Page 16

TEMA

GEOFLEKS KAN PÅVIRKE ARBEJDSMILJØ POSITIVT En ny undersøgelse giver et broget men ganske positivt billede af, hvordan geogra isk leksibilitet spiller ind på organisters trivsel. Til gengæld halter det mere entydigt med arbejdsgivernes lovpligtige arbejdsmiljøindsats i forbindelse med geogra isk leksibilitet. I efteråret 2016 lancerede Folkekirkens Arbejdsmiljøråd en ”Vejledning om arbejdsmiljø ved samarbejdsaftaler mellem lere sogne”, nemlig primært i forbindelse med ansættelser med geogra isk leksibilitet. Af denne vejledning fremgår det blandt andet, at ”det skal aftales, hvordan instruktionen foregår, og hvem der gør hvad”. Det er der god grund til, viser en undersøgelse, Organist.org har foretaget blandt geogra isk leksible medlemmer. Her giver svarene en del eksempler på faldgruber.  Undersøgelsen har desuden afdækket en række andre mulige udfordringer med arbejdsmiljøet ved de ”fremmede” kirker, organisten besøger som vikar. Overordnet betragtet giver undersøgelsen imidlertid et billede af, at de leste geo leksere ikke oplever særlig store problemer. Og faktisk ser det ud til, at lere oplever geo leks som positivt for arbejdsglæden end modsat.  Imidlertid afslører undersøgelsen nogle betydelige mangler ved det formelle arbejdsmiljøarbejde i form af de arbejdspladsvurderinger (APV’er), som arbejdsgiverne har pligt til at udarbejde for alle medarbejdere på hvert enkelt arbejdssted. Kun få har fået lavet APV, som opfylder dette krav.

16

SKAL DER NU SYNGES ’AMEN’? En af de anonyme respondenter, der har oplevet uklarheder i forbindelse med instruering af arbejdet ved ”fremmede” kirker, skriver sådan her:  ”Jeg var ikke klar over, at jeg skulle ringe til kirkesangere ved begravelser og bryllupper. Jeg var heller ikke klar over, at præsten skriver prædiken i kirken. Derfor må organisten ikke øve på det tidspunkt.”  Og en anden skriver:  ”Det har vist sig næsten umuligt at få visse af de berørte præster til at forstå, hvad de kan bruge ’fremmede’ organister til, trods utallige diskussioner og beskrevne regler. Det er en stressfaktor, når præster optræder arbejdsgiveragtigt og ikke mener, de skal gøre noget anderledes, selvom ordningen i høj grad kræver, at de tænker med (hvilket nogle af dem også gør).”  Flere har oplevet udfordringer med uklarheder i liturgien. En skriver eksempelvis:  ”Et uopfyldt ønske er, at de enkelte kirkers præster bliver enige om en konsekvent praksis med korsvar under kirkelige handlinger, da denne usikkerhed jævnligt optræder som et uprofessionelt ’støjelement’, der kræver uforholdsmæssig stor opmærksomhed. Det sker nemlig også, at præsten er en vikar, og i det tilfælde er vi alle ’gæster’ i kirken, og ingen ved, hvornår der skal synges korsvar. Der skal bare træffes en beslutning. Og det gør jeg så – som gæst i huset. Helt skørt.”

VOLDSOMT SVAMPEANGREB Der kan også være mere overordnede uklarheder om retningslinjerne for samarbejdet,

Organist.org 2/2017

Organist.org, nr 2, februar 2017  

Om fejl i lønsedlen, tema om geografisk fleksibilitet (del 2), reportage fra oplæg om Salmedtatabasen, anmeldelser af Peter Langbergs "Orgel...

Organist.org, nr 2, februar 2017  

Om fejl i lønsedlen, tema om geografisk fleksibilitet (del 2), reportage fra oplæg om Salmedtatabasen, anmeldelser af Peter Langbergs "Orgel...