__MAIN_TEXT__

Page 4

FORENINGSNYT

BEVIDST BRUG AF SPØRGSMÅL LEDER DIALOGEN I RIGTIG RETNING På kurset i Vejle den 4. september blev Organistforeningens tillidsrepræsentanter præsenteret for nogle gode redskaber til brug i forhandling og andre vigtige samtaler. Af Henriette Hoppe ”Har nogen af jer hørt en lydoptagelse af sig selv? Eller set sig selv i en videosekvens?”, blev der spurgt indledningsvis af Lars Klingert ved dagens kursus, der handlede om kommunikation og interviewteknik. Et lidt besynderligt spørgsmål at stille musikere, men ganske relevant, når det gælder tillidsrepræsentanter. For de leste af os kendte den underlige fornemmelse af, at den måde, vi opfatter os selv på, afviger fra den måde, omgivelserne opfatter os.  En hel dag var sat af til kursus i kommunikation, forhandling og spørgeteknik for tillidsrepræsentanter. Det samlede tillidskorps samt et par forhåbentlig nye tillidsrepræsentanter var mødt for at lære om, hvordan man sikrer en god kommunikation.

FALDGRUBER I KOMMUNIKATIONEN Vores (ubevidste) kropssprog og mimik kom under behandling, og vi ik sat fokus på, hvordan tonefald, ordvalg og øjenkontakt eller mangel på samme kan påvirke kommunikationen. Der blev fortalt om forskellige kommunikationstyper, aggressiv, passiv, indirekte aggressiv og assertiv, hvor assertiv var den foretrukne kommunikationstype.  Lars Klingert var en erfaren underviser, der

4

bestemt kendte faldgruberne. Som journalist var han vant til at søge at afdække folks holdninger med sine spørgsmål.  Interview- og spørgeteknikken var da også det emne, der havde min største interesse, både i forhold til at sætte sig ind i en problematik og i forhold til at åbne op for en dialog. Jeg kendte i forvejen til åbne og lukkede spørgsmål, men her ik vi redskaber til at bruge spørgsmålene mere bevidst til dels at brede problemet ud, dels at samle op og konkludere. Formålet var altså at komme frem til et konkret resultat, som begge parter kunne acceptere.

NÅR SAMTALEN LUKKER SIG Desværre gik det galt, når vi skulle prøve teorierne af i praksis. Vi havde ikke forberedt cases, men fandt i hast situationer fra det virkelige liv, oftest forhandlinger med repræsentanter for menighedsrådene. Den aktive brug af de åbne spørgsmål faldt mange af os meget svært. De konkrete faldt os meget hurtigere ind, hvilket nok skyldes, at vores forhandlingssituationer ofte er meget konkrete.  Et forsøg på at aftale rammetid løb hurtigt af sporet i min gruppe, for når man spørger, hvornår arbejdsgiveren har brug for organisten (åbent spørgsmål), og modparten svarer, ”jamen, helst alle dage, for der kunne jo komme en tjeneste.”, og man så prøver at spørge, ”skal organisten da ikke have mulighed for at passe andet arbejde?” (lukket spørgsmål), og svaret så er, ”det er vel ikke vores problem”, så er det svært at komme videre derfra.

Organist.org 9/2017

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist org, nr 9, oktober 2017  

Om kursus for tillidsrepræsentanter og bestyrelse, nyheder om bl.a. ny fagpakke og teamsamarbejde, anmeldelser af bl.a. "Kirkesangbogen", om...

Organist org, nr 9, oktober 2017  

Om kursus for tillidsrepræsentanter og bestyrelse, nyheder om bl.a. ny fagpakke og teamsamarbejde, anmeldelser af bl.a. "Kirkesangbogen", om...