__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 16

REPORTAGE

EFTERLYSNING: SKRIV FLERE GODE BØRNESALMER For femte gang var salmenetværket Syng Nyt samlet, denne gang i Odense, hvor man blandt andet kunne blive klogere på tankerne bag arbejdet med ”Kirkesangbogen”, og hvor organist Martin Hornstrup opfordrede til et væsentligt højere ambitionsniveau inden for børnesalmegenren. Tekst og foto: Jannie Iwankow Søgaard Mens den fynske efterårshimmel udenfor skærer en grå og lettere trist grimasse, er der smil og sang indenfor, da salmenetværket Syng Nyt holder deres årlige arrangement i sognesalen ved Odense Domkirke lørdag den 7. oktober.  Omtrent 50 interesserede har tilmeldt sig arrangementet, hvor initiativtager til Syng Nyt, sognepræst Morten Skovsted sammen med planlægningsgruppen har tilrettelagt et program med oplægsholdere, der alle skal bidrage med interessante synspunkter og oplevelser, der relaterer til salmenetværkets grun-

Der blev som altid sunget meget – og naturligvis stående – på Syng Nyt-salmedagen

16

didé – at inspirere gensidigt inden for emnet ’nyere salmer’.  Og der er fart på. Allerede inden der serveres frokost, har Morten Skovsted givet en status på arbejdet i Syng Nyt, blandt andet hvad angår ”Salmedatabasen” og ”Kon irmandsalmebogen”, forfatter Iben Krogsdal har fortalt om sin nydigtning af Luthers salmer, mens biskop i Fyns Stift, Tine Lindhardt har holdt oplæg om behovet for nye salmer.

SYNG MED FRA VERS TRE Gennem hele dagen bliver det sorte lygel i sognesalen littigt brugt. Således også, da det efter frokost er Povl Balslev, komponist og organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg, der indtager scenen. Han har selv komponeret salmer og sange og sætter sig lere gange under sit oplæg ved lygelet for at spille nogle af sine egne kompositioner, som han bruger til at understøtte sine budskaber.  Til en start slår Povl Balslev fast, at det naturligvis er subjektivt, hvilke præferencer folk har, når det handler om den gode melodi. Alligevel påpeger han, at der, når det drejer sig om melodi til en salmetekst, gælder nogle regler. For eksempel skal melodien helst falde på den helt rette måde, og den skal passe til teksten på særlig vis.  ”En god melodi har noget genkendelighed i sig. Den har stumper i sig, som går igen i lere stykker musik. Og så er det, som Thorvald Aagaard sagde, som regel en god melodi, hvis man kan synge med allerede fra tredje vers. Endelig er der selvfølgelig forskel på, om man skriver musik til fællessang eller til solistsang.

Organist.org 10/2017

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org, nr 10, november 2017  

Valg af tillidsrepræsentanter, interview med Kenn Therkelsen og Jette Plougheld om jobbytte, reportage fra Syng Nyt-dagen, omtale af nye sa...

Organist.org, nr 10, november 2017  

Valg af tillidsrepræsentanter, interview med Kenn Therkelsen og Jette Plougheld om jobbytte, reportage fra Syng Nyt-dagen, omtale af nye sa...