Page 12

BAGGRUND

SALMESANGSARRANGEMENTER I hymnologi-grundbogen ”Salmesang” har Ribes domorganist bidraget med et kapitel om de mange forskellige former for arrangementer med salmesang, man kan støde på rundt omkring i sognene. Her følger til inspiration en kraftigt forkortet version.

ne er til det, og der er mulighed for direkte kontakt mellem kirkemusikerne og menigheden. Det kan f.eks. ske ved, at melodien forud spilles et par gange igennem, at kirkekoret alene synger et vers for eller deler salmen op linje for linje og lader menigheden synge efter.

MORGENSANG I KIRKEN Af Birgitte Ebert Det er vigtigt at kende en vis portion salmer for ikke at føle sig for fremmed ved gudstjenester og kirkelige handlinger. I denne artikel gives eksempler på, hvordan nye og gamle salmer kan synges ind hos menigheden og dermed tages i aktiv brug i gudstjenesten. Inspirationen er hentet fra diverse arrangementskalendere og forskellige kirkers hjemmesider.

SALMEINDSTUDERING Menigheden samles i kirkerummet, 15-30 minutter før gudstjenesten begynder, og indstuderer søndagens salmer sammen med organisten og kirkekoret. Da mange orgler er placeret på pulpiturer bag menigheden, inder introduktionen ofte sted ved et klaver på gulvet foran menigheden. Der indledes evt. med stemmeopvarmningsøvelser.  En anden mulighed for indstudering af søndagens salmer er at danne et egentligt kor af sangglade medlemmer fra menigheden. Øvetid ligger en eftermiddag eller aften i ugens løb, og søndagens salmer gennemgås sammen med eventuelle særlige musikalske indslag, koret bidrager med.  Endelig kan salmeindstuderingen inde sted under selve gudstjenesten, hvor rammer12

Flere og lere kirker, især i de større byer, indbyder til en kort morgensang en hverdagsmorgen eller -formiddag. Det er prædikenløse andagter, hvor der typisk synges to-tre salmer og læses bibeltekster evt., suppleret med lyrik eller andre tekster. Ofte bedes Fadervor eller andre bønner, ligesom Velsignelsen lyses. Andagten inder ofte sted ved kirkens klaver.  Morgensang appellerer typisk til de faste søndagskirkegængere, men også til mange, der synes, højmessen er for lang, eller som ikke kan kombinere at komme af sted om søndagen med et weekendfamilieliv.  Morgensangen ledes for det meste af en af kirkens præster, men kan også ledes af en lægmand. Den inder typisk sted med en eller anden regelmæssighed, f.eks. en fast ugedag eller 1. onsdag i hver måned.

BABYSALMESANG Grundtanken i salmesang for nyfødte og deres forældre (eller bedsteforældre) er, at lyd og bevægelse forenes på en unik måde i kirkerummets akustik og gennem salmernes tekster og melodier. Børn efterligner ubevidst deres forældres stemmer, og synger forældrene ikke, lærer børnene ikke denne vigtige stemmefunktion at kende. Babysalmesangen fungerer derfor også som en opmuntring til Organist.org 2/2016

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 2, februar 2016  

Om resultatet af de lokale lønforhandlinger, nyheder om Salmedatabasen, Kirkemusikkens dag, kurser; baggrund om salmesang, nodeskrivning på...

Organist.org nr. 2, februar 2016  

Om resultatet af de lokale lønforhandlinger, nyheder om Salmedatabasen, Kirkemusikkens dag, kurser; baggrund om salmesang, nodeskrivning på...