__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

INDHOLD OG KOLOFON

FORENINGSNYT

SIDE

FORENINGSNYT

4

SIDE

NYHEDER

8

SIDE

12

TR-KORPS

BESTYRELSEN

UDDANNELSE/KURSER

Få overblik over, hvem der er tillidsrepræsentanter hos Organistforeningen fra januar 2020. Vi præsenterer desuden fem nye af slagsen.

Vi orienterer om valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen til maj. Se desuden foreningens nye vikarsatser og læs nyt fra CO10’s repræsentantskabsmøde.

Læs i dette nummer om et nye cirkulære, som sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejderes uddannelse. Desuden nyt om kurser, bl.a. på Sjællands Kirkemusikskole (billedet).

PORTRÆT

UDGIVELSER

SIDE

18

SIDE

MEDLEMMER

24

SIDE

36

EJNER NIELSEN

NYE CD’ER

MEDLEMSNYT

På Organistforeningens stævne i Viborg til maj skal deltagerne møde den lokale domorganist, som vi har mødt på hans hjemmebane for at få et indtryk af domsognets musikliv.

Det er længe siden, vi sidst har omtalt cd’er i dette blads spalter, men i dette nummer omtaler vi noget af det bedste danske kirkemusik, som er udkommet siden sidst.

Vi fortæller denne gang blandt andet om et nyt medlemstilbud i form af formstøbte høreværn samt om et medlemsarrangement i Roskilde og LollandFalster Stifter.

Organist.org  Udgives af Organistforeningen og udkommer seks gange om året: 1. januar, 1. marts, 1. maj, 1. juli, 1. september og 1. november. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-7882. REDAKTION  Ansvarshavende redaktør: Filip Graugaard Esmarch, kommunikationsmedarbejder, tlf. 7665 9560, e-mail: blad@organist.org. DEADLINE Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organist.org senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk FORSIDE Hovedorglet i Viborg Domkirke er bygget af Marcussen & Søn i 1966 med 64 stemmer fordelt på fire manualer og pedal. Foto: Klaus Møller-Jørgensen www.organist.org

Organist.org 1/2020 3

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded