Page 10

NYHEDER

UNDGÅ SAMARBEJDSMÆSSIG SKIMMELSVAMP Et nyt dialogværktøj på kirketrivsel.dk handler om samarbejde og henvender sig til både menighedsrådsmedlemmer medarbejdergrupper. Dets cases er dog ikke alt for realistiske. Af Filip Graugaard Esmarch ”Det uforudsigelige i organistens adfærd præger alle gudstjenesterne. Præsten har gennem årene haft lere kontroverser med kirkens organist om valg af melodier til de valgte salmer.”

Arbejder vi sammen? Det nye dialogværktøj stiller følgende spørgsmål i forlængelse af casen med den adfærdsforstyrrede organist i denne artikels indledning: Overvej i 3 minutter med dig selv: • Hvad tænker du om organisten? • Hvad tænker du kan være årsagen til, at samarbejdet er blevet som beskrevet? • Hvad tænker du om arbejdspladsen? Drøft i fællesskab: • Hvad viser den situation, som er beskrevet? • Hvordan påvirker situationen kollegaerne? • Hvordan kan situationen løses? • Hvornår er I mest afhængige af et godt samarbejde? • Hvad er godt samarbejde for jer? Afrund: • Hvordan samarbejder I om fælles opgaver her i sognet?

10

 Sådan står der i et tolv sider langt dokument med titlen ”Hvordan vil I samarbejde? Dialogværktøj til folkekirkens sogne”. Det er udviklet af Oxford Research for Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø og er tilgængelig fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråds hjemmeside, kirketrivsel.dk.  Ovenstående citat er en del af en iktiv case-historie, som tænkes at kunne udspille sig i et almindeligt sogn, og som skal danne afsæt for en dialog mellem menighedsråd og ansatte om, hvordan de synes, samarbejdet skal fungere hos dem. I forlængelse af casen følger en række spørgsmål til individuel overvejelse og fælles drøftelse og perspektivering (se boks).  Materialet består samlet set af ire cases samt et femte samtaleoplæg, som præsenterer forskellige modeller for beslutningsprocesser og et oplæg til medarbejdernes konkretisering af, hvordan der i sognet træffes beslutninger omkring eksempelvis kirkekoncert, kon irmationer og budget.

MANGLER ANVENDELIGHED De tre første cases bærer præg af at stamme fra en spørgeundersøgelse om mobning af præster, som Oxford Research gennemførte i foråret 2017. En menighedsrådsformand, der aldrig hilser på sognets ansatte, en præst, der tromler sin mindre erfarne præstekollega, og altså en organist, der systematisk saboterer det liturgiske low.  Henriette Hoppe, formand for Organistforeningen, har kigget det nye materiale igennem, og hun giver disse cases en noget forbeholden modtagelse. Organist.org 2/2018

Organist org nr 2 2018  

Orientering om mulig konflikt, præsentation af ny sekretariatsleder, nyhed om nyt dialogværktøj, baggrund om fagpakkeprojekt og salmeartikle...

Organist org nr 2 2018  

Orientering om mulig konflikt, præsentation af ny sekretariatsleder, nyhed om nyt dialogværktøj, baggrund om fagpakkeprojekt og salmeartikle...