__MAIN_TEXT__

Page 8

FRA BESTYRELSEN

UDSIGT TIL ET SYMPOSIUM AF VANLIG HØJ KLASSE Den 10.-13. september 2020 er der Nordisk Kirkemusik Symposium i Helsingfors. For deltagerne venter der en totaloplevelse med en bred vifte af omkring 60 arrangementer kombineret med unikke chancer for international horisontudvidelse. Af Ingrid Bartholin Gramstrup Nu er der kun et år til, at næste Nordisk Kirkemusiksymposium finder sted. Den 10.-13. september 2020 går det løs i Helsingfors. Vi har tidligere skrevet om det og også tilskyndet til, at man benytter lejligheden til at opleve denne fantastiske begivenhed. Den finder sted hvert fjerde år på skift i de fem nordiske lande. På de følgende sider kan man få indsigt i historien om kirkemusiksymposierne og kirkemu-

sikermøderne, som de oprindelig benævntes ved begyndelsen i 1933. Det er en spændende historie om nordisk kirkemusikalsk samarbejde, om gensidig inspiration, samtale og diskussion om alt det fælles gods i den kirkemusikalske tradition, men også om den konstante fornyelse og udvikling af samme.  Nylig hjemkommen fra møde i Nordisk Kirkemusikråd i Helsingfors med de finske arrangører af næste års symposium og de øvrige nordiske landes delegationer i planlægningsarbejdet, kan jeg berette, at den røde tråd i symposiernes udgangspunkt og programtilrettelægning er fastholdt. Programmet begynder at tage form.

STÆRKT DANSK ISLÆT

Og det bliver et overflødighedshorn af orgel-, orkester- og korkoncerter i nogle af HelsingRoskilde Domkirkes Pigekor, som har fået æren at repræsentere Danmark i Helsingfors, blev dannet 1996 som en del af Domsognets børne- og ungearbejde. Piger i alderen 9-22 år udgør tilsammen koret, der er delt i et børnekor, et juniorkor og et pigekor. Sangpædagog og korleder er Christa Brix Hauser.

8

Organist.org 9/2019

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. oktober 2019  

Nyt om tillidsrepræsentantvalg; Nordisk Kirkemusiksymposium 2020 samt baggrund om symposiernes historie; nyt om et muligt liturgisk center;...

Organist.org nr. oktober 2019  

Nyt om tillidsrepræsentantvalg; Nordisk Kirkemusiksymposium 2020 samt baggrund om symposiernes historie; nyt om et muligt liturgisk center;...