Page 4

FRA BESTYRELSEN

TORDENSKJOLDS SOLDATER SØGER REKRUTTER! I november skal Organistforeningens korps af tillidsrepræsentanter fornys. Det sker i forbindelse med en række valgarrangementer rundt omkring i stifterne. I den forbindelse reϐlekterer næstformand Henrik Strøm over betydningen af fagligt sammenhold. Af Henrik Strøm Organistforeningen bygger, som de leste andre små foreninger, på en høj grad af frivillig arbejdskraft. Som fagforening har vi et beskedent bemandet sekretariat bestående af professionelle kræfter, mens alle vore medarbejdere ”i marken” – ude hos dig lokalt – er dygtige frivillige, der har påtaget sig det livsvigtige hverv som tillidsmand.  Herudover er der en valgt bestyrelse, som også påtager sig en række opgaver af fagpolitisk karakter, blandt andet arbejdet med at sikre arbejdsmiljøet i folkekirken, repræsentere foreningens uddannelsesmæssige visioner i kirkemusikskolernes bestyrelser, repræsentere Organistforeningen i en række samarbejdsfora for de øvrige kirkefunktionærer inden for folkekirken, og ikke mindst at være den forhandlingsberettigede part på vore medlemmers vegne – hvad enten det gælder forhandlinger med Kirkeministeriet eller forhandlinger på mere lokalt plan.  Personligt føler jeg det som et stort ansvar og privilegium at være en del af denne spændende organisation med stærke og passionerede frivillige på alle niveauer – og her skal lyde en stor, uforbeholden tak til jer alle.

4

Henrik Strøm er næstformand i Organistforeningens bestyrelse. Til daglig slår han sine folder i Abildgård Kirke, Frederikshavn

FOLKEKIRKELIGT ARBEJDSMARKED I en tid, hvor fællesskabsaspektet synes at halte på mange fronter, kan det være vigtigt at minde hinanden på det fælles ansvar, vi har, for at bakke op om vores faglige organisation. I det små handler det om at orientere sig om, hvad der sker med vilkårene på det folkekirkelige arbejdsmarked. Her er vores medlemsblad, Organist.org, en stærk kilde til information.  Det er også vigtigt at kende til hovedpointerne i vores overenskomst. Men mange af debattrådene i Facebook-gruppen ”Organister i

Organist.org 10/2017

Organist.org, nr 10, november 2017  

Valg af tillidsrepræsentanter, interview med Kenn Therkelsen og Jette Plougheld om jobbytte, reportage fra Syng Nyt-dagen, omtale af nye sa...

Organist.org, nr 10, november 2017  

Valg af tillidsrepræsentanter, interview med Kenn Therkelsen og Jette Plougheld om jobbytte, reportage fra Syng Nyt-dagen, omtale af nye sa...