Page 10

INTERVIEW

VI TOG HINANDENS JOB Et jobbytte kan give nyt perspektiv på arbejdslivet og en mulighed for at opleve en anden del af landet uden at bruge af sin ferie. Det kræver naturligvis velvillighed fra alle parter samt en god portion forberedelse. Af Filip Graugaard Esmarch Jette Plougheld fra nordjyske Hulsig og Skagen Kirker og Kenn Therkelsen fra Østermarie Kirke på Bornholm byttede i sensommeren job. Nærmere bestemt fra den sidste mandag i august og tre uger frem. Og sådan en ordning kan helt bestemt anbefales, samstemmer de.  Både Jette og Kenn er at inde i Organistforeningens tillidsrepræsentantkorps, og det var da også i forbindelse med et TR-kursus, at de kom til at snakke om, at det kunne være sjovt at bytte job for nogle uger.  ”Vi syntes begge, det var så god en idé, at vi også hurtigt ik konkretiseret den. Så vi snakkede om at gennemføre det året efter – på et tidspunkt uden for turistsæsonen, eftersom vi begge er ansat et sted, hvor der er mange turister om sommeren,” siger Jette.  ”Ja, men badevandstemperaturene skulle stadig være nogenlunde. Dét var i hvert fald vigtigt for Jette,” ler Kenn.  ”Og det skal man heller ikke underkende – det er jo også en slags ferie, selvom man er på arbejde,” tilføjer han.

EN ANDEN PÅ ORGELBÆNKEN I Skagen lagde Jette allerførst ud med at høre sin kollega, førsteorganisten, hvad hun 10

tænkte om idéen. Og eftersom svaret var positivt, forfattede hun og Kenn hver sin henvendelse til deres menighedsråd og spurgte, om de var indforståede med, at de to kunne bytte job i september måned 2017.  ”Vi skrev også, at vi ville sørge for, at det hele blev til mindst muligt besvær for kollegaer og arbejdsgivere. Og så ik vi faktisk vældig positive tilbagemeldinger. Vi havde på forhånd bestemt, at vi ikke behøvede nogen former for administration indblandet. Ikke noget med løn eller forhandlinger om rammetid og rådighedstid eller noget som helst. Vi skulle bare overtage hinandens job med alt, hvad det nu ville indebære,” fortæller Jette.  På den måde kom aftalen nemt i stand.  ”Jeg synes, at vores menighedsråd har taget meget velvilligt i mod det og ikke været bange for at få en ny på orgelbænken,” lyder det fra Kenn.

GRUNDIG FORBEREDELSE Efterfølgende er Kenn Therkelsen og Jette Plougheld enige om, at projektet lykkedes rigtig int. De to stillinger, som byttehandlen drejede sig om, er ganske vist på nogle punkter ret forskellige, men ikke mere, end at det kunne løses ved hjælp af planlægning, leksibilitet og lidt op indsomhed.  ”Jette har en 70 procent-stilling og min er på 30 procent. Men vi kompenserede for det på den måde, at Jette forberedte og spillede en koncert i Østermarie Kirke. Så synes vi faktisk, at det gik nogenlunde lige op,” fortæller Kenn.  ”Hvis man mener, det skal være sådan et nøjagtigt regnskab, så er jobbytte ligesom Organist.org 10/2017

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org, nr 10, november 2017  

Valg af tillidsrepræsentanter, interview med Kenn Therkelsen og Jette Plougheld om jobbytte, reportage fra Syng Nyt-dagen, omtale af nye sa...

Organist.org, nr 10, november 2017  

Valg af tillidsrepræsentanter, interview med Kenn Therkelsen og Jette Plougheld om jobbytte, reportage fra Syng Nyt-dagen, omtale af nye sa...