__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 8

FORENINGSNYT

TO NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER Som en meget positiv nyhed kan vi fortælle, at både Fyens og Ribe stifter nu igen har en tillidsrepræsentant, efter at der i ϐlere år har manglet bemanding på begge poster. Begge har de en fortid som folkeskolelærer. Vi har bedt dem præsentere sig selv og deres tanker om, hvilke udfordringer i arbejdet som organist, de opfatter som de vigtigste at sætte fokus på i disse år.

Lene Dam Fyens Stift

Jeg er uddannet PO i 1996 fra kirkemusikskolen i Løgumkloster. I 2005 tog jeg meritlærereksamen og har arbejdet i folkeskolen som lærer og afdelingsleder. Men i efteråret 2016 besluttede jeg at vende tilbage til orgelbænken og ik ansættelse i Herrested, Hellerup og Søllinge Sogne (omkring 10 km sydøst for Odense, red.). Jeg supplerer organistjobbet med forskellige korlederopgaver.  Uddannelsesmæssigt har jeg også en diplomuddannelse i ledelse med fokus på blandt andet kommunikation, anerkendende ledelse og teamudvikling.  Jeg har været organist siden 1987, hvor jeg som 15-årig ik mit første organistjob i Brudager Kirke, senere blev jeg organist ved Gudbjerg Kirke og derefter ved Skellerup og Ellinge Kirker. I mine år som lærer har jeg været

8

a løser ved kirkerne omkring Nyborg, hvor jeg bor.

FAGLIGT FÆLLESSKAB Jeg glæder mig til at tage hul på og få et nærmere indblik i opgaverne som tillidsrepræsentant på Fyn.  Jeg er sikker på, at det er vigtigt at have fokus på den anerkendende og konstruktive kommunikation på arbejdspladsen som et grundlag for et frugtbart samarbejde. Det er også en vigtig opgave at sikre gode og gennemdrøftede ansættelsesaftaler for organisterne, som har opbakning fra alle parter. Det giver arbejdsro i dagligdagen.  Og så håber jeg at kunne styrke det faglige fællesskab for organisterne på Fyn til gavn for arbejdsglæden og inspirationen.

Mette Bredthauer Ribe Stift

Jeg er født i 1975 på Fanø, og jeg er uddannet PO fra Løgumkloster Kirkemusikskole i 2012 med Hans Christian Magaard og Mikkel Andreassen som orgellærere. Siden maj 2011 har jeg været ansat som organist ved Askov Kirke (ved Vejen mellem Kolding og Esbjerg, red.).  Oprindelig er jeg udddannet lærer fra Skaarup Statsseminarium på Sydfyn og har arbejdet som folkeskolelærer i 15 år. De sidste ire år af min lærerkarriere var jeg ansat både

Organist.org 1/2018

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 1, 2018  

Nye tillidsrepræsentanter; nyheder om bl.a. musik til mundrette Davidssalmer og Viborg Internationale Kirkemusikfestival ;iInterview om Salm...

Organist.org nr. 1, 2018  

Nye tillidsrepræsentanter; nyheder om bl.a. musik til mundrette Davidssalmer og Viborg Internationale Kirkemusikfestival ;iInterview om Salm...