Page 9

TEMA

Geografisk fleksibilitet – del 2 I denne del af temaGeoflekssamarbejder pr. stift serien om geografisk fleksibilitet foku10 serer vi blandt andet 9 8 på en række muli7 ge faldgruber for et 6 geofleks-samarbej5 de. For en generel in4 3 troduktion til emnet 2 henvises til www.or1 ganist.org under ”An0 sat som organist” > ”Overenskomstansat” > ”Geografisk fleksibilitet”. I boksen er der link til temaseriens del 1 fra Organist.org, december 2016. af Organistforeningen samt en lille håndfuld, som I del 1 præsenterede vi en række resultater fra en muligvis er geofleksere. Dertil kommer sandsynligvis spørgeundersøgelse blandt geografisk fleksible medet beskedent antal, vi ikke har fundet. Hvis vi derfor lemmer. I mellemtiden er det lykkedes at få et mere anslår, at der p.t. er 70 geografisk fleksible medlemkomplet overblik over, hvilke medlemmer der er ommer, er der tale om knap hver ottende af de ca. 530 fattet af geofleks, og dermed også, i hvilke sogne medlemmer af Organistforeningen, som er i stilling dette er indført. På de spørgsmål fra undersøgelsen, som organist. som vi fremlægger her, har vi derfor modtaget svar Disse 62 medlemmer er fordelt på 40 forskellige fra en større gruppe af respondenter, end tilfældet var geofl eks-samarbejder. Og siden 2010 er der kommet i december. mellem to og syv nye samarbejder til hvert år. Her skal det blot skitseres kort, hvad vi har funDen langt mest almindelige størrelse af sådanne det ud af om udbredelsen af geofleks-samarbejderorganistteams er på to (23 steder) eller tre (10 stene. Samarbejdsaftaler mellem menighedsråd skal der). I både Aarhus og Aalborg Stifter er der desuden altid offentliggøres på km.dk eller stiftets hjemmeet par eksempler på teams med fire (se case på de side, hvilket dog i langt fra alle tilfælde er sket for følgende sider), og i Hillerød Provsti har de et samargeofleks-samarbejdernes vedkommende. Vi har derbejde, hvor seks organister afløser hinanden i en ordfor foretaget en rundspørge blandt provstier og forning, der som noget ganske usædvanligt koordineres eningens tillidsrepræsentanter samt lavet supplerenfra provstikontoret. de research. Som man ser af diagrammet, er der ret stor forskel på antallet samarbejder i de enkelte stifter. Men der UDBREDELSE AF GEOFLEKS er en ret tydelig tendens til, at samarbejder især bliAf organister med geografisk fleksibilitet (her definever indført i de provstier, hvor menighedsrådene har ret som en forpligtelse til at gøre tjeneste på steder, en fælles personalekonsulent ansat. hvor man ikke selv er ansat som hovedorganist eller organistassistent) har vi kunnet finde 62 medlemmer God fornøjelse med temaartiklerne!

Organist.orgg 2/2017

9

Organist.org, nr 2, februar 2017  

Om fejl i lønsedlen, tema om geografisk fleksibilitet (del 2), reportage fra oplæg om Salmedtatabasen, anmeldelser af Peter Langbergs "Orgel...

Organist.org, nr 2, februar 2017  

Om fejl i lønsedlen, tema om geografisk fleksibilitet (del 2), reportage fra oplæg om Salmedtatabasen, anmeldelser af Peter Langbergs "Orgel...