Page 26

ANMELDELSER

NYE SALMER I FULDT UDSTYR Den nye salmesamling fra Carina Wøhlk og Hans Ole Thers holder næppe til prædikatet ”skatkiste”, men den byder på spændende musik fra organisten ved Helligaandskirken i København. Af Georg Klinting I 2011 udkom på Wilhelm Hansen Musikforlag ”Salmeskat – 30 nye danske salmer” udgivet af Carina Wøhlk og Hans Ole Thers, henholdsvis præst/salmedigter og organist/ komponist. Nu har det samme makkerpar udgivet en fortsættelse: ”Salmeskat 2 – 30 nye danske salmer”. Også denne udgivelse omfatter en koralbogsversion til klaver/orgel plus en korversion til blandet kor (SATB a cappella). Desuden en cd indspillet med Helligaandskirkens kirkekor. Den indeholder alle 30 salmer sunget som motetter. Det er en satsning, når 30 nye melodiers chance for at slå igennem er bundet op på 30 nye teksters ditto. Som bekendt er det præsterne, der bestemmer, hvilke salmer der skal synges i gudstjenesten af menigheden, og tiden må vise, hvordan Carina Wøhlks tekster klarer sig i den hårde konkurrence med mange andre nye salmetekster, der ser dagens lys i disse år. Under alle omstændigheder fortjener Hans Ole Thers’ melodier dog at blive taget i brug på den ene eller anden måde. Nogle kan måske bruges som orgelpræludium. Men ellers kan motetformen overvejes – selvfølgelig forudsat at man har et kor til rådighed.

LETTILGÆNGELIGE MELODIER De leste af korversionens satser er identiske 26

Carina Wøhlk og Hans Ole Thers Salmeskat 2 Wilhelm Hansens Musikforlag Koraludgave: 149 kr. Korudgave: 129 kr. Cd: 119 kr. via webshop.ewh.dk

med koralbogens, blot transponeret mere eller mindre op og skrevet ud med nodelinjer for hver enkelt stemme. Enkelte korsatser er udformet med varierende arrangement af de enkelte vers, men bortset fra det rækker korversionen ikke musikalsk ud over koralbogen. Nogle af teksterne er knyttet til bestemte kirkelige handlinger, andre er knyttet til bestemte helligdage. Melodierne er i det store og hele let tilgængelige, og orgelsatserne er overkommelige at gå til. Skal jeg fremhæve to af satserne for både spændende melodi og harmonisering, må det blive nr. 37 ”Novembernøgne træer” og nr. 60 ”Naglet til lagnet ligger jeg stum”. Bøgernes layout er forbilledligt. Koralbogen er i det klassiske liggende format og indeholder til hvert opslag både nodesats og tekstrude med alle salmevers. Første vers er også trykt som lyriklinje oven over nodesystemet. Korbogen er i det opretstående format og med spiralryg. Begge bøger er indbundet med slidstærk lamineret for- og bagside. Organist.org 2/2017

Organist.org, nr 2, februar 2017  

Om fejl i lønsedlen, tema om geografisk fleksibilitet (del 2), reportage fra oplæg om Salmedtatabasen, anmeldelser af Peter Langbergs "Orgel...

Organist.org, nr 2, februar 2017  

Om fejl i lønsedlen, tema om geografisk fleksibilitet (del 2), reportage fra oplæg om Salmedtatabasen, anmeldelser af Peter Langbergs "Orgel...