__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 9

FRA BESTYRELSEN

OPDATEREDE VIKARSATSER Organistforeningens bestyrelse anbefaler nedenstående vikarsatser. Ved løse organistvikariater sker aflønningen efter individuel aftale mellem organisten og menighedsrådet. For at undgå underbetaling af uddannet arbejdskraft er det dog i den sammenhæng væsentligt, at der tages udgangspunkt i de anbefalede minimumssatser, som er udregnet ud fra nedenstående kriterier.  Pr. 1. oktober 2019 er den overenskomstbestemte reguleringsprocent ændret, og i den sammenhæng er vikarsatserne blevet opdateret. De ser ud som følger: 1 dag = 1.542,00 kr. ½ dag = 771,00 kr. 1 time = 208,00 kr.

Generelt kan man anslå sit tidsforbrug på en vikaropgave og udregne sit lønkrav på baggrund af timesatsen. Organistforeningen anbefaler dog, at man ved en gudstjeneste/højmesse forlanger dagssatsen og ved en kirkelig handling den halve dagstakst.  For vikarer, som har udgifter til kørsel mellem hjem og arbejdsplads, anbefaler bestyrelsen desuden, at man beder om en skattefri kørselsgodtgørelse (pr. 2019: 3,56 kr./km). Hvis menighedsrådet afslår dette, må det anses som en fuldgyldig grund til at sige nej til en opgave. Desuden skal det i denne sammenhæng nævnes, at hverken provstiet eller andre

kirkelige myndigheder normalt har mulighed for at definere, hvorvidt menighedsrådet skal give kørselsgodtgørelse, eller hvordan løse vikarer i det hele taget skal honoreres.

SÅDAN ER DET UDREGNET

Til orientering kan oplyses, at ovennævnte timesats er fremkommet på følgende måde. Der er taget udgangspunkt i en overenskomstansat PO-/KMOK-organist. 1. på basisløntrin 2 (2012 niveau): 289.183,00 kr. 2. med rådighedstillæg for 1 kirke: 21.400,00 kr. 3. samlet løn (2012 niveau): 310.583,00 kr. 4. reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2019: 9,4007 % 5. årsløn i „nutidskroner": 339.779,98 kr. 6. timeløn for et arbejdsår på 1924 timer: 176,60 kr. 7. plus 18 % pension: 208,39 kr. 8. afrundet til: 208 kr.

P.S. Husk aldrig at vikariere uden forudgående skriftlig aftale, også hvis det er en kollega, der indgås aftale med! Læs mere om honorering af vikarer og om kørselsgodtgørelse på organist.org/organist-i-folkekirken/vikar

Organist.org 1/2020 9

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded