Page 4

FRA BESTYRELSEN

SKAL VI I KONFLIKT? Hvis de aktuelle overenskomstforhandlinger heller ikke denne gang fører til en aftale om lærernes arbejdstid, vil mange andre overenskomstansatte på det offentlige arbejdsmarked blive inddraget i en konϐlikt, måske også organister. Som medlem af Organistforeningen skal du i første omgang sikre dig, at foreningen ligger inde med brugbare kontaktoplysninger. Af Henriette Hoppe Først i det nye år skulle der tages hul på de generelle overenskomstforhandlinger for de offentlig ansatte. Samtidig skulle de specielle overenskomstforhandlinger for de forskellige organisationer, heriblandt DOKS og Organistforeningen, begynde. Ved et såkaldt teknisk formøde i Kirkeministeriet i december blev kalenderne lagt for en række møder, hvor forhandlingerne skulle udfoldes. Men hidtil er de planlagte møder blevet a lyst.  Den nuværende overenskomst udløber ved udgangen af marts måned i år, og inden da skulle vi gerne nå til enighed om den nye. Der er dog forskellige ting, der gør, at man kan være bekymret for, om det kan nås at komme til enighed, inden fristen udløber.

EN ULIGE KAMP Sporene fra overenskomstforhandlingerne i 2013 skræmmer. Her ik arbejdsgiverrsiden held til på underviserområdet at få gennemført ved lov, hvad de ikke kunne ad forhandlingens vej. Det endte som bekendt med en lockout af lærerne, og det lugtede rigtig grimt af aftalt spil mellem Kommunernes Lands4

forening (KL) og den socialdemokratiske regering, der jo allerede havde disponeret over de forventede besparelser til folkeskolereformen.  Og her ligger en af de store udfordringer i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Når arbejdsgiverparten samtidig sidder på lovgivningsmagten og hele det statslige og kommunale embedsapparat, så må man nok konstatere, at det er en kamp mellem meget forskellige vægtklasser.  Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 forsøgte Lærerforeningen igen at få lavet en arbejdstidsaftale med KL som erstatning for den lov, der i 13 blev presset ned over hovedet på dem. KL så imidlertid ingen grund til at indgå en sådan aftale, og forhandlingerne på lærerområdet endte uden resultat.

RISIKO FOR KONFLIKT I år er situationen imidlertid en anden. De faglige organisationer har i fællesskab konkluderet, at hvis vi skal fastholde den danske model, hvor arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsmarkedets parter og ikke via lovgivning, så er det nu, slaget skal slås.  Man har derfor besluttet, at der ikke startes overenskomstforhandlinger på de øvrige områder i staten og kommunerne, før der ligger en aftaleskitse på bordet i lærerforhandlingerne, som lærerne vurderer, kan danne basis for en aftale.  Hvorvidt vi er nået dertil, når dette læses, må vise sig. Men som situationen er i skrivende stund, er der altså en reel risiko for, at det kan ende med en kon likt. Det er ikke op til os som enkeltstående fagforening at afgøre, om Organist.org 2/2018

Organist org nr 2 2018  

Orientering om mulig konflikt, præsentation af ny sekretariatsleder, nyhed om nyt dialogværktøj, baggrund om fagpakkeprojekt og salmeartikle...

Organist org nr 2 2018  

Orientering om mulig konflikt, præsentation af ny sekretariatsleder, nyhed om nyt dialogværktøj, baggrund om fagpakkeprojekt og salmeartikle...