__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 2

PRÆLUDIUM

FORMANDENS NYTÅRSHILSEN

Af Ingrid Bartholin Gramstrup,  formand

2

Vi er på vej ind i et nyt år. Et år, der forhåbentlig vil bringe meget godt for Organistforeningen og dens medlemmer, men ganske givet også byde på hårdt arbejde og en del udfordringer.  Som beskrevet i forrige nummer af bladet bliver det nye år en ny begyndelse for sekretariat og bestyrelse, idet vi nu er flyttet og er i gang med at indrette os i det nye domicil i Viborg. Vores tre sekretariatsmedarbejdere har taget en stor tørn omkring flytningen, og vi ser nu frem til, at de nye omgivelser bliver en rar og bekvem ramme om og et godt arbejdsmiljø for deres daglige arbejde. Dertil kommer, at bestyrelsen glæder sig til at få dejlige og tidssvarende lokaler stillet til rådighed til bestyrelsesmøder og udvalgsmøder.  I november måned afholdtes valgmøder i alle stifter med henblik på at gen- eller nyvælge tillidsrepræsentanter. Vi sender en meget stor tak til de afgående tillidsrepræsentanter. Tak for at have stillet jer til rådighed både med tid, arbejde og entusiasme i bestræbelsen på at løse opgaver og stå til rådighed for alle kollegerne. Det er et overordentligt vigtigt arbejde, I har udført. I har virkelig tjent jeres værnepligt for Organistforeningen.  I samme ombæring siger vi tak til de tillidsrepræsentanter, der med stor ukuelighed fortsætter arbejdet for medlemmerne, og velkommen til de nye tillidsrepræsentanter, der tager over. Vi vil, med Louis Torp i spidsen, gøre alt for, at I får en god begyndelse på det arbejde og de opgaver, der venter på jer som tillidsrepræsentanter.  Vores centralorganisation, CO10, har afholdt repræsentantskabsmøde. Det var et møde præget af optimisme og tro på, at de kommende år vil byde på et stærkt forbedret samarbejds- og forhandlingsklima ikke mindst i forbindelse med forberedelse af og indledning til OK21. Læs mere inde i bladet.  Efter OK18 opstod der uenighed om tolkningen af den aftale, der var indgået om retten til betalt spisepause. Nu har CFU og Skatteministeriet/ Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgået forlig, der tilkendegiver, at alle ansatte, der er omfattet af parternes aftaler, har ret til betalt spisepause, medmindre det er anført i organisationsaftalerne, at man ikke har. Endnu afventer Organistforeningen en konkretisering af, hvordan dette skal håndteres for folkekirkeligt ansatte, og så snart, der er mere vished om den betalte spisepause, bringer vi nyt herom.  Rigtig godt nytår til jer alle! Organist.org 1/2020

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded