__MAIN_TEXT__

Page 4

REPORTAGE

ÅND OG TIDSÅND SKAL SPILLE SAMMEN Rapporterne fra de biskoppelige udvalg om gudstjenesten og om dåb og nadver udkom i slutningen af maj. Vi var med, da Elof Westergaard, Jørgen Demant og Tine Lindhardt præsenterede rapporterne og svarede på spørgsmål. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch I 2016 nedsatte folkekirkens biskopper tre fagudvalg, som med hvert sit perspektiv skulle kigge kirkens gudstjenestefejring efter i sømmene og udarbejde materialer som oplæg til en folkelig debat. Og på en kølig Kristi himmelfartsdag 2019 blev de tre færdige rapporter med tilhørende ”pixiudgaver” så præsenteret i et stort telt på markedspladsen midt i Herning. Anledningen var folkekirkemødet i forbindelse med ”Himmelske dage på heden”.  Biskop i Ribe Stift Elof Westergaard er formand for arbejdsgruppen om autorisation, som havde lanceret sin rapport allerede et år

tidligere. Han indledte med at opsummere de væsentligste spørgsmål i forbindelse med arbejdet.  ”I folkekirken skal vi finde ud af, hvordan vi på den ene side kan holde fast i det, som er væsentligt for os, nemlig at vi er samlet om gudstjenesten, og på den anden side hvordan grokraften og virkelysten rundt om i landets menigheder også fortsat kan trives og få lov til at udvikle sig. Der er jo en enorm lyst til at prøve nye gudstjenesteformer af. Hvordan sørger vi for, at der også fremover er en kvalitet i det? Og hvad betyder sådan et ord som ‘genkendelighed’?” spurgte Elof Westergaard.  Han uddybede senere med, at det også handler om at finde en balance mellem folkekirken som sognemenigheder over for folkekirken som én kirke, hvor ikke mindst gudstjenesten udgør det fælles:  ”Hvad skal der være frihed til, og hvad skal der ikke være frihed til? Og giver et ord som autorisation overhovedet mening i dag?” ”Gudstjenesten er et stykke kultur, der er farvet af himmelsk ånd og jordisk tidsånd”, sagde sognepræst Jørgen Demant, da han i Herning præsenterede rapporten fra udvalget om gudstjenesten.

4

Organist.org 8/2019

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 8, september 2019  

Reportage fra præsentation af liturgi-rapporter på Himmelske dage; nyheder om Landsforeningens ønsker om forhandlingsret, salmebogens 450 år...

Organist.org nr. 8, september 2019  

Reportage fra præsentation af liturgi-rapporter på Himmelske dage; nyheder om Landsforeningens ønsker om forhandlingsret, salmebogens 450 år...