__MAIN_TEXT__

Page 12

FORENINGSNYT

TILLIDSMANDSKURSUS: BLANDT BØFFER OG GIRAFFER På vinterens tillidsrepræsentant-kursus i Vejle blev der arbejdet med den gode skriftlige og mundtlige kommunikation, og deltagerne blev klogere på blandt andet konϐliktsky-trappen. Tekst og foto: Henriette Hoppe Som et led i sit uddannelsesprogram for tillidsmænd havde Organistforeningen indbudt til kursus i kommunikation og kon likthåndtering en mandag sidst i januar. Indbudt var ud over tillidsmændene alle interesserede medlemmer, både dem med en lille tillidsmand i maven og dem, der bare kom for at blive lidt klogere. Og ud over tillidsmandskorpset var en lille håndfuld interesserede da også mødt op.  Første del bestod af erfaringsudveksling med eksempler på kommunikation mellem tillidsmand og menighedsråd. En håndfuld tillidsmænd havde medbragt eksempler på mail-korrespondance, som de mente, kunne illustrere dels typiske vanskeligheder i forbindelse med forhandling via mail, dels vellykkede mailudvekslinger.  Her savnede jeg nok eksempler på det, som man virkelig kan lære noget af, nemlig egne fejltagelser.  Der var adskillige eksempler på kontaktpersoner, der havde rigtigt svært ved at udtrykke sig skriftligt, og som derfor kom til at virke korte for hovedet og u-samarbejdsvillige. Løsningen havde her været et møde ansigt til ansigt, hvilket ofte bragte parterne nærmere til hinanden. Der var også eksempler på kontaktpersoner, der kommunikerede på den 12

’jeg alene vide’-facon, der lukker for dialogen og gør det umuligt at komme nogen vegne uden hårdtslående argumenter. Her kan det være meget svært at åbne for dialogen, da det kræver begge parters medvirken.  Men eksempler på, at modparten er dumme, er der nok af. Værre er det, hvis det er os selv, der er påståelige, skråsikre og u-samarbejdsvillige. Er vi da ofte det? Næh, men alle kommer galt af sted fra tid til anden, og det er godt nok at vide, at de andre også har prøvet at træde i spinaten – og nyttigt at lære af andres fejl frem for at begå sine egne.

PAS PÅ FORWARD-KNAPPEN En klassisk fejl, som vi nok alle har prøvet at begå, er ukritisk eller ved en fejl at sende et svar eller videresende en tråd, der utilsigtet havner hos nogen, der ikke skulle have den. En sådan bøf er svær at redde i land. John Poulsen understregede vigtigheden af at skive mails, der kan tåle at blive sendt videre til tredjemand uden videre. Man kan lige så godt prøve at gøre sobert sprog til en vane. I stedet for at videresende skal man måske starte på en ny tråd. Og man skal huske at give sin mail et emne, der siger, hvad det drejer sig om.  Som vi lærte på et tidligere tillidsmandskursus, skal man også a holde sig fra sarkasmer og andre former for kunstgreb, der skal få modparten til at føle sig som den underlegne. Senere på dagen blev vi netop mindet om vigtigheden af at tale sammen på en værdig måde, og selv om jeg har hørt det før, ved jeg med mig selv, at jeg er lidt rapkæftet, også på skrift, og derfor skal tænke mig ekstra længe om, før jeg trykker ’send’. Jeg prøver så vidt Organist.org 3/2015

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 3, marts 2015  

Program for stævne 2015; indkaldelse til generalforsamling/valg til bestyrelsen; reportage fra tillidsrepræsentant-kursus om konfliktmægli...

Organist.org nr. 3, marts 2015  

Program for stævne 2015; indkaldelse til generalforsamling/valg til bestyrelsen; reportage fra tillidsrepræsentant-kursus om konfliktmægli...