Page 6

NYHEDER

ARBEJDSMILJØRÅDGIVNING TRÆKKER I ARBEJDSTØJET Et ambitiøst projekt med etablering af en brancherettet arbejdsmiljørådgivning for folkekirken har nu været i gang i et år. Vi taler med arbejdsmiljøkonsulent og rådgivningsleder Hans Hjerrild om, hvordan det egentlig går. Af Filip Graugaard Esmarch Med ansættelsen af en psykolog som konsulent i det nye Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) tager styregruppen bag det femårige pilotprojekt et væsentligt skridt i retning af at give folkekirkens arbejdsgivere og medarbejdere nem adgang til uvildig rådgivning om det psykiske miljø på arbejdspladserne. Vel at mærke på basis af et solidt kendskab til folkekirkens særlige forhold.  FAR har sidst på efteråret etableret sig i et hjørne af Landsforeningen af Menighedsråds bygninger i Sabro ved Aarhus. Og efter en etableringsfase i første del af 2016 er rådgivningsenheden nu så småt kommet i gang med at rådgive. Hidtil har der dog været den hage ved det, at bemandingen kun har bestået af én person, nemlig Hans Hjerrild, som ud over at være ansat som daglig leder af FAR også fortsat fungerer som konsulent for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Denne dobbeltrolle har sine fordele, men begrænser også den tid, han selv har mulighed for at bruge på rådgivningen i sognene. Men nu lysner det.  ”Projektstyregruppen har her i december ansat Signe Steenfeldt-Møller, som er er uddannet psykolog i 2014 med speciale og praktik inden for netop arbejdsmiljørådgivning. Hun har også undervist i psykisk arbejdsmil6

jø, og nu begynder hun så hos os i januar,” fortæller Hans Hjerrild.  Målsætningen er, at der om ire år er opbygget en rådgivningsenhed med ire eller fem ansatte inklusiv den daglige leder. De øvrige ansættelser må dog vente, til der viser sig et økonomisk grundlag for dem. Selve projektmidlerne skal naturligvis blot fungere som opstartshjælp, og FAR forventes i løbet af projektperioden gradvist at blive fuldt selv inansierende.

GOD INTERESSE ”Nu kan vi for alvor begynde at komme ud at sælge vores ydelser og fortælle om, hvad vi kan. Og så håber vi, at vi i foråret 2017 kan ansætte en tredje medarbejder, der ligesom jeg har en generel viden og erfaring inden for arbejdsmiljøarbejdet og lovgivningen omkring det. Og derefter skulle vi gerne kunne ansætte en specialist inden for det ergonomiske,” siger Hans Hjerrild.  Noget af det, han i samarbejde med projektstyregruppen har arbejdet med i foråret 2016, har været at udvikle en forretningsmodel, hvor landets provstiudvalg tilbydes at tegne abonnement på en vis mængde rådgivningsydelser leveret til menighedsrådene, som så derudover har mulighed for at tilkøbe forskellige specialydelser. Og selvom Hans Hjerrild ind til videre blot har solgt et enkelt provstiabonnement, så har han set tegn på, at interessen for rådgivningsenheden i høj grad er til stede.  ”Vi har i løbet af de seneste måneder solgt rådgivningsydelser for omkring 140.000 kr. Jeg har måttet holde lidt igen med salgsarbejOrganist.org 1/2017

Organist.org, nr 1, januar 2017  

Kort om stævne 2017; nyt om Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning; nyhed: Menighedsråd får bedre styre på APV; anmeldelse af Dorico; anmeldels...

Organist.org, nr 1, januar 2017  

Kort om stævne 2017; nyt om Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning; nyhed: Menighedsråd får bedre styre på APV; anmeldelse af Dorico; anmeldels...