__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 14

NYHEDER des til det enkelte menighedsråd at finde ud af, hvornår medarbejderen så er klædt på til disse opgaver.

NEMT SKIFTE FOR KIRKEMUSIKERE

En anden nyhed i cirkulæret er interessant for uddannede kirkesangere og organister:  ”Kirkefunktionærer, der inden for de seneste fem år har haft 1.924 timers ansættelse i folkekirken, og har en af følgende uddannelser, er ikke omfattet af uddannelseskravet: a) Kirkesanger med uddannelse fra en kirkemusikskole, b) Kirkemusiker med eksamen i orgel og korledelse eller præliminær orgeleksamen eller, c) Kirkemusikalsk kandidateksamen fra et dansk musikkonservatorium.”

 Som uddannet organist eller kirkesanger behøver man altså ikke på seks uger kursus, hvis man har haft, hvad der svarer til et års fuldtidsarbejde i folkekirken, og gerne vil være kirke- og kulturmedarbejder. For andre kirkefunktionærer gælder det i samme situation, at menighedsrådet kan fritage dem fra kurset, hvis de har mindst tre års anciennitet, og hvis der ikke ligger undervisningsmæssige, forkyndelsesmæssige og/eller sjælesørgeriske opgaver i deres stillingsbeskrivelse. Men det gør der ofte, og i så fald skal de underlægges ”tilsyn af en af biskoppen udpeget præst”, som det formuleres i et andet nyt cirkulære.  De nye cirkulærer kan findes via km.dk under ”Ministeriet” > ”Lovstof” > ”Cirkulærer”. Filip

TAG PÅ KURSUS I de kommende måneder er der rig lejlighed til at opgradere sine kompe­ tencer på et bestemt kirkemusikalsk felt eller blot hente ny inspiration. Vi omtaler her nogle af de mest oplagte kurser landet over. Det førstkommende kursus, som man lige kan nå at tilmelde sig, er onsdag den 18. januar kl. 10-16, hvor Vestervig Kirkemusikskole indbyder til PR-kursus i Folkekirkens Hus i Aalborg. Underviseren er journalist og grafiker Svend Løbner, som vil komme omkring både pressearbejde, sprogoptimering, billeder, layout og synergi mellem brug af printmedier, web og sociale medier. Ansøgningsfrist er den 8. januar. 14

UDVID DIT REPERTOIRE Alle tre kirkemusiksker frister i de kommende måneder med repertoirekurser. På Løgumkloster Kirkemusikskole handler det tirsdag den 31. januar kl. 10-16 om festlig orgelmusik. Det er rektor Hans Chr. Hein, der står for inspirationsdagen, hvor han især vil præsentere frie værker, som egner sig som præ- eller postludium ved gudstjenester, hvor det skal være ekstra festligt, eller som stykker til koncerter, omkring 50 kortere orgelstykker i alt. Ansøgningsfrist er den 17. januar.  Sjællands Kirkemusikskoles repertoirekursus er med organist Jens Ramsing og foregår mandag den 17. februar kl. 10-15 i Sct. Peders Kirke i Næstved:  ”Med udgangspunkt i de to nye orgler giver Jens Ramsing eksempler på velegnet musik til Organist.org 1/2020

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded