__MAIN_TEXT__

Page 9

NYHEDER

MUSIKALSK ENTREPRENØRSKAB I FOLKEKIRKEN Kirkemusikskolernes anden fagpakke løber af stablen i første halvår af 2018. Læs om indholdet her. Med en række yderst kompetente undervisere i ærmet har Sjællands Kirkemusikskole nu offentliggjort det færdige program for den nye fagpakke, som drejer sig om samarbejde, ledelse og PR med fokus på kirkemusikalske aktiviteter. Her kan man som kursist vælge mellem at tage hele uddannelsen eller at følge et eller lere af de tre første moduler enkeltvis.  Tovholder er rektor Ole Brinth, som vil sørge for, at det i høj grad også kommer til at handle om musik, dels med en (kor)sang som indledning til mange af kursusdagene og dels med oplæg om, hvad kirkemusik egentlig er, og om kirkemusikalske interesser og samklangs lader.  Modul 1 handler om samarbejde og netværk indledes med kursusdage den 19.-20. januar 2018 og fortsætter over to dage i februar, naturligvis med en del hjemmearbejde. Foruden Ole Brinth selv er underviserne på dette modul biskop Peter Fischer-Møller, FUV-lektor Anita Engdahl og sociolog hos Landsforeningen af Menighedsråd Steen Marquard Rasmussen. Og på modulets sidste dag er der oplæg om kirke-skole-samarbejde ved Helle Krogh-Madsen fra Folkekirkens Skoletjeneste, hvorefter organist Christian Dehn Bang runder af med oplæg om samarbejdet på Vesterbro i København og med workshops om lokalt kirkemusikalsk teamsamarbejde.

LEDELSE OG PR På Modul 2 i marts og april handler det om (projekt)ledelse og ledelse af frivillige. Her Organist.org 9/2017

er de første to dage lagt i hænderne på selvstændig konsulent Henrik Heeris, og på de to sidste dage vil lektor Erling Andersen fra FUV konkretisere ledelsesbegreberne i forhold til den folkekirkelige virkelighed.  Modul 3 har overskriften ”Sådan spreder du nyheder om kor og koncerter. Kommunikation med presse og publikum”. Det inder sted over tre dage i maj med mellemliggende hjemmearbejde. Modulet varetages af Svend Løbner, som er journalist og præst samt leder af Kirkeligt Medieakademi, og det vil handle om både journalistik, mediestrategi, pressekontakt og fremstilling af annoncer og plakater på konkrete pc-programmer.  Endelig er der Modul 4, der er et eksamensprojekt, som forudsætter tilfredsstillende deltagelse i de tre øvrige moduler. Det tilrettelægges

Konsulent Henrik Heeris skal undervise i projektledelse og ledelse af frivillige på fagpakke-efteruddannelsen ”Musikalsk entreprenørskab i folkekirken”. Han har blandt andet en baggrund som uddannelseschef og itchef i forsvaret.

9

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist org, nr 9, oktober 2017  

Om kursus for tillidsrepræsentanter og bestyrelse, nyheder om bl.a. ny fagpakke og teamsamarbejde, anmeldelser af bl.a. "Kirkesangbogen", om...

Organist org, nr 9, oktober 2017  

Om kursus for tillidsrepræsentanter og bestyrelse, nyheder om bl.a. ny fagpakke og teamsamarbejde, anmeldelser af bl.a. "Kirkesangbogen", om...