Page 40

Organistforeningen, Damhaven 3B, 1. sal, 7100 Vejle Foto: Martin Kristensen

AT ARBEJDE MED GUDSTJENESTEN Værkstedet GudstjenesteLIV vil på stævnet til maj fortælle om deres arbejde. Få en lille forsmag her. Af Søren Andresen og Tine Illum I begyndelsen var gudstjenesten. Og gudstjenesten var menighedens. Og menigheden var gudstjenesten ...  Vi oplever, at der i både små og store menigheder er et levende engagement i gudstjenestelivet, som ganske enkelt bunder i gudstjenesteglæde. Og i et ønske om at gøre denne glæde tilgængelig for lere og dele den med mange.  Gudstjeneste er Helligånd og håndkraft – bogstavelig talt i skøn forening. Helligånden ”gør levende”, siger vi. Samtidig lever vores tro af at blive praktiseret troværdigt og givet videre. At arbejde med gudstjeneste er derfor at arbejde med tro og liv. Gudstjeneste

er noget, vi arbejder frem sammen. I gudstjenesten synges og tales troen ind i os.  I Værkstedet GudstjenesteLIV arbejder vi med mange spørgsmål – blandt andet: Hvordan bliver menighedens salmesang til fælles glæde og ikke individuel præstation? Hvad betyder Luthers tanke om det almindelige præstedømme for organistens rolle i gudstjenesten? Hvilke teorier ligger bag den gudstjenesteform, vi har i dag?  Vi vil gerne arbejde ud fra tre dogmer: 1) Det er menighedens gudstjeneste; 2) Ingen skal forberede en gudstjeneste alene; 3) Målet med gudstjenesten er ikke, at den er perfekt, men at den er levende.

Følg med på Facebook-siden facebook.com/gudstjenesteliv – den kan besøges, selvom man ikke ellers bruger Facebook.

I NÆSTE NUMMER • Regnskab 2014 • Reportage fra foredrag ved musiker og hjerneforsker Peter Vuust på Den Jyske Sangskoles masterclass i Herning.

Organist.org nr. 3, marts 2015  

Program for stævne 2015; indkaldelse til generalforsamling/valg til bestyrelsen; reportage fra tillidsrepræsentant-kursus om konfliktmægli...