KONCERT MED DIT KOR NYE SALMER OG SANGE - KENDTE SALMER I NYT LYS

! &#$' )"&$ ! $& %)' %)(

26

Organist.org 3/2015


Fredrik Sixten Cantando Musikkforlag har indgået en generel administrationsog forlagsaftale med komponisten Fredrik Sixten. Aftalen omfatter flere værker, der ikke tidligere er udgivet på andre forlag. 6 helt nye udgivelser er nu klar i internetbutikken, til bestilling av trykte nodebøger eller download af noder.

ORGEL

KOR MED ORGEL

Order nr. C3635

Order nr. C3643

Preludé, Choral Varié et Finale

For jeg er Herren (SATB)

Order nr. C3638

Order nr. C3637

Lamentation

Christ Is Risen (SATB)

KOR ACAPPELLA

Cantando Musikkforlag har fået

Behold the Lamb of God (SATB)

ny hjemmeside

Order nr. C3631

Ave Maria (SAB) Order nr. C3636 - En nydelig lille komposition, som også klinger godt i større kor.

Nu finder du på det samme sted både nyheder, søgefunktion og bestilling af såvel fysiske varer som digital download.

www.cantando.com Tlf. +47 51 86 90 00 order@cantando.com51 www.musikkforlaget.no

86 90

Du kan stadig nå os på mail til 00 order@cantando.com order@cantando.com


Fejres med et fantastisk tilbud Carl Nielsens Sange og Korsatser Samlet paperback-udgave af de 3 bind + kommentarbind fra den nye komplette udgave. Bindene vil tilsammen koste mere end kr. 2.000 i de oprindelige udgaver.

Pris for denne udgave Kr. 499,00 Meget begrĂŚnset lager.

www.nodehandleren.dk

NODEhandleren

Bent PĂĽske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


»Kvalitet, håndværk og kærlighed til instrumentet« Vester Vandet Kirke 10 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.

Facade: Asger Thomsen, P+P Arkitekter Thisted

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER

ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 · DK-6360 Tinglev · Tlf. +45 74 64 44 51 info@bruno-christensen.dk · www.bruno-christensen.dk


Skandinavisk Orgelcentrum Klaverer og flygler - nye / brugte Har I brug for et klaver eller flygel til jeres sognehus, konfirmandstue eller kirke, så har vi et stort udvalg af nye og brugte instrumenter i vores showroom. Mange forskellige modeller og prisklasser. Eller har du som privat person brug for et klaver/flygel, er du naturligvis også velkommen til at henvende dig. Vi sælger også til private. Brugt klaver, Yamaha model C104, teaktræ Pris: 19.850,- kr.

Hornung & Møller, Hindsberg, Kemble, Andreas Christensen Brdr. Jørgensen, Yamaha, Fukuyama, Steinberg, - og mange flere…

Nyt klaver, Kemble England, sort, 116 cm Pris: 39.850,- kr.

Nyt flygel, Hornung & Møller model ”Skandia”, sort, 187 cm Pris: 154.850,-

Se udvalget af instrumenter på vores hjemmeside www.kirkeorgel.dk

Vi er også behjælpelig med: Kirkeorgler, øveorgler, bænkvarmere, spejle og andet tilbehør. Organist N. Specialopgaver, J. Filt Kristensen orgeludvidelser, intonation, reparationer, etc.

Ribevej 38, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk


RODGERS KOMBINATIONSORGLER - DEN RIGTIGE LØSNING

Et Rodgers kirkeorgel er udstyret med den nyeste teknologi. Tilslut Rodgers-orglet til kirkens eksisterende orgelpiber eller en Consoli pibeenhed og få det bedste fra begge verdener. Kombinationsorgel fra 280.000 kr. (incl. moms) For prøveopsætning og demonstration kontakt: Roland Scandinavia A/S, Lyngbyvej 419, 2820 Gentofte. Telefon: 27 100 140


STILLINGER

ORGANIST VED STUBBEKØBING OG MAGLEBRÆNDE KIRKER, FALSTER PROVSTI, LOLLAND-FALSTERS STIFT En stilling som organist ved Stubbekøbing og Maglebrænde Kirker, er ledig pr. 01.05.2015. Stillingen er på 26 timer pr. uge. STUBBEKØBING OG MAGLEBRÆNDE er to selvstændige sogne. Stubbekøbing er en lille Købstad, mens Maglebrænde er et landsogn. Sognene har i alt ca. 2500 indbyggere. Der er tilknyttet 2 kirkesangere, og Stubbekøbing har et børnekor. ORGLET i Stubbekøbing Kirke er et Frobenius orgel med 26 stemmer, 3 manualer og pedal indviet i 1992. Orglet i Maglebrænde Kirke er et Andreassen orgel med 4 stemmer.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-ACskalaen. Det vil sige en bruttoløn (nyt lønsystem pr. 1. april 2012) mellem 290.135,30 kr. – 353.536 kr. årligt. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.329,85 kr. – 57.978,23 kr. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

VI FORVENTER, at du: • har bestået DOKS- eller PO-uddannelsen • kan arrangere koncerter og musikgudstjenester • kan arbejde med kor i samarbejde med kirsangeren • er kirkelig engageret og en aktiv medspiller i menighederne og vil deltag i såvel det kollegiale som kirkelige fællesskab har gode samarbejdsevner både i forhold til daglige samarbejdspartnere og menighedsråd, men at du også kan arbejde selvstændigt.

Årslønnen for ansøgere med uddannelse som kirkemusiker med orgel og kor aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør pr. 1. april 2014 kr. 279.962,70 og basisløntrin 2 udgør kr. 293.293,60. Indplacering sker efter anciennitet Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.378,82 kr. for tjeneste ved 2-3 kirker. Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

DER ER PLIGT TIL at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås ved henvendelse til Peder Lilholm på telefonnummer 54 44 11 88 eller Erland Rasmussen på telefonnummer 54 44 21 89 eller mail 7607@sogn.dk.

ANSÆTTELSE SKER VED Stubbekøbing og Maglebrænde Sognes Menighedsråd beliggende Torvet 5, 4850 Stubbekøbing og Byvej 1, 4850 Stubbekøbing. ANSÆTTELSEN ER OMFATTET AF Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

32

ANSØGNINGEN med relevante bilag sendes til Peder Lilholm, Østervang 3, 4850 Stubbekøbing eller på mail til 7607@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. marts. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 12. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Organist.org 3/2015


STILLINGER

ORGANIST TIL SKÆVE, HØRBY OG BADSKÆR KIRKER, FREDERIKSHAVN PROVSTI, AALBORG STIFT STILLINGEN som organist ved Skæve, Hørby og Badskær Kirker er ledig og ønskes besat snarest. VI SØGER en medarbejder, der • kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger • er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med vores dygtige organist og de øvrige medarbejdere. • kan spille både traditionel kirkemusik og rytmisk musik.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. ØNSKES DER YDERLIGERE OPLYSNINGER om stillingen, kan der rettes henvendelse til kontaktperson Jytte Thomsen på 98 86 40 34 eller sognenes anden organist, Niels Ole Sørensen, på 24 63 39 36.

Organist.org 3/2015

Skæve Kirke

Hørby Kirke Foto: Claude David/Wikimedia Commons

Løn- og ansættelsesvilkår for kirkemusiker uden uddannelse er omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Foto: Claude David/Wikimedia Commons

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for uddannet kirkemusiker er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisation af 2010 (CO 10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

ANSÆTTELSESSAMTALER samt prøvespil forventes at finde sted i uge 12 eller 13.

Foto: Tomasz Sienicki/Wikimedia Commons

TJENESTERNE vil primært ligge på søn- og helligdage, samt enkelte hverdage. Stillingen er på 8 timer pr. uge.

ANSØGNING med relevante bilag skal være menighedsrådet i hænde senest den 14-3-2015. Ansøgningen sendes til Jytte Thomsen - e-mail: jytteogfinn@ gmail.dk.

Badskær Kirke

33


STILLINGER

ORGANIST VED HARLEV OG FRAMLEV KIRKER, AARHUS VESTRE PROVSTI, ÅRHUS STIFT EN STILLING som organist ved vores to kirker i Harlev og Framlev er ledig til besættelse pr. 1. april 2015 eller senere.

pedal. Orgelet i Framlev Kirke er bygget i 1980 af Carsten Lund´s orgelbyggeri, 12 stemmer, 2 manualer og pedal. I kirken er desuden et klaver.

Stillingen er på 37 timer/uge.

Flyglet i konfirmandstuen er et Blüthner-flygel. Flyglet i sognehuset er et Steinway-flygel.

VI SØGER en organist med engagement og høj faglighed, som skal være interesseret i at arbejde med børn og unge, have interesse og erfaring med ledelse af kor, ønske om at være en del af det kirkelige fællesskab og have gode samarbejdsevner. Vi har brug for en organist, der er fleksibel, og som er åben for et fællesskab med kirkernes medarbejdere og menighedsråd, institutioner og frivillige. En person der kan indgå i en nutidig menighed karakteriseret af både kreativitet, tradition og musikalsk fornyelse. MUSIK OG SANG prioriteres højt både i forbindelse med gudstjenester og de kirkelige handlinger samt i sognearbejdet. I jobbet er der udviklingsmuligheder og muligheder for at sætte sit personlige præg på stedets musikliv. OPGAVERNE består i at • spille til gudstjenester, kirkelige handlinger og møder mv. primært i Harlev-Framlev Sogne • være korleder for et 30 personers velfungerende voksenkor • starte et børne- og ungdomskor (erfaring er ønskelig) • have ansvaret for kirkekoncerter/musikarrangementer sammen med menighedsrådet • medvirke lejlighedsvis ved konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, babysalmesang og plejehjemsgudstjenester. INSTRUMENTER: Orgelet i Harlev Kirke er bygget i 1981 af Marcussen og søn, 8 registre, 2 manualer og

34

ANSÆTTELSEN af en uddannet organist er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny lønAC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn (nyt lønsystem pr. 1. april 2012) mellem 290.135,30 kr. og 353.536 kr. årligt (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.329,85 kr. og 57.978,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Årslønnen for ansøgere som PO-organist og som kirkemusiker med uddannelse i orgel og kor aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør pr. 1. april 2014 kr. 279.962,70 og basisløntrin 2 udgør kr. 293.293,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.378,82 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Organist.org 3/2015


STILLINGER

Foto: Claude David/Wikimedia Commons

YDERLIGERE OPLYSNING om stillingen kan fås ved henvendelse til: • Harlev-Framlev Menighedsråd v/ kontaktperson Erik Jespersen, tlf. 4150 0050 (17-21) • Harlev-Framlev Menighedsråd v/ formand Carsten Bruun Pedersen, tlf. 8694 2818.

Harlev Kirke

ANSÆTTELSESSAMTALER samt prøvespil forventes afholdt ultimo marts 2015.

Foto: Claude David/Wikimedia Commons

ANSØGNING med relevante bilag sendes til HarlevFramlev kirkekontor, att. Erik Jespersen, Kirkesvinget 3, Framlev, 8462 Harlev J, eller på mail: harlev.sogn@ km.dk, senest 14.03.2015 kl. 18.00.

Framlev Kirke

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 10, 2014, side 32. Teksten ligger også på organist.org under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se organist.org).

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på organist.org, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Nogle stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

Organist.org 3/2015

35


MEDLEMMER

Medlemsnyt-rubrikken må udgå igen i dette nummer, men er forhåbentlig tilbage i april.

FORENINGSKALENDER 9. marts: 27. april: 3.-6. maj:

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Organistforeningens stævne på Hotel Prindsen i Roskilde 5. maj kl. 15: Generalforsamling for alle medlemmer

HUSKESEDLEN • Tilmeld dig stævnet på organist.org/ tilmelding – eller kom i hvert fald og bak op om din fagforening tirsdag den 5. maj kl. 15, hvor den årlige generalforsamling finder sted i Roskilde. • Organistforeningen har taget det nye domæne, organist.org, i brug til hjemmesiden. Det er dog kun nogle af de nye mail-adresser, der er sat op til at virke. Derfor: hvis du har sendt en mail, som du ikke har fået svar på, så send den igen. De mail-adresser, som står i dette nummer af bladet, virker med sikkerhed.

SALMESANG MED MINDER OG GLÆDE I Ulkebøl ved Sønderborg har de haft et forløb med salmesang for svage ældre, primært demente. Her har sansninger og spontanitet været i højsædet. Af Pia Jeanette Nielsen En bus fuld af ældre kører op til kirkedøren. Plejepersonalet får stille og roligt passagererne hjulpet ind i kirken. Lysene er tændt, stolene står i rundkreds oppe ved alteret. Der er vand i dåbsfadet, og kurve med jer, duftende blomster, chokoladepåskeæg, et lille kors med blyindfattet, farvet glas og ikke mindst sæbebobler står klar.  Vi skal have en lille gudstjeneste med temaet ”påske”. Det er tydeligt, at de ældre er forventningsfulde, da de træder ind i kirkerummet og ser præsten i præstekjolen, mens orglet spiller helt sagte.

36

Selve tjenesten starter vi med et lille præludium oppe fra orglet. Derefter synger vi ”Påskeblomst, hvad vil du her?”. Salmesangen er forbundet med en oplevelse. Vi starter først med at snakke om emnet (kigger og dufter til blomsterne), smager på chokoladepåskeæg. Så synger vi salmen og snakker om oplevelsen. Der dukker tit en lille historie eller bare et par ord op om, hvad man spiser til påske, om traditioner og andet fra lere af de ældre.  Tjenesten varer kun en halv time. De ældre har da fået nok.

FASTELAVNSRIS OG BLOMSTER Det var hovedsalig vores præst, Ina Aagaard, der bragte demenssalmesang på banen i Ulkebøl. Hun havde læst en artikel om det i avisen og blev inspireret. Da hun fremlagde det for personalet ved kirken, blev vi enige om, at det ville være et spændende projekt. Vi undersøg-

Organist.org 3/2015


MEDLEMMER te på nettet samt famlede os stille og roligt i gang. Med succes!  Grundideen var der. Selve formen på gudstjenesten forandrede sig stille og roligt i takt med erfaringen. Hos de ældre er de leste reaktioner karakteriseret ved begejstring. Og en hændelse leder os frem til den næste, som måske ikke er helt planlagt. Det er der plads til. Vi har valgt også at være impulsive.  Det vigtigste element i tjenesten er sanseoplevelsen og at fremkalde den ældres barneminder. Det kunne være med fastelavnsmaske og fastelavnsris til fastelavn. Eller påskeliljer og chokoladeæg til påske. Det hele med fokus og tid til den ældre, til samtale, til at dufte, mærke og synge.

SALMER VÆKKER GLÆDE Min oplevelse af forløbet har været klart positiv. Både når den ældre af egen vilje begyndte at fortælle – eller grine af begejstring over sæbebobler, der skulle fanges – og når jeg har mærket deltagernes glæde ved sangen.  Fra plejepersonalet var tilbagemeldingen, at de mærkede en stor forskel på sindsstemningen hos de ældre lere timer efter.  Ikke alle deltagere var demente. Vi havde en oplevelse med en ældre, ikke-dement mand på 98 år, siddende (liggende) i en kørestol. Han havde ikke meget syn, men en pragtfuld kraftig stemme, som sang klart og tydeligt under salmesang. Han viste ikke begejstring, men sagde efter tjenesten: ”Tak fordi jeg måtte opleve dette”.

Pia Jeanette Nielsen, organist ved Ulkebøl Kirke, har gode erfaringer med demenssalmesang.

Salmer i nærvær Lektor Anne-Mette Riis, som i øvrigt også var med til at udvikle babysalmesang som koncept, har de senere år holdt flere kurser om salmesang for ældre og demente. Aktuelt deltager hun på Kirkemusikkens Dag i Haslev den 25. juni, hvor hun holder et oplæg om ”Salmer i nærvær”, som hun kalder det. Se mere på kirkemusikskole.dk.

Vores plejehjem i Ulkebøl er blevet omstruktureret fra at være et ældrecenter til i dag at være et center for langtidspleje med henblik på at genoptræne. Derfor er der desværre ikke længere ressourcer til at køre de ældre over til kirken, så vi har ikke længere demenssalmesang. Organist.org 3/2015

37


KLUMME

EN PENSIONERET TILLIDSREPRÆSENTANTS DAGBOG Af Nils Henrik Wyke Engang i begyndelsen af dette årtusinde ik jeg det overraskende spørgsmål, om jeg ikke kunne tænke mig at blive tillidsrepræsentant. Nogen skal jo være det, og jeg regnede med, at det var et overkommeligt job, fordi organister er fredelige og rare mennesker, der altid opfører sig pænt.  Jeg blev hurtigt klogere. Min første sag drejede sig om en kollega, der ganske vist pænt spurgte om lov til at få fri, men som alligevel satte vikar på, når menighedsrådet havde gode grunde til at nægte friweekend på den ønskede dato. Da det efterhånden var ved at udvikle sig til en dårlig vane, ville rådet gerne have et møde forud for en indberetning til Kirkeministeriet.  Heldigvis var menighedsrådet glad for organistens indsats i det daglige, så der var ikke lagt op til afskedigelse, selv om sagens omfang nok efterhånden godt kunne begrunde et farvel til organisten. På et møde ik vi sat tingene på plads på en god måde, og jeg har aldrig senere hørt det mindste fra sognet.

GODE OPLEVELSER Efter 2010 har meget ændret sig. Den nye overenskomst har helt vendt op og ned på alting. Tidligere overførte man sin anciennitet, når man lyttede til et andet sogn, og man fortsatte automatisk sin opstigning på lønskalaen. Nu skal der hver eneste gang forhandles tillæg af forskellig art, hvis man ikke vil tilbage til udgangspunktet, der hedder Basisløn 2!  Det har betydet, at der er kommet en del

38

mail-skrivning og mange møder med organister og menighedsråd ind i arbejdet som tillidsrepræsentant. Netop disse møder har været gode oplevelser – i de leste tilfælde. Min erfaring er, at langt de leste menighedsråd består af positive og venlige mennesker, som det er nemt at få et godt forhold til.  En gang imellem møder man folk, som ikke vil lytte til gode argumenter, men som gerne vil bestemme – fordi de har magten til det. Heldigvis er der langt mellem dem, for de leste har en umiddelbar fornemmelse af, at det er til fordel for menighed, menighedsråd og organist, hvis vi kan lave en aftale, der er rimelig, fordi den tager hensyn til ønskerne på begge sider af bordet, så ingen føler sig tromlet ned af modparten.  Når jeg her på falderebet skal gøre regnebrættet op efter et tocifret antal år som tillidsrepræsentant, er min konklusion, at dette job uden løn og pension har været værd at bruge tid på. Mange gode oplevelser er der kommet ud af det, og der har været stor tryghed i at vide, at kontoret i Billund (nu Vejle) altid står klar med råd og hjælp, når der dukker problemer op, man ikke selv kan overskue og tage stilling til.

Nils Henrik Wyke var frem til efteråret 2014 organist ved Gullestrup Kirke, Herning, og tillidsmand i Viborg Stift. Nu er han pensionist og i øvrigt kasserer i Organistforeningens bestyrelse.

Organist.org 3/2015


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Damhaven 3B, 1.sal, 7100 Vejle Tlf. 7665 9560, fax 7665 9563

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER  Inger Marie Riis, tlf 3252 7867 / 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk  Bo Andersen, tlf. 3321 9020 E-mail: bacomposer@boandersen.org

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organist.org Postgiro: 400 0935  Sekretariatsleder: John Poulsen E-mail: kontakt@organist.org  Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen E-mail: sekr@organist.org  Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: anders.thorup@youmail.dk Næstformand Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Kasserer Nils Henrik Wyke Indertoften 58, Lind, 7400 Herning Tlf. 9712 7787 E-mail: nh.wyke@adr.dk Øvrige medlemmer Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf.: 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk Lasse Christensen Voerbjergvej 11, 3.tv., 9400 Nørresundby Tlf. 2839 7790 E-mail: lasse.indbakke@gmail.com Jane Samuelsen Skovbrynet 109, 7330 Brande Tlf. 5073 2356 E-mail: jasam60@mail.dk Tommy Schmidt Bülov Seestvej 58, 6000 Kolding Tlf. 7552 7649 / 2126 2946 E-mail: t.s.b@mail.dk

Organist.org 3/2015

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER  Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 / 3022 9453 E-mail: solveig@bjergkvist.dk  Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949, e-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk VIBORG STIFT  Nils Henrik Wyke, tlf. 9712 7787 / 9721 5341 E-mail: nh.wyke@adr.dk  Inge Marie Andersen, tlf. 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk  Helle Majlund Jensen (suppleant), tlf. 9718 1329 / 2894 5762 E-mail: hellemajlund@hellemajlund.dk ÅRHUS STIFT  Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk  Jan Ole Christiansen, tlf. 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949, e-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT  Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk  Tommy Schmidt Bülov, tlf. 7552 7649 / 2126 2946 E-mail: t.s.b@mail.dk  Pia Jeanette Nielsen, tlf. 2082 4313 E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk AALBORG STIFT  Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: sumo@km.dk  Annette Bæk, tlf. 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk  Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

39


Organistforeningen, Damhaven 3B, 1. sal, 7100 Vejle Foto: Martin Kristensen

AT ARBEJDE MED GUDSTJENESTEN Værkstedet GudstjenesteLIV vil på stævnet til maj fortælle om deres arbejde. Få en lille forsmag her. Af Søren Andresen og Tine Illum I begyndelsen var gudstjenesten. Og gudstjenesten var menighedens. Og menigheden var gudstjenesten ...  Vi oplever, at der i både små og store menigheder er et levende engagement i gudstjenestelivet, som ganske enkelt bunder i gudstjenesteglæde. Og i et ønske om at gøre denne glæde tilgængelig for lere og dele den med mange.  Gudstjeneste er Helligånd og håndkraft – bogstavelig talt i skøn forening. Helligånden ”gør levende”, siger vi. Samtidig lever vores tro af at blive praktiseret troværdigt og givet videre. At arbejde med gudstjeneste er derfor at arbejde med tro og liv. Gudstjeneste

er noget, vi arbejder frem sammen. I gudstjenesten synges og tales troen ind i os.  I Værkstedet GudstjenesteLIV arbejder vi med mange spørgsmål – blandt andet: Hvordan bliver menighedens salmesang til fælles glæde og ikke individuel præstation? Hvad betyder Luthers tanke om det almindelige præstedømme for organistens rolle i gudstjenesten? Hvilke teorier ligger bag den gudstjenesteform, vi har i dag?  Vi vil gerne arbejde ud fra tre dogmer: 1) Det er menighedens gudstjeneste; 2) Ingen skal forberede en gudstjeneste alene; 3) Målet med gudstjenesten er ikke, at den er perfekt, men at den er levende.

Følg med på Facebook-siden facebook.com/gudstjenesteliv – den kan besøges, selvom man ikke ellers bruger Facebook.

I NÆSTE NUMMER • Regnskab 2014 • Reportage fra foredrag ved musiker og hjerneforsker Peter Vuust på Den Jyske Sangskoles masterclass i Herning.