Page 12

NYHEDER

FORSØG MED NYE LEDELSESFORMER En række menighedsråd skal over de kommende år afprøve forskellige muligheder for at lette en administrativ og ledelsesmæssig byrde, blandt andet på personaleområdet. Her åbner forsøgslovgivningen for fælles kontaktpersoner eller for helt at afskaffe den funktion.

forsøg er da også en direkte udløber af dette projekt.  ”Vi hører tit om det bøvlede og besværlige ved at sidde i menighedsråd, altså at være lokal ledelse i folkekirken. I ministeriet tror og håber vi på, at den forsøgslovgivning, som sagt netop er vedtaget, kan sætte en stopper for nogle af de myter,” sagde Rasmus Rex.

Af Filip Graugaard Esmarch

MERE PROFESSIONEL LEDELSE Folketinget vedtog i maj en ”lov om forsøg i folkekirken”, som lægger op til, at der lokalt skal eksperimenteres med måden at organisere menighedsrådsarbejdet på. I den forbindelse kan nogle af de regler, rådene i øjeblikket er underlagt, blive sat ud af kraft for en periode.  På Organistforeningens stævne i Helsingør lidt senere i samme måned begrundede specialkonsulent Rasmus Rex tiltaget, da han fortalte nyt fra Kirkeministeriet.  ”Det folkekirkelige lokaldemokrati er faktisk lidt af en demokratisk perle, og det er der ingen, der har lyst til at ændre noget grundlæggende ved. Men det siger sig selv, at når frivillige på den måde får et ansvar for at styre det lokale kirkeliv, inklusiv arbejdsgiveransvar, bygningsvedligeholdelse og kirkegårdsdrift, så kan det give problemer. Det er de færreste menighedsråd, der er så heldige at have både ledelsesmæssige og økonomisk professionelle kompetencer blandt medlemmerne,” sagde han.  Ofte har menighedsrådsmedlemmer oplevet at støde panden mod en mur, når de har overvejet måder at løse udfordringerne på. Dette har projektet ”Menighedsråd på jeres måde” undersøgt nærmere, og de kommende 12

Der er de ineret otte forskellige forsøgsrammer, som menighedsrådene kan byde ind på. Og her kan der iagttages et vist overlap, men overordnet kan rammerne inddeles i tre hovedgrupper. Dels kan det dreje sig om forsøg med en udvidelse af mulighederne for samarbejde mellem menighedsråd, og dels kan det dreje sig om forsøg med afgivelse af kompetence og eventuelt ansvar til en anden instans end menighedsrådet. Endelig kan det dreje sig om nye måder at organisere sig på internt.  På alle disse tre felter lægges der op til ændringer, som kan have væsentlig ind lydelse på de ansattes arbejdsliv. Blandt forsøgsrammerne i den første hovedkategori er der én, som handler om kontaktpersonordningen (forsøg 8):  ”Med dette forsøg kan en gruppe af menighedsråd gå sammen om en fælles kontaktperson, der varetager ledelsesopgaverne på vegne af alle menighedsrådene (…). Forsøget vil gøre det mere enkelt at varetage personaleansvaret systematisk og professionelt. Med lere medarbejdere under sig vil kontaktpersonen også få bedre mulighed for at specialisere sig inden for området,” hedder det i beskrivelsen.  Modellen indebærer som udgangspunkt ikke, at menighedsrådene samarbejder om Organist.org 8/2017

Organist.org, nr 8, september 2017  

Nyt fra Nordisk Faglig Konference, nyheder om "Kodeks for god ledelse" samt forsøg med personaleledelse i folkekirken, baggrund Orgelsamling...

Organist.org, nr 8, september 2017  

Nyt fra Nordisk Faglig Konference, nyheder om "Kodeks for god ledelse" samt forsøg med personaleledelse i folkekirken, baggrund Orgelsamling...