__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 10

FRA BESTYRELSEN

FREMTIDSOPTIMISME I DE FAGLIGE ORGANISATIONER Efter regeringsskiftet i sommer blæser der mildere vinde fra den statslige arbejdsgiverside, end der gjorde forud for de vanskelige overenskomstfor­ handlinger i 2018. Af Ingrid Bartholin Gramstrup, formand Det årlige repræsentantskabsmøde i CO10 (Centralorganisationen af 2010) fandt i år sted den 20. november. Ifølge CO10’s vedtægter skal formanden ikke aflægge en decideret beretning, men orientere om det seneste CO10-år. Det gjorde formanden Jesper K. Hansen, og han indledte med at konstatere, at det overordnet har været et rigtig godt år for CO10, selv med de bump, der har været på vejen. Det sammenhold, der fandtes mellem organisationerne i CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg), heriblandt CO10, i forbindelse med OK18, og som var altafgørende for de opnåede gode resultater, har været en stærk drivkraft til at se optimistisk på fremtiden.

BLIK FOR MEDARBEJDERNE

En yderligere grund til den lyse tone i formandens orientering var, at CFU’s Forhandlingsudvalg ved et møde med skatteminister Morten Bødskov fornemmede, at han og regeringen helt klart ønsker en ny start og at skabe et nyt forhandlingsrum og nogle nye processer i mødet og samarbejdet mellem arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden.  I forbindelse med den nye regering flyttede arbejdsgiverfunktionen fra Finansministeriet til Skatteministeriet og arbejdsgiverstyrelsen

10

skiftede navn fra Moderniseringsstyrelsen til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Netop dette navneskifte indikerer forhåbentlig, at arbejdsgiversiden med nye øjne har blikket rettet på medarbejderne og deres kompetencer, og dermed har valgt et helt andet udgangspunkt end tidligere.  Jesper K. Hansen gav udtryk for, at ministeren signalerede en vægtlægning på et fremtidigt tillidsfuldt samarbejde med CO10 og resten af CFU. Desuden lød det som om, skatteministeren ønsker, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal være mindre normerende i sin rådgivning af de statslige arbejdspladser, end Moderniseringsstyrelsen har været. Det vil i så fald betyde, at de statslige arbejdspladser får mere råderum og ansvar, end de hidtil har haft.

OPFØLGNING PÅ DE FINE ORD

CFU sendte ved mødet et budskab til ministeren om, at de nye og gode toner bliver omsat i konkret betydning ude på arbejdspladserne og ude hos medlemmerne, samt at han som minister gerne må være synlig og tage ejerskab over sin arbejdsgiverrolle over for de offentlig ansatte. Det budskab blev vel modtaget hos ministeren.  På den baggrund kan det vise sig, at tiden frem til OK21 og selve overenskomstforhandlingerne får en helt anden karakter end ved OK18. Men Jesper K. Hansen understregede også, at alle de fine ord skal følges op af handling. Der skal leveres, og den ændring i arbejdsgiverkultur og tænkemåde, der tilsyneladende er undervejs, skal føres ud i livet, så det kan mærkes og måles i resultater. Organist.org 1/2020

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded