__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 24

REPORTAGE

VILLE JEG ANSÆTTE MIG SELV, HVIS JEG VAR MENIGHEDSRÅD? Cheϐkonsulent Bent Fløyel fortalte onsdag den 22. maj om kompetenceudvikling og employability – og om fonden, som man fra september kan få kompetencemidler fra, nu med løbende ansøgning. Af Filip Graugaard Esmarch Han har siddet for bordenden i de efteruddannelsesprojekter, som Organistforeningen de sidste ti år har udviklet i samarbejde med blandt andre kirkemusikskolerne. Bent Fløyel arbejder nemlig i Kompetencesekretariatet, som blev oprettet i år 2000, efter at de statslige overenskomstparter blev enige om, at kompetenceudvikling var en fælles interesse, som der skulle gøres mere ud af. Sekretariatet beskæftiger sig med rådgivning, oplysning og udvikling af efteruddannelser samt overordnet administration af en række fonde.  ”Det er konstituerende for alt det, vi laver, at medarbejdersiden og arbejdsgiversiden skal være enige, både på centralt plan og på lokalt plan. Derfor er det også sådan, at medarbejderen og arbejdsgiveren skal være enige om en aktivitet, for at man kan få penge fra Kompetencefonden til aktiviteten,” forklarede Bent Fløyel, da han onsdag på Organistforeningens stævne i Esbjerg holdt oplæg om organisters efteruddannelse.

KOKKE OG ORGANISTER Som gæst under tirsdagens festaften var Bent Fløyel kommet til at tænke på ligheden mellem kokke og organister: 24

 ”Tidligere har en kok bare skullet været i køkkenet og lave maden. Nu er det sådan, at hvis man vil være kok, så skal man også komme ud og præsentere sit arbejde for gæsterne. Gerne med entusiasme. Det er en helt ny kompetence, man kræver.”  At en lignende udvikling gør sig gældende for organistfaget, kunne Bent Fløyel nævne mange eksempler på. Han havde gennemgået og grupperet fem stillingsopslag fra april-nummeret af Organist.org, og han kunne konstatere, at mange af de pågældende menighedsråds ønsker og krav er der ingen egentlig dækning for i de eksisterende organistuddannelser.  ”Organisten skal lede salmesangen, men nu stiller man også krav om liturgisk indlevelse. Og ikke nok med, at man skal lede både voksen-, børne og ungdomskorene, man skal også videreudvikle dem. Man skal heller ikke kun medvirke musisk ved kon irmationsforberedelse og andet børnearbejde, men også på anden vis,” konstaterede Bent Fløyel blandt andet og tilføjede:  ”Når man ser alt det her, vil man måske spørge sig selv: ’Hvor meget af det har jeg egentlig lært på grunduddannelsen?’ Og så kan man stille nogle lere spørgsmål: ’Hvad har jeg lært siden hen? Hvilke kompetencer har jeg brug for nu, hvis jeg skal kunne imødekomme de her ønsker, forventninger og krav?’”  Bent Fløyel pointerede samtidig, at kompetenceudvikling ikke nødvendigvis skal være en lappeløsning. Udgangspunktet kan lige så Organist.org 7/2019

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 7, juli 2019  

Mindeord for Carsten Engstrøm, referat af generalforsamling 2019, reportager fra stævnet i Esbjerg, anmeldelser: Flemming Chr. Hansen, Lasse...

Organist.org nr. 7, juli 2019  

Mindeord for Carsten Engstrøm, referat af generalforsamling 2019, reportager fra stævnet i Esbjerg, anmeldelser: Flemming Chr. Hansen, Lasse...