Page 7

NYHEDER  ”Vi ville forsøge at inde ud af, hvorfor der var en gruppe medlemmer, der ikke havde søgt om løntillæg. De leste var glade for, at vi tog kontakt og hjalp med at få gang i ansøgningen. Og det har givet pote i form af kontakt til medlemmer, vi måske ikke ellers ik snakket med, og faktisk også i form af et løntillæg til langt hovedparten af dem,” fortæller hun.

ALDRIG RETFÆRDIGT Henriette Hoppe konstaterer samtidig, at siden der første gang blev indgået overenskomst i 2009, har der været en temmelig lang

indkøringsperiode, hvor både lønmodtagersiden og arbejdsgiversiden har skullet vænne sig til en ny måde at tænke løn på.  ”Nu er vi ved at nærme os det, der var hensigten med de individuelle lokallønsaftaler: at lønnen kunne tilpasses indsatsen og kompetencerne. Det kommer aldrig til at blive helt retfærdigt, for det enkelte sogns økonomiske formåen og menighedsrådets generelle evne til at bruge den lokale løndannelse som et positivt ledelsesværktøj spiller også ind,” tilføjer formanden. Filip

FORSØG MED CENTRALISERET PERSONALELEDELSE En kommende forsøgslov åbner op for, at menighedsråd kan overlade arbejdsgiverfunktionen til andre. Organistforeningen råber vagt i gevær i forhold til arbejdsmiljøloven. Kirkeministeriet vil med et lovforslag om forsøg i folkekirken gøre det muligt for landets menighedsråd at tilrettelægge deres arbejde mere leksibelt. Det sker som opfølgning på blandt andet projektet ”Menighedsråd på jeres måde” fra 2014 til 2016. Her fremkom der mange forslag til, hvordan menighedsrådsarbejdet kan blive a bureaukratiseret. Og i den anden fase af projektet har tre arbejdsgrupper gået i dybden med, hvordan idéerne og ønskerne eventuelt vil kunne føres ud i virkeligheden.  ”Initiativerne viste bl.a., at menighedsrådene ofte inder de administrative opgaver særligt udfordrende, herunder opgaver vedr. økonomi, personale, kirkegårde og bygninger. Organist.org 3/2017

(…) Inden for de forskellige områder har arbejdsgrupperne identi iceret områder, hvor det kunne være relevant at deregulere, a bureaukratisere og i den forbindelse, hvor det vil være relevant at udføre forsøg forud for en eventuel revision af gældende ret,” står der i bemærkningerne til det aktuelle lovforslag.  Ministeriet henholder sig blandt andet til en rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende Provsti/provstiudvalg på jeres måde, som i efteråret præsenterede ”Samarbejde mellem Menighedsråd i Folkekirkens Provstier”.  ”[Den rapport] afdækker samarbejder mellem menighedsråd, både hvad angår emner, deltagerkreds, formaliseringsgrad og inddragelse af provstiudvalg. (…) På baggrund af rapporten kan det konkluderes, at der er menighedsråd, der ønsker at få mulighed for at lytte opgaver, kompetence og inansiering til provstiudvalget, mens andre menighedsråd ikke ønsker at bruge sådanne muligheder. Af > 7

Organist.org, nr. 3, marts 2017  

Nyheder om lokallønforhandlinger og forsøg med centralisering af personaleledelse, anmeldelse af Finale v. 25, program for stævne 2017.

Organist.org, nr. 3, marts 2017  

Nyheder om lokallønforhandlinger og forsøg med centralisering af personaleledelse, anmeldelse af Finale v. 25, program for stævne 2017.