__MAIN_TEXT__

Page 38

KLUMME

GÅ IKKE GLIP AF EN SIDEGEVINST Er der en sidegevinst ved at være tillidsmand?  Min egen arbejdsplads er blevet bedre – set i lyset af visse andre organistarbejdspladser. Som tillidsrepræsentant lytter jeg til og hjælper andre organister, der står i store problemer, hvor menighedsråd ikke værdsætter og hører organisten. Derved har jeg på min egen arbejdsplads fået et nyt perspektiv over, hvad der er små og store ting, og vælger mine kampe mere med omhu.  Det er også en sidegevinst at være deltager i gode kurser, f.eks. i forhandlingsteknik. Organistforeningen giver tillidsmænd kursus i kommunikation og meget mere. Vi får færdigheder til bedre at kunne lytte og spørge ind, så vi har lere redskaber til at forhandle de bedste vilkår til organisten. Af og til sker det, at vi får forhandlet meget bedre vilkår, end menighedsrådet lægger op til.  Som tillidsmand får man ganske gratis træning i på en konstruktiv måde at sætte sig igennem. Det sker, hver gang der er en forhandling i gang med menighedsråd og organist.  Der er ligeledes fællesskab med organister og kendskab til endnu lere søde mennesker, både på stævner i Organistforeningen og på kurser og samvær med organister i det hele taget.  I forbindelse med lønforhandling kom jeg i kontakt med en organistkollega, som jeg efterfølgende har delt kornoder med. Han havde rigtig mange kornoder, også nogle meget ine, han selv havde lavet. Inden for tre timer ik vi hver især en ny bunke noder med hjem, lige til at bruge til gudstjenesterne. En sådan 38

Inger Marie Riis er organist ved Solvang Kirke på Amager og tillidsrepræsentant i Københavns og Helsingør Stifter

aftale har jeg endnu en af indenfor den nærmeste tid – med orgelnoder.  I det hele taget ligger er en gevinst i den direkte kontakt med organistkollegaer og menighedsråd, hvor man lærer hinanden bedre at kende – og hvor du kan gøre en stor forskel for kollegaens arbejde.  Nok bruger man tid som tillidsmand, men man får meget tilbage.  Ingen forventer at man som tillidsmand ved alt. Derfor har vi John og Inge på Organistforeningens kontor, som vi tillidsmænd altid kan ringe til – og naturligvis tillidsmandskollegaen, der står på spring for at hjælpe.  Blev tillidsmand og få del i sidegevinsten! Organist.org 10/2017

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org, nr 10, november 2017  

Valg af tillidsrepræsentanter, interview med Kenn Therkelsen og Jette Plougheld om jobbytte, reportage fra Syng Nyt-dagen, omtale af nye sa...

Organist.org, nr 10, november 2017  

Valg af tillidsrepræsentanter, interview med Kenn Therkelsen og Jette Plougheld om jobbytte, reportage fra Syng Nyt-dagen, omtale af nye sa...