Page 4

FRA BESTYRELSEN

REQUIEM FOR EN MODEL Som det ser ud ved redaktionens afslutning, skal alle overenskomstansatte medlemmer af Organistforeningen i løbet af april enten strejke eller lockoutes – med mindre der i mellemtiden bliver indgået forlig mellem forhandlerne på det statslige område. Henriette Hoppe giver her sit bud på, hvad der egentlig foregår, og hvorfor vi i Organistforeningen ikke bare kan melde os ud af konϐlikten. Af formand Henriette Hoppe Det er næppe gået ubemærket hen, at der hen over vinteren er indledt forhandlinger af nye overenskomster på det offentlige område, og at forhandlingerne ikke er gået særlig glat. Sat på spidsen er forskellen i opfattelsen af rimeligheden i de offentligt ansattes krav som Alice i Eventyrland, når hun drikker af den ene eller anden laske. Hun vokser til enorme proprotoner eller skrumper ind til næsten ingenting.  Fra arbejdsgiverside har der været en forventning om, at lønmodtagerne skal give for at kunne modtage. Det er det, der kaldes en nulsumsløsning. Signalet, der kommer fra Moderniseringsstyrelsen med brug af begreber som ”lønfest”, er helt klart, at der ikke skal gives ved dørene. Ekstra lønkroner må inansieres ved at afgive noget andet, arbejde mere, hurtigere og længere eller acceptere forringelser i tidligere opnåede goder.  På den anden side har vi på arbejdstagersiden ment, at vi i lang tid har forsøgt at få enderne til at nå sammen på arbejdspladser, hvor besparelser resulterer i belastende ar4

bejdsforhold, bl.a. inden for sygehusvæsenet og i folkeskolen. Også blandt vore egne medlemmer, er der eksempler på, at folk ikke har reel mulighed for at nå deres opgaver på den tid, der er sat af til dem. Og der er enighed om, at det er på tide, at også vi offentlig ansatte efter lere overenskomstfornyelsers løntilbageholdenhed får del i opsvinget.

UDSIGT TIL STREJKE OG LOCKOUT Minister for offentlig innovation So ie Løhde mener, vi skylder, fordi vi ifølge hende i årevis i forhold til det private arbejdsmarked har fået for meget i løn, og at vi bør vise tilbageholdenhed, til vi har betalt denne gæld af. Desuden er det mit indtryk, at der ikke under forhandlingerne er blevet talt meget om tiltag, der på den ene eller anden måde ville resultere i udgifter for det offentlige. Det eneste, der indtil videre har kunnet laves aftale om, har været ting, der i penge ikke koster andet end det papir, det er skrevet på.  Ud over det økonomiske spørgsmål er ”knasterne”, som det hedder, den betalte spisepause og lærernes arbejdstidsaftale. Begge dele er noget, der ikke umiddelbart vedrører os som organister i folkekirken, men begge dele rykker ved opfattelsen af, hvad man kan tillade sig at ændre uden at aftale det med de berørte. Indtrykket, man får, er, at den danske model ønskes erstattet med en ordning, hvor de offentlige arbejdsgivere (læs: Moderniseringsstyrelsen) de inerer, hvad der kan aftales, og hvad der kan dikteres.  Parterne har på grund af disse stærkt divergerende opfattelser haft meget svært ved at nå til enighed, og til sidst brød forhandlinOrganist.org 4/2018

Organist.org nr. 4, april 2018  

Om den mulige arbejdskonflikt i folkekirken, nyhed om FUV-undersøgelse af folkekirkens målsætningsarbejde for kirkemusik, Organistforeningen...

Organist.org nr. 4, april 2018  

Om den mulige arbejdskonflikt i folkekirken, nyhed om FUV-undersøgelse af folkekirkens målsætningsarbejde for kirkemusik, Organistforeningen...