Page 8

FORENINGSNYT

”GENSIDIGHEDEN ER VÆRD AT KÆMPE FOR” Louis Torp er fra 1. februar ansat på sekretariatet i Vejle. Her skal han tage over som sekretariatsleder, når John Poulsen går på pension i løbet af marts. Af Filip Graugaard Esmarch Organistforeningens nye sekretariatsleder er vant til organister. Sådan nogle har arbejdet en hel del med i sine to første stillinger, siden han ved udgangen af 2010 afsluttede sin samfundsvidenskabelige uddannelse: først et halvt år hos DOKS og siden januar 2012 som personalekonsulent i Lemvig og Struer Provstier. Og da Organistforeningens bestyrelse i november udpegede Louis Torp som sin foretrukne kandidat, kunne han se frem til igen at komme over på lønmodtagersiden.  Nogle af foreningens medlemmer vil muligvis have blandede erfaringer med provstikonsulenter. Louis Torp mener dog ikke, de behøver være nervøse for, hvad det er for en type, der overtager skrivebordet på Vindinggård Ringvej.  ”Det er jo et spørgsmål om interessevaretagelse. Og jeg går i den lykkelige tro, at Organistforeningen har valgt mig, fordi jeg er rigtig god til interessevaretagelse. Nu har jeg hidtil varetaget menighedsrådenes interesser, og det har jeg – sagt lidt i spøg – gjort så godt, at de tænkte, jeg hellere skulle gøre det for dem,” smiler Louis Torp.

TID TIL AKKLIMATISERING Hans stil kan næppe betegnes som særlig konfrontatorisk.  ”Som personalekonsulent har jeg i de en8

kelte forhandlinger som oftest søgt at inde kompromiser, som både personale og menighedsråd kan være tilfredse med. Det håber jeg fortsat at kunne gøre som sekretariatsleder i Organistforeningen,” siger Louis Torp.  Han medgiver gerne, at det kræver omstilling at skulle skifte side. Og de første par måneder skal han da også bruge til at ”akklimatisere” og blive oplært i nye områder. Her kommer han vel at mærke til at være på sekretariatet sammen med foreningens afgående og yderst erfarne sekretariatsleder, John Poulsen.  ”Jeg skal selvfølgelig vænne mit hoved til, at jeg ikke længere skal bistå menighedsrådene som arbejdsgiver men fremover agere som fagforening. Som arbejdsgiver kan man være nok så velvillig, men i sidste ende falder man jo tilbage på man står med ansvar for økonomi og drift. Det er et andet rationale, man gør sig, når man sidder i en fagforening,” uddyber Louis Torp.

UNDERSTØTTER DIALOG Louis er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet. Her specialiserede han sig i organisation og arbejdsmarked og har set nærmere ind i organiseringen mellem arbejdstagere og arbejdsgiver, blandt andet med hensyn til decentrale overenskomstforhold. Og netop arbejdet med forhandling af overenskomst er noget af det, Louis Torp også glæder sig til at tage fat på hos Organistforeningen.  ”Overenskomstforhandlinger har altid interesseret mig særligt, så stillingen hos Organistforeningen er en kærkommen mulighed Organist.org 2/2018

Organist org nr 2 2018  

Orientering om mulig konflikt, præsentation af ny sekretariatsleder, nyhed om nyt dialogværktøj, baggrund om fagpakkeprojekt og salmeartikle...

Organist org nr 2 2018  

Orientering om mulig konflikt, præsentation af ny sekretariatsleder, nyhed om nyt dialogværktøj, baggrund om fagpakkeprojekt og salmeartikle...