__MAIN_TEXT__

Page 37

MEDLEMMER

ERFARINGER FRA ET SALMEMARATON I Herning Nordre Provsti lagde hele 22 kirker orgel og personale til et fælles salmemaraton, som forløb over to et halv år. Af Maria Krogh Melgaard ”Veien gik lige tæt forbi Kirken, Orglet spilled og Folk sang saa smukt derinde; saa satte store Claus sin Sæk med lille Claus i tæt ved Kirkedøren, og tænkte, det kunde være Ganske godt, at gaae ind og høre en Psalme først, før han gik videre.” (Fra H.C. Andersens eventyr ”Lille Claus og Store Claus”) Sådan lød indledningen i informationsmaterialet om provstiets salmemaraton og kirkesafari. Vi har forhåbentlig noget bedre for, når vi sætter os i kirken, både som ansatte, som menighed, og som den, der sætter sig ind for første gang.  En kirke kan ses. Men den kan også høres i salmesang. Gennem vores kirkesafari ik vi lov at opleve provstiets kirker – også i brug. Vores kirker har hver deres udseende og historie og fortjener at blive oplevet, set og brugt.

EN TROFAST SKARE ”Salmemaraton og Kirkesafari” blev skudt i gang lørdag den 6. september 2014 og sluttede den 3. december 2016. Det blev a holdt hver anden lørdag (jule- og sommerferier undtaget). Alle kirker (i alt 22) i Herning Nordre Provsti var med, og vi ik således besøgt hver af disse kirker 2-3 gange.  Udvalget bestod af en kirkesanger, en or-

Organist.org 4/2017

ganist, en præst samt provsten, og det gjorde, at vi hver især kunne være bindeled til vores fagområde. Vi sendte før startskuddet plan ud for hele perioden, så man vidste præcis, hvilke datoer, man skulle være aktiv som medvirkende. Vi havde fordelt salmerne efter de overordnede kategorier i salmebogen og fordelt højtidssalmer på de datoer, det faldt naturligt.  Ud over rendyrket salmesang var der et kort præludium, midtvejs læsning af søndagens tekst, velsignelse og fadervor. Efter ca. en times salmesang var der mulighed for en kop ståkaffe i kirken, og efterfølgende mulighed for en bid lokal kirkehistorie, når en fra det lokale menighedsråd eller en anden fra menigheden fortalte om kirken og dennes historie.  Vi mødte stor velvilje fra alle medvirkende og oplevede, at der var en trofast skare og dertil lokal tilslutning til egen kirke, så vi hver gang var ca. 40-60 deltagere og enkelte gange op til 90.

ALTERNATIVE MELODIVALG Nogle organister gav udtryk for, at det var en stor opgave at spille 18 salmer uden pause. Og bare fordi, det er forskellige kirker, er det jo ikke nødvendigvis forskellige organister, så nogle organister var på noget oftere end andre.  Fra udvalgets side var der lagt op til, at man måtte hjælpe hinanden på tværs af sogne- og faggrænser, og denne mulighed skabte grobund for et godt samarbejde på tværs. Nogle salmer var det muligt at udvælge vers i, an-

37

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org, nr 4, april 2017  

Nyheder: "”Organisters kompetencebehov kortlægges” og ”Ny folder om sikkerhed på orgelbænken”; Tema om (kor)samarbejde med folkeskolen; regn...

Organist.org, nr 4, april 2017  

Nyheder: "”Organisters kompetencebehov kortlægges” og ”Ny folder om sikkerhed på orgelbænken”; Tema om (kor)samarbejde med folkeskolen; regn...