Page 8

STÆVNE

VELLYKKET ORGANISTSTÆVNE I ROSKILDE Mod slutningen af dette års organiststævne i Roskilde tegnede der sig en stemning blandt de knap 60 deltagere af, at det ikke havde været så værst. Nærmest alt i det indholdsmættede og varierede program var nok snarere tæt på topklasse. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch

Morten Skovsted, formand for netværket Syng Nyt, indledte 2015-stævnet med et foredrag om salmesang og nye salmer. Med sig havde han ”Syng Nyt-hæftet”, hvorfra forsamlingen sang så forskellige titler som Iben Krogsdals og Willy Egmoses swingende ”Du skal elske din næste som dig selv”, Simon Grotrians og Mikkel Andreassens lettere kryptiske ”Herren er med os og Herren er god” og H.C. Jochimsens gospelballade ”Herren velsigne dig” (se deltagerreportage side 14).

Erik Kolind (ved klaveret) og Mads Granum (ved orglet) stod for aftenens salmesangskoncert i Sankt Jørgensbjerg Kirke. Til lejligheden omfattede fællessangsrepertoiret blandt andet ”En lærke letted”. De to ekvilibrister gav prøver på deres kunnen både sammen og hver for sig. Mads Granum fortalte, at han arbejder på at udgive en række af sine (meget) rytmiske orgelpræludier, indspillet og på noder. Han spillede blandt andet jazzvalzen ”Lad det klinge sødt i sky”.

Erik Kolind, organist ved Holmens Kirke, er som improvisator blandt andet inspireret af en af sine lærere, Thierry Escaich, der er efterfølger for Maurice Duruflé i organist-stillingen ved Saint Étienne du Mont-kirken i Paris. ”Det er for tysk, det du laver,” havde Escaich sagt til Kolind, som denne aften begejstrede stævnedeltagerne med en meget lidt tysk, men særdeles virtuos og perlende improvisation over ”Du som har tændt millioner af stjerner”.

8

Organist.org 6/2015

Organist.org nr. 6, juni 2015  

Artikler og billeder fra stævne 2015, nyheder om bl.a. lokallønsordning for visse tjenestemænd i folkekirken, anmeldelser af "Carl Nielsen:...

Organist.org nr. 6, juni 2015  

Artikler og billeder fra stævne 2015, nyheder om bl.a. lokallønsordning for visse tjenestemænd i folkekirken, anmeldelser af "Carl Nielsen:...