Page 20

STÆVNE 2015

PUSTER NYT LIV I GUDSTJENESTEN

I Sdr. Bjert sogn indbydes menigheden til ”åbent gudstjenesteværksted” – et koncept, som præsten og organisten desuden er ansat af stiftet til at udbrede kendskabet til. ”Der er en boblende glæde i at arbejde med det vigtigste i gudstjenesten. Det mærker vi, når vi selv arbejder med gudstjenestelivet – og det mærkede vi tydeligt ved stiftets provstidage. Der er liv og grøde i menighederne i Haderslev Stift.”  Ordene kommer fra Søren Andresen og Tine Illum, organist og præst i Sdr. Bjert ved Kolding, og indes på stiftets hjemmeside. I Haderslev Stift arbejdes der nemlig målrettet med ”at styrke menighedernes ansvar for og glæde ved sognets gudstjenesteliv, særligt med henblik på søndagsgudstjenesten”, som det hedder i ”Årsrapport fra Værkstedet Gudstjenesteliv 2013”. Og dette arbejde tog for alvor fart, da stiftet fra januar 2013 ansatte netop Søren Andresen og Tine Illum i stillinger på henholdsvis 15 procent og 20 procent.  På Organistforeningens stævne den 3. til 6. maj kommer deltagerne til at høre mere om initiativet, når de to vil holde aftenforedrag om, hvilke tanker, der ligger bag, og hvordan det faktisk går. En vigtig ballast for indsatsen består i deres fælles erfaringer med, hvordan organist og præst rent praktisk kan arbejde tæt sammen om at udvikle gudstjenesten – med aktiv inddragelse af interesserede fra menigheden.

20

KONFERENCE MED JOHN BELL Blandt de vigtigste arbejdsområder for Værkstedet Gudstjenesteliv er a holdelsen af både provstidage og stifts-inspirationsdage med ny musikalsk og liturgisk inspiration samt understøttelse af syv af stiftets præster i deres egenskab af gudstjenestekonsulenter.  Og i september 2014 var værkstedet medarrangør af ”den første danske liturgikonference nogensinde”, som i regi af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter fandt sted over tre dage i Haslev. Her medvirkede et internationalt topnavn på området: den skotske præst, musiker og salmeskriver John Bell fra Iona.  ”Vi er meget tiltalte af denne gamle [keltiske] liturgiske tradition, som her i vores menighed inder genklang. Vi afprøver både salmer og liturgier i forskellige sammenhænge, bl.a. på provstidage. Den enkle form forsøger vi også at bringe ind i aftengudstjenester m.m.,” fortæller Søren Andresen og Tine Illum i årsrapporten.

ENKLE GUDSTJENESTESANGE Skulle man være så heldig selv at arbejde et sted i Haderslev Stift, kan man – sammen med sognets øvrige medarbejdere – komme med på en inspirationsdag i marts 2015. Her vil der blandt andet være ”gudstjeneste-teori, udveksling af tanker og erfaringer, introduktion til nye salmer og præsentation af et nyudviklet værktøj, der kan bruges, når man kommer hjem i hverdagen”.  Og til efteråret planlægges der nogle fælles-

Organist.org 2/2015

Organist.org nr. 2, februar 2015  
Organist.org nr. 2, februar 2015  

Tema om daglig sogneledelse, bl.a. om præsten som leder; portræt af Christa Brix Hauser; artikel om gudstjenesteværkstedet i Haderslev Stift...