Page 2

PRÆLUDIUM

HVEM FÅR I ÅR?

Af Henriette Hoppe

2

Mon du for længst har udfyldt og sendt skemaet til brug for tillægsforhandling med et velbegrundet forslag, eller tøver du, fordi du er i tvivl om, hvorvidt din indsats kan begrunde et tillæg?  Skal den organist, der ikke har været på kurser, og som bare passer sit arbejde uden at påtage sig alle mulige særopgaver, der ikke nødvendigvis relaterer sig til hvervet som organist, ikke også have løntillæg? Jo, kvaliteten i opgavevaretagelsen og det personlige præg er også parametre for vurderingen af ens kvali ikationer. Det er bare lidt sværere at bedømme, da det subjektive spiller ind her.  Men det nytter ikke at sidde på orgelbænken og vente på, at der falder en lønfremgang af. Tilfældene hvor et menighedsråd på eget initiativ har henvendt sig med ønske om at give deres dygtige organist en belønning for den gode indsats, kan tælles på hånden af et dovendyr.  Stifterne har indskærpet overfor menighedsrådene, at der skal afsættes midler til lokal løndannelse, men hvem der får glæde af midlerne kommer til at a hænge af, hvem der aktivt søger. Hvis organisten er tilbageholdende, kan andre medarbejderes ønsker bedre imødekommes  Ved de kommende overenskomstforhandlinger bliver udfordringen at fastholde og udvikle gode arbejdsforhold for organisterne, men krav om en ordning, der indebærer en form for automatik i lønudviklingen, bliver næppe imødekommet. Ny løn er kommet for at blive, hvor lidt den enkelte organist end bryder sig om måden, det fungerer på.  Vi skal derfor selv vogte om vores faglighed og gøre opmærksom på den. En sagligt begrundet ansøgning om løntillæg er ikke en fornærmelse mod arbejdsgiveren, men er netop med til at påpege, at alle, også den stilfærdige, pligtopfyldende organist, der spiller af glæde, har ret til lønregulering.  Overvej, hvornår der sidst er sket noget med din løn, og om det ikke er på tide at udfylde ansøgningsskemaet, der blev sendt ud i forsommeren. Det er ved at være sidste udkald, så send hurtigst muligt, så vil vi tillidsfolk tage over. Der er bedst, hvis du ved MUS har nævnt, at du har overvejet at søge, men selv om dette ikke er sket, af hvilken grund det så kan være, så kom alligevel med dit bud på, hvorfor og hvor meget.

Organist.org 8/2017

Organist.org, nr 8, september 2017  

Nyt fra Nordisk Faglig Konference, nyheder om "Kodeks for god ledelse" samt forsøg med personaleledelse i folkekirken, baggrund Orgelsamling...

Organist.org, nr 8, september 2017  

Nyt fra Nordisk Faglig Konference, nyheder om "Kodeks for god ledelse" samt forsøg med personaleledelse i folkekirken, baggrund Orgelsamling...