__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 12

NYHEDER

NYT CIRKULÆRE SÆTTER BARREN LAVT FOR KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDERE Kirkeministeriet har offentliggjort et cirkulære, som gør det enklere for menighedsrådene at ansætte en kirkeog kulturmedarbejder uden nogen indlysende formelle kvalifikationer. Minimumskravet er nu seks ugers uddannelse. Som følge af nye regler vil folkekirkens kirke- og kulturmedarbejdere i fremtiden måske være dårlige rustet til at varetage deres arbejde i sognene. Det frygter Esther Jensen, den mangeårige formand for fagforeningen Kirkekultur.nu. Hun udtrykker sin bekymring i et indlæg på Kirke.dk, efter at Kirkeministeriet i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd har ændret bestemmelserne omkring kirke- og kulturmedarbejdernes uddannelsesmæssige kvalifikationer.  ”Det er glædeligt, at der stilles obligatoriske uddannelseskrav til kirke- og kulturmedarbejdere. Sørgeligt, at man ikke sætter barren højere,” skriver Esther Jensen.  Det nye cirkulære, som trådte i kraft den 15. november, omhandler de obligatoriske uddannelseskrav for alle kirkefunktionærer. For de fleste faggrupper indebærer cirkulæret ingen væsentlige ændringer, eksempelvis er der for organister og kirkesangere fortsat ikke andre krav end, at man inden for det første år af sin første ansættelse skal deltage i folkekirkens obligatoriske éndags-introkursus.  Men for kirke- og kulturmedarbejderne er der sket den væsentlig ændring, at den enkelte ansøgers kompetenceniveau ikke længere

12

skal vurderes konkret i forhold til stillingen. Derfor har ministeriet samtidig nedlagt det såkaldte ækvivaleringsudvalg, som hidtil har stået for denne vurdering. Samtidig åbnes der blandt andet for, at en uddannet organist eller kirkesanger med ét års fuldtidsansættelse i folkekirken vil være kvalificeret som kirkeog kulturmedarbejder uden nogen yderligere uddannelse.

Kirke- og kulturmedarbejder-formand Esther Jensen ser med bekymring på, at der slækkes på kompetencekravene nye kirke- og kulturmedarbejdere. Her er hun fotograferet som gæstetaler på Organistforeningens stævne i 2013.

Organist.org 1/2020

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded