__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

NYHEDER

NY FOLDER OM SIKKERHED PÅ ORGELBÆNKEN I en ny branchevejledning om organister og arbejdsmiljø gøres der blandt andet opmærksom på, at arbejdsmiljøloven kræver arbejdstilladelse til børn under 13 år – så før du giver koristerne ”lommepenge”, skal du omkring politiet. Branchearbejdsmiljørådet Service-tjenesteydelser har i samarbejde med Folkekirkens Arbejdsmiljøråd udarbejdet en folder om organisters arbejdsmiljø. Den opsummerer en række af de væsentligste ting at være opmærksom

på, når man skal sikre et godt arbejdsmiljø for organisten. Dermed henvender folderen sig både til menighedsrådene og de ansatte selv.  Et af de mest organistspeci ikke afsnit i folderen handler om arbejdsstillinger:  ”Gode arbejdsstillinger og god betjeningsteknik ved orglet er vigtigt for at undgå belastninger og nedslidning på bevægeapparatet (…). Orgelbænken skal være stabil og skal let kunne hæves og sænkes, så den kan tilpasses den enkelte organist. Bænken skal let kunne lyttes til passende afstand fra klaviaturet.

Temperatur Hvis opvarmning af et arbejdsrum efter forholdene ikke er rimelig, skal der ske lokalopvarmning af området omkring orglet. Der findes eksempler på, hvordan man kan montere en plasticoverdækning rundt omkring spillebordet for at gøre det muligt for organisten i ugens løb at øve i god temperatur (såfremt der findes lokalopvarmning).

Belysning Dårlig arbejdsbelysning betyder, at nodelæsningsmulighederne forringes, hvorved organisten tvinges til at skyde hovedet frem for at se noderne bedre. Dette vil især belaste nakkens øverste led, [hvilket] ved længere tids belastning kan give symptomer som pandehovedpine, svimmelhed m.m. (…) Der skal være belysning ved pedalerne.

Lyd Ingen person må udsættes for et gennemsnitligt lydtrykniveau over 85 dB(A) under arbejdet, målt over en 8 timers arbejdsdag. Kraftig musik kan ødelægge hørelsen og give stress. (…) Overvej indretning evt. lydabsorberende skærme af plexi, der er tilpasset æstetisk til orglet. (…) Hvis man ikke kan løse problemet, bør man altid bruge høreværn, når belastningen er over 80 dB(A). En løsning kan være at få fremstillet formstøbte propper til organisten. Læs mere i ”Branchevejledning: organisters arbejdsmiljø” fra Branchearbejdsmiljørådet Service-tjenesteydelser. Den kan hentes på organist.org under ”Ansat som organist” > ”Arbejdsmiljø”.

6

Organist.org 4/2017

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org, nr 4, april 2017  

Nyheder: "”Organisters kompetencebehov kortlægges” og ”Ny folder om sikkerhed på orgelbænken”; Tema om (kor)samarbejde med folkeskolen; regn...

Organist.org, nr 4, april 2017  

Nyheder: "”Organisters kompetencebehov kortlægges” og ”Ny folder om sikkerhed på orgelbænken”; Tema om (kor)samarbejde med folkeskolen; regn...