Page 1

бр 2013-06

Органично & Устойчиво общество

Социалното предприемачество в зелено

Как работи Farmhopping и как успява Hot Bread Kitchen? Kitchen ?

Органичното земеделие – земеделие на бъдещето

Социалният ефект на биофермите

вашето списание за устойчив начин на живот  www.organichno.com


вашият гайд за биокултурата Разпространява се безплатно Брой 06 – 2013

ЮНИ 2013

Издател

Съдържание: 6 / Социалното предприемачество – състояние и насоки на развитие info@organichno.com www. organichno.com

Главен редактор: Гергана Кабаиванова Снимка “Биоселена”

Редактор: Божана Михайлова Автори в броя: Рослава Стоянова Божана Михайлова Гергана Кабаиванова д-р Румяна Манева Радостина Борисова Стела Тодорова Корица: http//:commons.wikimedia.org Снимки: www.flickr.com www.google.com www.foter.com

10 / Как работи Farmhopping? 14 / Как успява Hot Bread Kitchen? 16 / Органичното земеделие – земеделие на бъдещето 20 / Социалният ефект на биофермите 22 / Free Geek – да спасим старите компютри 26 / Хората от английско градче отглеждат сами храната си 30 / 5 репелента в саксийка лесни за отглеждане 32 / Сушенето на дрехите 33 / С колело на работа 34 / Всяко зло за добро 35 / Как да се грижим за кожата през лятото? 37 / Етеричните масла в кулинарията 40 / Здраве за децата от природата Този брой е подготвен в партньорство с ОМ – Създаваме и Взаимодействаме Отворено и Положително http://openom.eu/bg/

Разпространители:

ОРГАНИЧНО благодари на всички свои читатели и партньори, които подкрепят дейността ни като разпространяват списанието чрез своите сайтове, блогове и мейли! ht t p://organichno.com/index.php/component /cont ent /article/43--2011/181-new-issue-banner

Абонирайте се за новия брой по

e-mail

Ако искате да получавате всеки нов брой по e-mail с линк за разлистване и линк за сваляне на PDF, попълнете кратък формуляр с Вашия eл. адрес и име тук:

Органично вашият гаид за биокултурата

http://organichno.us5.list-manage.com/subscribe?u=b94410f55125d6c2d6accce05&id=528dae8f48

Списание “Органично” се разпространява безплатно!


Рослава Стоянова, редактор на Органично и Openom.eu

Идеята за социалното предприемачество възниква още през 60-те години на миналия век, но придобива истинска популярност едва през последните едно-две десетилетия. Сферата, почти непозната допреди години, днес се радва на изключителен интерес по цял свят – десетки университети и бизнес училища предлагат обучение по социално предприемачество, организации като Ashoka и Echoing Green издирват и подпомагат начинаещи социални предприемачи, като им осигуряват подкрепа и финансиране, а един от най-видните социални предприемачи на нашето време – Мухамад Юнус през 2006г. спечели Нобелова награда за мир за своето начинание – банката Грамийн, осигуряваща микро-кредитиране за най-бедните.

ТЕМА НА БРОЯ

Социалното предприемачество представлява бизнесначинание със социална кауза и цели. То обединява финансовата устойчивост и поне частичната независимост от външно финансиране с оказването на силно положително влияние върху обществото и разрешаването на належащи социални проблеми в различни сфери, като образованието, здравеопазването, земеделието, здравословното хранене, интеграцията на хора в неравностойно положение и много други. Все повече млади хора се стремят към кариера в сферата на социалното предприемачество. Знаейки каква голяма част от живота си им предстои да прекарат на работното място, те не желаят скучна работа от 9 до 6, а нещо, в което да виждат смисъл, нещо, което да ги вдъхновява, да носи реални ползи на хората и природата и да променя света към по-добро. За щастие, през последните години тази тенденция достига и до България, като според Министерството на труда и социалната политика в страната са регистрирани 46 организации, които биха могли да бъдат класифицирани като социални предприятия. Реално те навярно са много повече и изграждането на една подходяща законова рамка би могла да допълнително да допринесе за тяхното утвърждаване и развитие в бъдеще. 4 | organichno.com 06.2013

Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


06.2013 organichno.com | 5


Социалното предприемачество – състояние и насоки на развитие Автор: Рейчъл Сайнър, http://dowser.org/ Превод: Рослава Стоянова, http://openom.eu/

Наскоро двама изследователи от Харвардското бизнес училище се заемат със задачата да проучат дейността на онези социални предприемачи, които не привличат медийното внимание. Тяхното проучване включва всички кандидати за членове на Echoing Green от последните шест години, като целта е изграждане на цялостна картина за състоянието на тази сфера и насоката на бъдещото й развитие. В следващото интервю Джули Батилана, доцент в Харвардското бизнес училище, споделя най-важните резултати от изследването. Как ви хрумна идеята за проучването? Това е проучване, по което работих съвместно с Матю Лий, докторант в Харвардското бизнесучилище. Идеята се породи от желанието за активно участие в сферата на социалното предприемачество, но не само на теория, а и на практика. Искахме да направим проучване, което да е от полза и на самите социални предприемачи. Вече знаехме доста за популярните и успешни социални предприемачи, а чрез своята известност те вероятно са помогнали доста и на самия сектор като цяло. Но освен тези възхвалявани от медиите социални предприемачи, има и много други, които остават неизвестни.

6 | organichno.com 06.2013

Хората постоянно задават въпроси за социалното предприемачество – кой се занимава с него, какво точно прави, в каква посока се развива секторът – но до момента нямаше систематичен подход, който да ни позволи да събираме и обработваме достатъчно информация за социалните предприемачи. Кои бяха най-изненадващите резултати от проучването? Едно от интересните открития бе разнообразието на предлаганите проекти, които обхващаха широк набор от сектори. Най-известните и отразявани от медиите проекти обикновено са свързани със здравеопазване или образование, но в действителност разнообразието е много по-голямо. Въпреки това между кандидатите имаше някои общи черти. На първо място, макар че всички говорят за това как социалните предприемачи могат да променят света, самите те не винаги се опитват да променят света. Много често единственото им желание е да се справят с някакъв местен проблем. Търсят местни решения и им е пределно ясно, че трябва да използват местни ресурси и да работят съвместно с местни организации и заинтересовани страни.

Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


пример. [Според статия за проучването на страницата на HBS, „Сред кандидатите за членове на Echoing Green за 2006г. 63.2% предлагат бизнес модели, разчитащи изцяло на дарения, 33% предлагат модели, комбиниращи дарения и приходи, а 3,9% предлагат модели, разчитащи изцяло на търговски приходи. През 2011г. 54,3% предлагат модели само с дарения, 40,6% предлагат смесен модел, а 5,2% смятат, че бизнесът им ще може да се самоиздържа, носейки достатъчно приходи.”]

Що се отнася до приходите им, някои разчитат на дарения, други – на търговски приходи, а трети – на комбинация от двете. Забелязваме, че все повече организации разчитат или само на собствени приходи, или на комбинация от дарения и печалби. Първия вид обикновено наричам „хибридни организации”, защото обединяват пазарната логика със социалното благоденствие: основната им цел е да постигнат някаква социална мисия, но за извършване на дейността си разчитат на търговска дейност. Хибридните организации съществуват отдавна в сектора на образованието и здравеопазването, но сега такива възникват и се разпространяват и в други сектори: финансови услуги, консултации, търговия на дребно, потребителски продукти, текстилна промишленост, обработка на храни, разработка на софтуер. Digital Divide Data е пример за хибридна организация (те вече са член на ЕG). Vision Spring също. Сред членовете на EG Hot Bread Kitchen е друг такъв

Повишаването на процента на хибридни организации повдига въпроса за изместване на фокуса от основната мисия, който Мат и аз искаме да проучим. Ако разгледате търговските микрофинансиращи организации, които са пример за хибридни компании, ще видите, че те често са обвинявани за това, че губят от поглед социалната си мисия, когато започнат да носят по-високи печалби. Затова трябва да помогнем на новите социални предприемачи, които са се насочили към хибридния модел да разберат как могат да постигнат дългосрочна финансова устойчивост без да губят от поглед социалната си мисия. Важно е да отбележим, че проучването ни не е нормативно – не се стремим да покажем, че всички организации трябва да имат един и същи модел на финансиране. За някои организации има смисъл да изберат бизнес модел, разчитащ на търговски печалби, но това не е приложимо при всички. Трябва да разберем, че в социалния сектор не всички действия ще са финансово изгодни, но все пак са необходими и затова е важно да продължим да ги подкрепяме чрез дарения, грантове и т.н. 06.2013 organichno.com | 7


Какво влияние ще окаже проучването според вас? Смятаме, че това проучване е първата стъпка в една дългосрочна програма за изследвания, които ще помогнат за развитието на социалното предприемачество. Мисля, че то е обещаващ начин за създаване както на икономическа, така и на социална стойност. Като общество можем да направим много за успеха на тези организации, защото те са изправени пред немалко проблеми – част от които свързани с финансиране. Но нещата се развиват в правилната посока. Сферата на социалните инвестиции се развива. Правната система също се променя и вече позволява регистрирането на хибридни организации, което може да ни помогне да преодолеем разделението на организации със стопанска и нестопанска цел. Но нещата все още са в много ранен етап и изчакваме да видим какви ще са ползите от това. Наскоро в Ню Йорк имаше конференция на водещи инвеститори за социалното предприемачество и за дефинирането на този сектор. Бяхме поканени да говорим за съвместната си работа с Echoing Green, защото това бе първото подобно сътрудничество между изследователски екип и организация от типа на Echoing Green. Надяваме се, че нашият пример може да послужи за модел на бъдещо партньорство между филантропи, инвеститори, социални предприемачи, държавни служители и учени. Съвместната работа е много важна за откриване на правилната посока на бъдещото развитие.

8 | organichno.com 06.2013

Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


Как беше разработено проучването? Решихме да си партнираме с Echoing Green, организация, която се стреми да насърчава социалното предприемачество. Те привличат кандидатури от хиляди социални предприемачи от цял свят и всяка година осигуряват финансиране на 15-20 от кандидатите. Заедно с Черил Дорзи и Лара Галински от Echoing Green (EG), Мат и аз нахвърляхме различни идеи за типа проучване, което искаме да направим. За нас беше очевидно, че ще е най-добре да обхванем цялата група от кандидатстващи. Не става дума за случаен подбор, защото изследването включва само хора, които са изявили желание да се присъединят към EG. За щастие, EG ползва доста широко определение за социален предприемач. Насочихме се към кандидатствалите между 2006 и 2011 – бяха хиляди. След това избрахме извадка от 40% от всички кандидатури, общо 3500, като част от тях бяха в процес на стартиране на социално предприемачество, а други все още се подготвяха за това. Създадохме код със 100 променливи – на практика това беше списък с характеристики, отговарящи на качествени фактори. Например една от характеристиките беше моделът за финансиране. И имахме три различни кода за трите вида финансиране – изцяло от дарения, хибриден модел или изцяло от собствени приходи. [Забележка: Проучването включва и кодове за целите на проекта, за хората, които ще ползват социалните придобивки, и др.] По време на целия процес по няколко изследователи преглеждаха всяка кандидатура, за да сме сигурни, че оценките ни са последователни и точни. Целият процес по кодиране ни отне над една година.

06.2013 organichno.com | 9


Снимка: Ферма Перун, Farmhopping.com

Как работи Farmhopping? Интервю на Гергана Кабаиванова с Роси Митова от Farmhopping.com Снимки: Farmhopping.com

Какво е Farmhopping и как работи? Farmhopping е онлайн платформа, която свързва фермери и градски хора по цял свят. Ние представляваме стопанства с устойчив модел на развитие и създаваме виртуално общество, за да могат фермерите да споделят труда си със своите поддръжници (нашите farmhopper-и). Регистрацията във farmhopping е напълно безплатна и за ферми, и за потребители. Идеята на платформата е да въвлече потребителя във фермерското ежедневие и да го ангажира емоционално, като така го 10 | organichno.com 06.2013

направи съпричастен. Същевременно фермерите получават достъп до интелектуалните и финансовите ресурси на по-голяма маса хора, като всеки може да вземе активно участие в решаването на проблемите й като приложат своята експертиза. Как ви хрумна идеята за Farmhopping и как целта ви да помогнете на дребните фермери се превърна в реалност? По време на едно пътешествие из българските планини единият от основателите _ Михаил, се натъква на чаровна малка ферма - Перун. Собственикът - Тодор развъжда и отглежда редки животни като каракачанските овце и дългокосместата планинска коза. Оцеляването на фермата обаче е застрашено заради жестоката конкуренция на конвенционалните стопанства. И Михаил прави това, което му хрумва, за да помогне, предлага на Тодор всеки месец да финансира отглеждането на две от овцете. Свърза се с мен, за да намерим заедно решение на проблемите Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


на ферма Перун. Но да се намери финансиране за една ферма не се оказа лесна задача. Свързах се с различ-ни фондации, проучих възможностите за банкови заеми, докато Михаил се зае със субсидиите. Изобщо опитахме всичко, за което успяхме да се сетим. Оказа се, че няма подходящо решение на проблемите на малкия и среден фермер. В последствие стана ясно, до голяма степен за наше учудване, че проблемите на фермерите в България са и проблеми на фермерите в световен мащаб. И така ни дойде идеята за фармхопинг - защо да не създадем място онлайн, където хората да могат да правят това, което Михаил направи. И така, макар че пред мен стоеше корпоративното бъдеще, #като човек, завършил бизнесучилище, предпочетох да поема по един много по-непознат път. Кандисатсвахме за програмата на Eleven.bg и, за наша радост, бяхме одобрени. Така започнахме да превръщаме нашата идея в реалност. Какви трудности срещнахте в началото? Поради иновативността на идеята ни, #на голяма част от институциите им бе трудно да възприемат основната идея на проекта. Производителите, от своя страна, подхождаха скептично, тъй като не вярваха, че могат да получат безрезервна помощ чрез групово финансиране. Но това са нормални трудности по пътя на всяка една млада компания. Как се финансирате?

подкрепа благодарение на модерните технологии. Farmhopper-ите пък придобиват по-реална представа за устойчивото поризводство, трудностите, с които то се среща, и си дават сметка за важната роля, която изиграват, подкрепяйки малките ферми. Също така получават възможността да посещават фермите ,където доброволно да помагат в ежедневните дейности или просто да се насладят на една незабравима ваканция. Кое е най-голямото предизвикателство в работата ви и как се справяте с него? Най-голямото предизвикателство е да обясним на хората важността на устойчивото развитие и факта, че всеки един отделен човек може да допринесе за него, независимо къде по света се намира и с какво се занимава. Опитваме се да се справим с него, като предоставяме повече информация на потребителите си и присъединяваме все повече ферми. Какви практически съвети би дала на някого, който иска да направи подобен на вашия бизнес? Да обича това, което прави, тъй като ще посвети доста време и енергия, необходими за стартирането на бизнес, така че наистина е важно да обича и да вярва в това, което прави. Да открие подходящия екип, с който заедно да посреща силните и слабите моменти, които неизменно съпътстват стартирането на бизнес. Да не се отказва, въпреки ударите, които ще срещне по пътя на развитието на бизнеса си.

Първоначалната ни инвестиция дойде от инвестиционнния фонд Eleven . Също така, за да можем да поддържаме платформата и да инвестираме в нейното развитие, задържаме 6% от сумата, с която farmhopper-ите подпомагат дадена ферма. Как оценявате влиянието на вашия проект върху производителите и потребителите? Разкажи ни какъв път изминахте с тях. Смятам, че влиянието на farmhopping е изцяло положително и за двете страни. За фермерите се отвори една нова възможност да комуникират с хората от големия град и да получават тяхната финансова 06.2013 organichno.com | 11


Каква е разликата между Farmhopping и Хранкооп общностите? Farmhopping е глобална онлайн платформа, която, освен достъпа до екологична продукция, създава директна връзка между фермите и потребителите, чрез която те да обменят опит. Платформата не е онлайн магазин, а микс между кикстартер и фейсбук за ферми. Основната функция е да развива груповото финансиране и споделената консумация. Идеята на груповото финансиране е хората да дадат една сума сега и да получат някакво възнаграждение в замяна, но на по-късен етап от развитието на проекта. Плащаш сега, а получаваш продукта, когато той е готов. В много случаи фермерите предлагат храна в замяна на подкрепата, защото това е основният им продукт. В много случаи обаче фермите предлат престой и други продукти, изработени в или около екосистемата на дадена ферма. Разкажи ни какво се случва в твоята кухня – каква храна и откъде пазаруваш, как я приготвяш? За съжаление нямам много свободно време, което да прекарвам в кухнята, и доста често приготвянето на храната ми се състои в това да нарежа плодове или зеленчуци. Използвам изцяло фармхопинг,

12 | organichno.com 06.2013

за да си набавям домашно мляко, сирене, кашкавал и месо. Веднъж опита ли човек вкуса на домашните продукти, почти невъзможно е да се върнеш обратно към магазинерските. Иначе, когато ми остава време, много обичам да готвя ориенталски ястия и да използвам много и различни екзотични подправки , така че кухнята ми да ме пренася на околкосветско пътешествие, докато готвя. Според теб по какъв начин българите могат да се хранят по-здравословно и какъв може да бъде приносът на Farmhopping за това? Като купуват продукти от местни производители и следят произхода на храната. Farmhopping дава възможност на всеки човек да участва активно в запазаването на малктите производители в страната. Да покаже на фермерите, че ние ценим качествената подукция и сме готови да я подкрепим с каквото можем, за да останат такива ферми в България, а не те да изчезнат и ние да нямаме друг избор освен да пазаруваме от хипермаркетите. Какво е посланието на Farmhopping към читателите на Органично? Да посетят нашата алфа версия и да покажат подкрепата си към малките ферми и стопанства, като направят дори и малък жест към тях.

Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


Чиста храна за всеки!

www.hrankoop.com


Как успява Hot Bread Kitchen? Автор: Рослава Стоянова, http://openom.eu/

Жасмин Родригез прекарва няколко години от живота си, пътувайки по света като анализатор на миграционните политики към ООН и това, което й прави впечатление ,е, че в много от развиващите се страни производството на закуски и хлебни изделия е типично мъжка професия, до която жените нямат достъп. Тази тенденция се запазва и сред жителите на тези страни, имигрирали в САЩ, и Жасмин решава да я промени, основавайки през 2007г. Hot Bread Kitchen. Hot Bread Kitchen помага на жени от имигрантски семейства, живеещи в Ню Йорк, като им осигурява обучения по английски език и по пекарство и сладкарство, както и цялостна подкрепа, съвети и наставничество. По този начин жени, които рядко излизат от дома си и нямат надежда някога да си намерят работа, поради липсата на умения, образование и най-вече незнаенето на английски език, получават шанс за развитие, за интегриране в обществото и за подпомагане на семейния бюджет. От своя страна, те също играят важна роля за успеха на Hot Bread Kitchen, като споделят семейни рецепти, типични за националната кухня на държавата, от която идват. Това допринася за богатия и разнообразен асортимент на предлаганите продукти – 35 вида хляб, франзели, тестени закуски и сладкиши, съобразени със сезона и с различни празнични поводи – италианска focaccia, марконаски m’smen, персийски nan-e barbari, полските bialys и много други. За да се осигури финансова независимост, към Hot Bread Kitchen са създадени кафене и магазин, в които се продават приготвените от жените продукти. Тъй като в хлябове се влагат натурални и местни съставки, те се разпространяват и чрез някои магазини за здравословни храни, на фермерските базари в града, а отскоро към тях проявяват интерес и компании за кетъринг. Усилията, насочени към 14 | organichno.com 06.2013

популяризирането на ръчно приготвените хлябове и сладкиши, дават резултат и днес техните продажби осигуряват 75% от бюджета на Hot Bread Kitchen, като останалите 25% идват от грантове и дарения. През 2011г. към организацията е създаден нов отдел, наречен Hot Bread Kitchen Incubate, който вече е помогнал на 36 имигранти да стартират свой собствен бизнес в сферата на производството на хранителни продукти. Условията за участие в програмата са кандида-тът да има ясни цели, силна мотивация, малък, но


разнообразен асортимент, ориентация към постигането на бързи резултати – осъществяване на първите продажби до 2-3 седмици след основаването на бизнеса, познания относно потенциалните клиенти и как може да достигне до тях. Hot Bread Kitchen осигурява на начинаещите предприемачи възможност да ползват напълно оборудвана и сертифицирана от здравните власти кухня срещу малък наем, което е от огромна полза за тях, защото голяма част от кандидатите не могат да си позволят сами да закупят скъпото обордуване. В допълнение те получават и подкрепа под формата на уроци по

Снимка: http://hotbreadkitchen.org/

готварство, финансови и маркетингови съвети и други. Само две години след началото на Hot Bread Kitchen Incubate първите участници в него вече са развили успешно бизнеса си и се отделят напълно от организацията, като наемат или закупуват и оборудват собствено работно пространство. Hot Bread Kitchen предлага един наистина интересен модел на социално предприемачество, който комбинира финансовата устойчивост с оказването на положително влияние не само върху близо 50-те служители, но и върху живота на техните семества.

06.2013 organichno.com | 15


Органичното земеделие – земеделие на бъдещето Автор: Божана Михайлова

Възможно ли е органичното земеделие да храни населението по света? Този въпрос е дискутиран от 350 участници от 80 страни в ООН на конферанция в Рим още през май 2007 година. Във връзка с все по-нарастващия интерес към биологичното земеделие все почесто и за все повече хора се откриват положителните страни, възможностите и алтернативите, които предлага този начин на отглеждане на продукция. Хранителната система в света показва няколко широко разпространени парадокса! За последните 25 години агрохимическата употреба се увеличава, но зърнопроизводителността е намаляла. Успоредно с това селскостопанските разходи на земеделските производители са се увеличили, докато печалбите им не са. Въпреки че живеем в информационната ера и всеки един производител може да намери абсолютно достатъчна информация относно отглеждането на продукцията си, заболяванията, свързани с храненето, продължават да се увеличават, което говори, че продукцията не се произвежда по правилния начин и продължаваме да се тровим. Плюс това в конвенционалното земеделие и в индустриализираните хранителни системи не се отбелязват точните екологични и социални разходи (като професионалните смъртни случаи чрез агрохимически отравяне), които всъщност застрашават продоволствената сигурност.

16 | organichno.com 06.2013

Възможно ли е всъщност да се премине към биологично земеделие в по-широки мащаби по света? Предизвикателствата като липсата на вода, недостига на изкопаеми горива, урбанизацията и свързаните с това загуби на земеделските стопанства и земеделските производители, както и въздействието на глобализацията върху дребните земеделски стопани са само част от пречките за производството на храни. Биологичното земеделие обаче отговаря на тези предизвикателства подобре от конвенционалното. Органичните почви задържат повече вода, според направено специално изследване по въпроса (www.newfarm.org), следователно изискват по-малко напояване и производство на по-висока доходност в сравнение с конвенционалните култури по време на суша и условия на изменение на климата. Органичните системи също се нуждаят от 10 до 70 % по-малко изкопаеми горива в съответствие с европейските и американските данни, представени по време на по-горе споменатата конференция. Нещо повече - органичните методи всъщност улавят атмосферния въглероден диоксид (CO2) и го включват в почвата. Всеки преход към биологично земеделие намалява с милиарди пъти количеството емисии на CO2, произвеждано от конвенционалното земеделие.

Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


06.2013 organichno.com | 17


Друг важен въпрос е как органичните продукти да достигант от производите-лите до потребителите в градската среда? Тоест трябва да се подобри веригата, по която се правят доставките на чистата храна. В Аржентина например в национална програма за производство на храни успешно участват 3,5 млн. души, като се отчита 70% самодостатъчност в отглеждането на зеленчуци. Много често важността на органичното земеделие в по-бедните райони по света се пренебрегва, поради многобройни причини, но органичните градини всъщност са мрежа за социална сигурност за производителите, които не могат да разполагат със средства за или достъп до конвенционални земеделски доставки.

18 | organichno.com 06.2013

Острите отравяния от пестициди засягат според някои най-много 39 милиона души по света всяка година (не че това е малко или без значение). Тази цифра обаче не включва хроничните ефекти от излагането на химикали, които също намаляват производството на храни поради влошено здраве и трагичната смърт. Органичните храни не съдържат пестициди и антибиотици, което е причината за по-качествения им хранителен състав, допринасящ за подоброто ни здраве (проф. Мериън Несле, www.foodpolitics.com). Също така, животните, отгледани в органични системи имат по-висок имунитет, както и растенията са поустойчиви на заболявания, а често се произвеждат и по-високи добиви.

Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


Като се има предвид тази предимства, защо все още конвенционалното земеделие е на преден план? От една страна, то е възприето от много повече години, има по-високи добиви, защо тогава производителите се страхуват дали органичното земеделие може да се конкурира по отношение на добивите. Според Института Родейл (www.rodaleinstitute.org) сходните биологични добиви са възможни. Непрекъснатото подобряване на почвата след две десетилетия довежда до значителни положителни ефекти върху околната среда, при производството – до голяма гъвкавост по време на екстремни метеорологич-ни явления и до малко по-високи добиви, според учени от същия институт. Изследвания, направени на полето, показват, че повишаването на добива от преминаване към биологично земеделие са най-високи и найпоследователни в най-бедните, сухи и отдалечени места, където гладът е найголям. В някои страни изниква проблемът, че биологичното земеделие се разраства,

но голяма част от продукцията излиза извън страната (както е в Китай, Индия, Бразилия и България), за да се консумира другаде, а изгарянето на изкопаеми горива, използвани по време на транспорта, остава в голяма част за тяхна сметка. В резултат се получава разминаване между световните сили и местните нужди. Когато са успешно изравнени нещата между производител и потребител, управлението на органичната ферма предлага по-малко входнозависим поминък и е по-стабилно при промяната на метеорологичните условия, има по-голяма подкрепа на развитието на селските райони, социална справедливост и местно използване на ресурсите, по-щадящи околната среда и доста по-хранителни. Биологичното земеделие само по себе си не е в състояние да реши световни проблеми, но това е интригуващ избор за тези, които вземат решение да се хранят здравословно, да опазват околната среда и да имат сили да се борят с наложената с години хранителна система. 06.2013 organichno.com | 19


Социалният ефект на биофермите Интервю на Гергана Кабаиванова със Стела Тодорова, ръководител на MAIE за България Снимки: www.flickr.com

Г-жо Тодорова, какво е социално фермерство и какво многофункционално селско стопанство? Ще започна отговорa си с втората част на въпроса: какво е многофункционално селско стопанство, тъй като социалното фермерство е една от неговите функции. Мултифункционалността или многофункционалното селско стопанство са терми-ни, използвани за обозначаване като цяло, че селското стопанство може да произвеж-да различни нестокови продукти в допълне-ние към храната. В рамките на многофунк-ционалното селско стопанство различните функции могат да бъдат разпределени в 4 категории: бяла – осигуряването с храна; синя – управлението на водата от ферме-рите; червена – производството на енергия от фермата и жълта функция, която има социален фокус или това е социалното фермерство. Социалното фермерство е едно поле на многофункционалното земеделие, което включва: грижа за здравето на хората и изцеление; интегриране на образователни и терапевтични цели и предприемане на роля за рехабилитация и социална реинте-грация.

20 | organichno.com 06.2013

Как работят социалните ферми в Европа? Степента, в която социалнто фермерство е развито в Европа, варира в зависимост от положението на съответната страна: Pioneer статус – разработени са първона-чални проекти, които включват принципите на социалното земеделие. Такива са Сло-вения, Чехия, България. Умерено развит статус - броя и разнообразието на различните социални проекти нараства, има създадени и продължават да се изграждат специализирани мрежи за определени целеви групи, няма гаран-тиран политически интерес и финансова подкрепа в обществото. Такива са Фран-ция, Португалия, Финландия, Германия. Добре развит статус - здравният и лечебен сектор е открил социалното земеделие като източник на терапия и заетост, селскостопанските производители осъзнават, че то е един потенциален източник на доходи и развиват нови области, нормативната уредба и финансовата подкрепа се подобряват: Италия и Холандия. Официално признат статут, социалните фермерски инициативи получават подкрепата на правителството на Норвегия. Как социалното фермерство може да се прилага в България и готови ли сме за него? Социалното фермерство в България е в изключително начален стадий на своето развитие. По-скоро се предприемат отдел-ни инициативи, свързани с реализацията на проекти, финансирани по различни програми.

Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


Такъв е случаят със създаването на учебната биоферма „Слънчева градина”, която е инициатива на Фондация за биологично земеделие „Биоселена” в партньорство с Аграрен университет гр. Пловдив, Столичният център за работа с деца и Норвежкото Кралство Дружество за развитие- Норгес Вел. Учебните програми включват теми от биологичното и устойчиво земеделие, основни знания за здравословните продукти и устойчивия начин на производство и живот. Биоземеделието предлага множество възможности за хората да участват в ежедневието на една ферма. То може да се разглежда като основа за развитието на социалното земеделие. Към края на 2010 в България, по данни на МЗХ, върху площ от 26.548 хектара се използуват биологични методи за производство. Така че ние имаме основата за неговото развитие, но липсват както достатъчно брой проекти, с които хората да бъдат обучени, така и държавна политика. Какъв положителен принос може да донесе то на обществото ни? Социалното земеделие има за цел да се интегрират различни слоеве на обществото, като например хората с физически увреждания или затруднения в обучението, на трайно безработни, наркомани, на социално слаби, хора с психични заболявания, правонарушители, деца и млади хора с поведенчески проблеми и хора в напреднала възраст. Има и училища и детска градина ферми. Предоставяне, включване и по-добро качество на живот на хората в неравностойно положение са всички аспекти на положителния принос, който социалното земеделие може да даде на обществото ни. Разкажете ни за проекта MAIE, който Вие ръководите за България.Какво цели той да постигне на местна почва? Проектът MAIE „Мултифункционално селско стопанство в Европа - социален и екологически ефект върху биологичните стопанства” се финансира от програмата Леонардо да Винчи - програма за професионално образование и обучение в Европа. Участнци от различни сектори – образование, земеделие, защита на потребителите и връзки с обществеността работим за постигане на следните цели: - Повишаване информираността на участниците от различни институции, организации и бизнеса по отношение на важността и потенциала на социалното земеделие; - Подпомагане на мрежи и кооперации в селските райони;

- Разработване на материали за обучение на земеделски производители в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, ECVET; - Подобряване структурите на селските райони чрез алтернативни модели на заетост и източници на приходи от многофункционално земеделие. Как се отнасят земеделските производители в момента към целите на Вашия проект? Земеделските производители в България се отнасят с интерес и желание да го прилагат в своите стопанства, но за тази цел трябва да има държавна политика или достатъчно големи проекти, в които самите фермери да бъдат включени. Например голяма част от тях проявяват интерес и готовност да участвуват в лятното училище за обучение, което ще бъде проведено тази година в Португалия. Какви стъпки планирате по проекта? Изграждане на мрежа от производители запознати с идеите, задачите и целите на социалното фермерство в България, както и на Национален център (виртуален и физически), който да е в помощ на фермерите ,желаещи да осъществяват социални дейности. Темата на този брой е свързана със социалното предприемачество. С какво бихте мотивирали българските производители да преминат към социално земеделие като поустойчива формула на бизнес? Аз бих им казала, че социалното фермерство, свързано с биоземеделие, е една добра възможност за техния бизнес. Нещо повече. Съществува мярка 311”Разнообразяване към неселскостопански дейности” от ПРСР, откъдето те могат да ползват средства за многофункционално земеделие. За хората, които се интересуват от Вашия проект, как да Ви намерят? Аз работя като доцент в катедра ”Икономика” на Аграрен университет – Пловдив. Могат винаги да ми пишат на е-mail: stelatodorova_au@hotmail.com По-подробна информация за проекта има на адрес www.maie-info.eu Искам да добавя, че в края на август ще бъде проведена конференция ,свързана със социалното фермерство, която ще бъде достъпна за всеки интересуващ се от този проблем. Информация за нея може да бъде намерена след 20 юни в Интернет. Който желае да участва, може да ми пише и на електронната поща. 06.2013 organichno.com | 21


Free Geek – да спасим старите компютри Интервю на Емили Спивак и Лорън Такър с Озо Мартин, http://dowser.org/ Превод: Рослава Стоянова, http://openom.eu/

Снимка: www.freegeek.org

Озо Мартин, основател на рециклиращата компания Free Geek, обединява три проблема в едно решение. „Някои хора имат прекалено много компютри, а други – недостатъчно”, казва той. „Освен това и тонове техника се озовават в депата за отпадъци. От комбинацията на всички тези проблеми се ражда решението Free Geek.” Всяка година Free Geek получава 500 тона използвани компютри, които в противен случай биха попаднали в депата за отпадаци, изпускайки там отровни тоскини. Free Geek наема десетки доброволци, които поправят все още използваемите компютри, а останалите рециклират. Обновените компютри се даряват, продават в магазина на Free Geek или подаряват на доброволците. Този модел на

22 | organichno.com 06.2013

работа вече е копиран от девет други организации в САЩ и Канада. Dowser: Как ви хрумна идеята за Free Geek? Мартин: През 2000г. работех като доброволец към организация, наречена City Repair, и осъзнах, че с всички стари, неработещи компютри, които хората им даряваха, може да се направи нещо полезно. По това време работехме по проект на Коалиция за Деня на Земята заедно с още няколко други организации. При една наша среща, така между другото, споменах, че ще взема всички тези компютри, ще ги поправя и ще ги даря на различни активисти, за да имат те достъп до интернет.

Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


И всичко започна от този невинен коментар? Ами, на следващия ден ми се обади ръководителяt на проекта на Green House Network и ми каза: „Говорих с изпълнителния ни директор за идеята ти. Той иска да ти връчи чек за $250, за да подадеш заявка за регистрация 501(c)(3). Освен това в Университета Люис и Кларк има 50 компютъра, които можеш да вземеш.” Онази сутрин буквално изхвърчах от стаята, за да се срещна с приятел и да обсъдим цялата идея за използване на добрволчески труд за рециклиране на стари компютри, които да спасим от депата за отпадъци и да ги дадем на хората, които се нуждаят от тях. И така вече сте имали идеята; как се развиха нещата по-нататък с финансирането й? Името „Free Geek” ми хрумна докато си пиех кафето. Веднага влязох в интернет и купих домейна „freegeek.org”. Няколко дена по-късно вече имах готова интернет страница, а след две седмици получих мейл, в който се казваше: „Видях сайта ти и самият аз си мислех да започна нещо подобно. Защо не дойдеш в офиса ми тази седмица да поговорим. Накратко в края на този разговор вече разполагах с $35 000 начално финансиране.

не се бе занимавал с рециклиране на компютри в такъв мащаб и никой не използваше софтуер с отворен код. Фактът, че се намирахме в Портланд, също помогна много, защото можехме да разчитаме на местната общност. И останалото, както казват, е история? Много е забавно да видим докъде сме стигнали. Само за шест години от общ бюджет в размер на $72 000 се превърнахме в организация със $75 000 излишък. Това е наистина изключителен успех за едно начинание, което разчита почти само на собствените си приходи. Преди да старирате Free Geek сте работили като доброволец по различни проекти. Този опит беше ли ви полезен при основаването на собствена организация с идеална цел? Повечето от нещата, които научих като доброволец, съм приложил и при създаването на Free Geek; например идеята, че човек не се нуждае от много ресурси. Ако хората се вълнуват истински от дадена идея, останалите неща все някак ще се нагласят.

До момента всичко звучи като вихрушка от случайни, но гениални открития. Какво се случи след това? Нещата се задвижиха много бързо. Идеята възникна в края на януари, през февруари вече имах финансиране, а до средата на август бях наел работно помещение. Имах късмет, защото това беше точната идея в точното време. Никой до момента 06.2013 organichno.com | 23


В един момент бяхме останали без средства, затова просто поставихме една бяла дъска, на която пишеше от какво се нуждаем – например почистващи препарати, флуоресцентни лампи, храна и всичко за каквото се сетите – и доброволците или членове на местната общност просто ни даряваха това, от което се нуждаем, защото искаха да успеем.

По онова време имахме много малко средства от грантове, получени още при основаването ни. Затова им казах: „Ето какво можем да направим. Ще ви наема на работа и ще си делим парите на три.” Получаваше се по $900 на месец. Всеки работеше поне по 40 часа на седмица, но бяхме напълно независими и можехме да вземаме решения сами.

Във Free Geek вземате решения чрез консенсус. Срещали ли сте досега предизвикателства в това отношение?

Все още ли получавате по $900 на месец?

Когато стартирахме, разказахме на всеки екип доброволци за концепцията ни за консенсус. Но осъзнахме, че понякога хората решават неща, които за тях няма смисъл да се рашават. След един доста бурен спор решихме да разделим отговорностите на три помалки групи, решаващи чрез консенсус: екипи, които работят по ремонта на компютрите; управители, отговарящи за финансовите и правните въпроси и съвет, който служи като връзка между тези две неща и пошироката общност. Как превърнахте организацията в кооператив на работниците? Това се случи, защото нямахме ресурси. Един ден част от доброволците на пълен работен ден, които бяха започнали работа за нас още докато бяхме едва на шест месеца, дойдоха при мен и казаха: „Не можем да продължаваме така. Трябва да се върнем обратно на работа.”

24 | organichno.com 06.2013

С увеличаване на броя на хората и заплащането малко се повиши. За момента то не е много над $11 на час, но включва и пълно здравно осигуряване. В крайна сметка е много привлекателно сам да си си шеф. Хората са склонни да получават помалко пари в замяна на това денят им да е по-спокоен и приятен. Какъв съвет бихте дали на някого, който намира дейността ви за вдъхновяваща? Давайте, дори и да не знаете как, ще ви се върне. Имайте вяра, че вършейки добро само заради самото добро, рано или късно това се отплаща. Не е нужно да съставяте бизнес план, който се интересува само от това накрая счетоводния ви баланс да излезе положителен. Трябва, разбира се, да имате предвид и това, но много по-важно е да откриете нещо, което ще въодушеви хората да дадат от своето време и енергия за това, което правите. Няма да мине без проблеми, но Free Geek за мен е нещо наистина прекрасно и съм много щастлив да бъда част от тази организация.

Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


Хората от английско градче отглеждат сами храната си Историята на Incredible Edible Автор: Винсънт Граф Източник: http://wakeup-world.com/ Превод: Рослава Стоянова

Историята, която ще ви разкажем, в началото може да ви прозвучи като дръзка криминална проява. Точно до полицейския участък в малкото градче Тодмордън, Западен Йоркшир, се намират три големи лехи. Само до преди месец те са били пълни с къдраво зеле, моркови, марули и лук – всякакъв вид зеленчуци. Днес лехите са празни. Защо? Защото всякакви хора се промъкват посред бял ден до полицейския участък и си прибират по малко

26 | organichno.com 06.2013

от зеленчуците. А какво прави полицията за тези безобразни кражби, които се извършват точно под носа им? Нищо. Или почи нищо. „Гледам на охранителните камери как идват и си взимат нещо от градината”, споделя полицай Джанет Скот, подсмихвайки се. И тази усмивка обяснява всичко. Защото „крадците” на зеленчуци всъщност не са никакви крадци. Морковите край полицейския участък, както и десетки други видове зеленчуци, разположени в 70 лехи, разпръснати из града, са на разположение на всеки, който би желал да си откъсне от тях. Местните хора са окуражавани да се възползват от наличните в градините зеленчуци без да се притесняват. От тук няколко домата, от там – броколи. Ако сега им е сезона и са узрели, значи са твои. Напълно безплатно. И така имаме (или имахме) малини, кайсии и ябълки около канала, през който тече реката; касис, френско грозде и ягоди край докторския кабинет; боб и грах до сградата на колежа; череши на паркинга на супермаркета; мента, розмарин, мащерка и копър – до здравния център.

Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


Зеленчуковите лехи са видимата част на удивителния план за превръщане на Тодмордън в първия град във Великобритания, който произвежда сам всичката храна, от която се нуждаят жителите му. „Освен това искаме да сме постигнали целта си до края на 2018г.”, казва Мери Клиър, 56годишна, с десетина внуци и съосновател на Incredible Edible, както се нарича планът. „Целта ни е много амбициозна, но ако не се целиш високо, по-добре изобщо да не ставаш от леглото сутрин, нали така?” Но тогава какво може да ме спре да грабна голяма пазарска чанта и да обера всичкия розмарин в лехите? „Нищо”, отвръща Мери. А какво ще ме спре да обера всички ябълки? „Нищо.” А всичките ви ягоди? „Нищо.” Това просто не се случва, осбяснява тя. „Ние се доверяваме на хората. Истински вярваме – и сме свидетели на това – че хората са свестни.” Когато види някой човек да си бере малко плодове за обяд, тя изпитва единствено удовлетворение. За нея няма никакво значение, че понякога се случва да отиде до някоя леха и да се окаже, че ягодите са свършили.

„Това е истинска революция”, казва Мери. „Но ние сме мирни революционери. Всичко, което правим, се основава на нашата доброта.” Идеята се заражда, когато тя и другата съоснователка, Пам Уорхърст, бивша собственичка на Bear Cafe, започват да се тревожат за състоянието на света и си задават въпроса какво могат да направят, за да го променят. Осъзнават, че първо трябва да действат на местно ниво, затова един ден събират група активни граждани, предимно жени, в едно кафене. „Войните се започват от мъже, пиещи в някой бар; хубавите неща започват от жени, които се срещат на по едно кафе”, шегува се Мери. „Непрекъснато обвинявме някого – местите власти, политиците, финансистите, технологиите. Помислихме си – защо за разнообразие не направим нещо положително.” Седим край един паркинг в центъра на града. Мери посочва към една къща на върха на един близък хълм и лицето й веднага се озарява. „Децата минават от там напът за училище. В лехите около къщата посадихме копър и казахме на децата, че на вкус е сладък като някои от любимите им бомбони. Когато видя стръкче копър, подаващо се от устата на някое дете, не мога да не се усмихна.”

Дори 2 – 3 годишните се включват в градинарството; Снимка: www.incredible-edible-todmorden.co.uk 06.2013 organichno.com | 27


Началникът на полицията в Йоркшир; Снимка: www.incredible-edible-todmorden.co.uk

Мари ме отвежда до двора на собствения си дом. Преди три години, когато основава Incredible Edible, тя прави нещо много необичайно: снишава оградата на двора си, така че хората да могат спокойно да влязат в него и да си откъсант каквото си харесат. „Имаше табелки, които подканваха минувачите да влязат и да си вземат нещо, но минаха шест месеца, преди някой да се престраши да го направи”, казва тя. Днес хората са доста понаясно с идеята. Очевидно е, че няколко зеленчукови градини, разпръснати из центъра на града, няма да нахранят всички 15 000 жители. Но картофите, отглеждани край полицейския участък, изпълняват и друга цел. Те окуражават местните хора сами да започнат да си отглеждат зеленчуци удома. Днес стотици жители на града, опитали от зеленчуците в градските лехи, вече имат свои собствени градини. Но да се върнем отново към градския център – как решаваме къде какво да посадим? Дори и в този наглед простичък въпрос е вложен дълбок смисъл. „Продавачът на билети на гарата беше много болен. Преди да почине го попитахме кой е любимият му зеленчук и той каза – броколи. Затова край гарата засадихме лехи с броколи в негова памет. Една спирка по-нагоре по ЖП-линията, в Хебдън Бридж, също много обичаха Рег и затова също посадиха броколи.” Не че всички лехи са – как да кажем – законни. Да вземем, например, билките край канала. 28 | organichno.com 06.2013

Собственик на земята се води British W aterways и те нямали никаква представа, че местните хора садят там зеленчуци, докато един техен представител не минал на инспекция малко преди посещението на Уелския принц. Скоро след това Естел Браун, 67-годишна, бивш вътрешен дизайнер, която се грижела за терена, получила писмо от British W aterways. „Малко се притеснявах да го отворя”, споделя тя. „Но в него пишеше „Как точно правите лехите? Защото шефът ми иска такива край офиса ни.”” Идеята на Incredible Edible обаче се състои в нещо много повече от зеленчукови градини в центъра на града. Целта им е да образоват хората относно храната и да насърчат местната икономика. Предлагат уроци по мариноване на зеленчуци, съхранение на плодове, месене на домашен хляб. Местният университет скоро ще започне да предлага бакалавърска степен по земеделие. Надеждата им е, че младежите, израстнали сред зеленчуците из градските лехи, може да пожелаят да работят в сферата на производството на храни. Друг важен аспект е, че тази схема помага и на местния бизнес. The Bear, прекрасен магазин и кафене в изящен викториански стил, предлага само продукти, произведени в радиус от 20 мили. В града има и прекрасен фермерски пазар. Хората тук могат да се хранят пълноценно, разчитайки на местните производители. Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


В същото време местното училище получава от националната лотария грант в размер на £500 000 за изграждане на рибарник, който не само ще осигури храна за местните жители, но и ще помогне на младежите да усвоят различни практически умения. Джени Колман, 62-годишна, преместила се тук от Лондон след пенсионирането си, обяснява: „Младите хора се нуждаят от нещо, с което да се занимават. Ако си младеж, току -що навършил 18 години, неизбежно си задаваш въпроса „Защо ми е да оставам в Тодмордън?” И ние трябва да помогнем на децата да намерят много основателна причина да останат.” В деня на моето посещение из града бушува силна буря и вали като из ведро. И въпреки това мястото излъчва топлина. Хората се спират да разговарят на улицата, махат за поздрав на съседите си, усмихват се. Според Пам Уорхърст, общите градини са направили хората посплотени. „От полицията ни казаха, че откакто сме стартирали проекта, случаите на вандализъм непрекъснато намаляват. Изобщо не очаквахме подобно нещо.” Защо става така? „Ако вземеш дадено „зелено пространство”, превърнато в сметище и кучешка тоалетна, и от него направиш градина с плодни дръвчета и билки, хората няма да му посегнат. Дълбоко в нас е заложено нещо, което ни пречи да вредим на източниците си на храна”, обяснява Пам. Според нея проект като Incredible Edible може да бъде приложен успешно в различни условия. „Ако има голямо текучество на хора и те непрекъснато идват и си отиват от града, ще е

трудно. Но ако има училища, магазини, дворове и градини, можете да успеете.” Подобни проекти са стартирани в още 21 града във Великобритания, но интерес към идеята проявяват и от Испания, Германия, Хон Конг и Канада. Тодмортън е бил посетен и от специалист по градско планиране от Нова Зеландия, който работел по възстановяването на страната след земетресението през февруари. „Когато си тръгна от тук, той бе пълен с идеи: „Защо да не засадим билки край ЖП-гарата? Или ябълки край здравния център?””, споделя Мери. „Това, с което се занимаваме, не е нещо гениално. Просто досега никой не се се е сещал да го направи.” Последната дума ще предоставим на Джо Страчан, търговски директор, живял дълго време в Калифорния. След като се пенсиони-ра, той се мести в Тод заедно със съпругата си, която е шотландка. Джо е на 61 години, но изглежда на 41. Участва в Incredible Edible от шест месеца и с огромен ентусиазъм се занимава, както с прекопаване на лехите и засяване на зеленчуците, така и с брането и похапването на плодовете. Стоя редом с Джо, търсейки прикритие от проливния дъжд, и се питам защо някой би зарязал слънчева Калифорния, за да дойде тук? Неговият отговор е кратко обобщение на всичко, което са постигнали местните жители. „Има нещо благородно в това да отглеждаш храна и да я споделяш с хората. Имам усещането, че правим нещо важно, вместо просто да се оплакваме, че държавата не се грижи за нас. Може би просто трябва да се научим сами да се грижим за себе си.”

Стартът на Incredible Edible във Франция; Снимка: www.incredible-edible-todmorden.co.uk 06.2013 organichno.com | 29


където земята не замръзва през зимата, цитронелата може да се засади направо в градината, на по-заден план покрай оградата, а пред нея да се разположат декоративни цветни лехи. В страните с по-студен климат, растението може да се засади в по-голяма саксия, която да бъде прибрана на топло през зимата.

5 репелента в саксийка лесни за отглеждане Източник: http://wakeup-world.com/ Превод: Рослава Стоянова

С идването на лятото много градинари и любители на разходките сред природата търсят начини за борба срещу комарите. Но много от предлаганите на пазара репеленти съдържат от 5 до 25% DEET . Съществуват съмнения, че това вещество може да бъде токсично, особено ако се използва от деца. Има случаи на деца, приели чрез кожата си високи количества DEET, които получават гърчове, затруднен говор, хипотония и брадиакрдия. Днес на пазара се предлагат и репеленти, които не съдържат DEET, но освен тях съществуват и много лесни за отглеждане растения, които се справят отлично с борбата против комарите.

Цитронела Цитронелата е най-често срещаната естествена съставка в репелентите срещу комари. Силният аромат на цитронелата доминира над всички други миризми и така комарите трудно ще се ориентират, за да стигнат до вас. Предлагат се свещи с аромат на цитронела, както и цветя, наподобяващи нейната миризма, но истинската цитронела е най-ефективна в отблъскването на комарите, защото има по-силен аромат. Цитронелата е многогодишно храстовидно растение, което достига височина до около метър и половина. В страни с по-топъл климат, 30 | organichno.com 06.2013

Градинските центрове предлагат цитронелата в малки саксии, за да може след това тя да бъде присадена в по-големи или да бъде засадена направо в подготвени за целта лехи. След като растението се захване и развие, всяка пролет от него могат да бъдат отделяни части, които да бъдат засадени в саксии или на други места в градината. Цитронелата не се нуждае от много грижи и вирее най-добре на слънчеви места със суха почва. При избора на цитронела е най-добре да се спрете на сортовете Cybopogon nardus или Citronella winterianus. Други растения може да наподобяват нейния аромат, но не са толкова ефективни в отблъскването на комарите.

Дълголистна мента Дълголистната мента е тревисто растение, което подобно на цитронелата отблъсква комарите. Ментата излъчва силен аромат, който обърква насекомите и те трудно намират своята „жертва”. Дълголистната мента е бързорастящо растение, което издържа на суша и вирее на сенчести места. На височина достига около 60см. Развива се добре в суха, песъчлива почва и често се среща по морското крайбрежие, защото издържа на по-висока соленост. Семената могат да бъдат засети в малки саксии в закрито помещение и после да бъдат пресадени навън, а в страните с по-студен климат, се препоръчва да се засеят направо в почвата в края на лятото. През пролетта и есента вече развитите растения могат да бъдат разделяни на по-малки части, които да бъдат засадени на други места в градината или в саксии, които през зимата да бъдат внасяни натопло. Листата на ментата могат да бъдат изсушени и използвани за приготвяне на билков чай, а цветовете й привличат пеперуди и пчели. Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


Невен Известен най-вече като декоративно цвете, невенът е издържливо едногодишно растение, чиято миризма отблъсква комарите. Той съдържа пиретрум, вещество, което влиза в състава на много репеленти. Невенът обича слънчеви терени и плодородна почва. Може да го засеете от семена, но повечето цветарски магазини и градински центрове предлагат млади растения на достъпна цена. Макар че е едногодишно растение, невенът лесно се разсява сам, ако условията са благоприятни, а събирането на семена също е удобен начин да продължите с отглеждането му. Препоръчва се изсъхналите цветове да бъдат откъсвани, за да се насърчи допълнителен цъфтеж. Саксии с невен могат да бъдат поставени край входната врата на къщата или в близост до прозорци, които се отварят често, така ароматът му ще действа като бариера, която пречи на комарите да влязат вътре. Ако имате изнесена в двора маса, не се препоръчва върху нея да се поставят саксии с невен, защото ярките цветове могат да привлекат оси. Освен комари, невенът отблъсква и вредителите върху доматите, така че може да засадите няколко растения сред тези лехи.

Агератум (синьо пухче) Агератумът отблъсква комарите благодарение на секретирания от него комарин, който има силна миризма и влиза в състава на повечето репеленти. Агератумът е ниско едногодишно растение, което достига височина от 20 до 40см и лесно се разпознава по сините си цветове, макар че съществуват и сортове, които цъфтят в бяло, розово и лилаво. Растението вирее на слънчеви или полуслънчеви терени и не се нуждае от богата почва. Често се използва при аранжирането на алпинеуми. Листата на агератума могат да бъдат стрити, за да се увеличи силата на аромата, но не се препоръчва да бъдат натривани направо върху кожата.

пъти по-ефективно от DEET. Според един от изследователите, Крис Питърсън, причината за ефективността на билката е все още неизвестна. „Може да действа като дразнител или пък просто миризмата му да ги отблъсква. Никой не знае как всъщност действат репелентите.” В лабораторията Питърсън пуска 20 комара в 60сантиметрова стъклена тръба, половината от която е обработена с непетелактон, биологично активно вещество, съдържащо се в кочата билка. След 10 минути средно 20% (4 комара) остават в частта от тръбата, обработена с високо концентриран (1%) екстракт. Ако концентрацията се намали на 0.1%, средно 25% от комарите остават в обработената половина от тръбата. При повторение на същите тестове с DEET около 40 - 45% – осем до девет комара – остават в обработената половина от тръбата. За да бъдат постигнати резултати, близки до тези на тестовете с коча билка, е нужна десет пъти повисока концентрация на DEET. Кочата билка, Nepeta cateria, е лесна за отглеждане. Това тревисто растение е от рода на ментата, като съществуват както диворастящи, така и култивирани сортове. Кочата билка отблъсква комарите само ако са близко до растението, затова някои хора натриват кожата си със стрити листа или екстракт от растението. Имайте предвид, че котките много обичат растението, затова ако си имате мъркащ домашен любимец е по-добре да изберете други естествени репеленти. Споменатите растения имат доказани качества в отблъскването на комарите, но ефективността им се влияе и от много странични фактори. Например вятърът може да духа в посока обратна на тази, от която идват комарите. На пазара вече се предлагат естествени репеленти без токсични съставки, които можете да използвате, за да се насладите на една приятна разходка сред природата без край вас да се навъртат досадни комари.

Коча билка Кочата билка е естествен репелент срещу комари. През август 2010, ентомолози от Държавния университет в Айова представят пред Американската асоциация на химиците доклад, според който това растение е десет

06.2013 organichno.com | 31


Сушенето на дрехите Автор: Божана Михайлова

Въпреки че сушилнята за дрехи е изработена още през 1900 година, никога да не намери път до дома ви – няма да е загуба! От моето детство помня дългите телове в задния двор и окачените на въздух и слънце дрехи. Няма значение какъв е сезонът, мама

винаги простираше навън. През зимата понякога вкарваше дрехите така замръзнали, че бяха заели собствената си форма. Усещането за свежест и чист аромат на дрехите си струваше чакането да изсъхнат навън. Ако пък времето не го позволяваше въобще, винаги се намираха варианти и в къщата, но … сушилня не се използваше! Днес едва ли не е модерно почти във всеки дом да се купува и сушилня, но… преди да направите тази покупка, сериозно помислете!

Photo credit: mysza831 / Foter.com / CC BY Сушенето на дрехи навън не само намалява въглеродния отпечатък върху природата, но също така намалява разходите на нашата сметка за комунални услуги. Потреблението на енергия и разходите за използване на сушилня са значителни. Прането е вероятно един от най-големите разходи на енергия в дома, ако ползвате и пералня, и сушилня след това. Статистиката показва, че една сушилня за дрехи използва повече енергия, отколкото енергийно ефективен хладилник, миялна машина и пералня взети заедно. В едни страни закупуването на сушилня е непосилно, докато в други простирането навън е незаконно, защото е грозно! Нека не забравяме, че освен, че ще спестите пари от излишна електроенергия, простирането на дрехите на слънце е полезно! UV лъчите на слънцето са естествен избелващ агент за петната и дезинфекцират 32 | organichno.com 06.2013

дрехите, което премахва необходимостта от допълнителни химикали. Ако се притеснявате за цвета на дрехите, обърнете ги на обратно преди да ги проснете или ги закачайте на сянка. Освен това вятърът помага, като не позволява дрехите да стават на дъвка, а и не вреди на тъканите, за разлика от това, което често се случва в сушилнята. Изнасянето на дрехите навън през лятото намалява потреблението на енергия от други уреди като климатиците, които се опитват да

охладят къщата, докато сушилнята я нагрява. През зимата пък – висящите дрехи вътре помагат да се овлажни сухия въздух. Понякога сушилнята се избира като вариант, поради липса на място за сушене, но помнете, че варианти винаги има. Дори да сте на първия етаж и да нямате тераса, пак има възможност да си направите простор! Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


С колело на работа Автор: Божана Михайлова • Ще пропуснете всички задръствания сутрин! В пиковите часове и в зависимост от разстоянието, твърде вероятно е с колелото да стигнете много по-бързо, отколкото с колата! • Страната може да спести милиони от разходи за здравеопазването. Най-важното: социално-икономическото въздействие на колоезденето се намира в областта на здравните грижи. • Пътищата ще са по-безопасни! Вероятност-та, един колоездач да бъде ударен от автомобил пада с увеличаването на хората, които се придвижват с колелета. Photo credit: Todo-Juanjo / Foter.com / CC BY-NC-ND

Има най-различни начини, по които може да допринесем за здравето си, това на другите или това на природата. Карането на колело не просто като спорт, а като заместител на колата е една от най-добрите постъпки, която може да направи всеки активен гражданин, който живее със съвестта за устойчив начин на живот. Велосипедът е проста машина, той е надежден, пристига навреме, лесно се ремонтира и не е необходимо много, за да се поправи. Вашето тяло е двигателят, а закуската ви е горивото! Освен това колоезденето не просто има потенциала да подобри здравето ви или финансовото ви състояние и стандарта на живот, но комбинацията от повече велосипедисти и по-малко автомобили на пътя ще доведе до по-здрава природа, по-спокойна атмосфера на път за работа и дори до тласък за сама-та страна. Ако все още не сте убедени напълно, ето и преимуществата на колоезденето: • Със сигурност колоезденето е по-евтиният вариант. Горивото, издръжката на колата, всякакви такси и данъци – всичко това струва в пъти повече, отколкото да се поддържа във форма един велосипед. В едно проучване в САЩ беше изчислено, че ако американските шофьори изминат само по четири мили отиване и връщане всяка седмица с велосипеди вместо с автомобили, те ще спестят почти 2 милиарда литра гориво при $ 4 на галон, общия размер на икономиите ще бъде $ 7.3 милиарда годишно. • От друга страна и не по-малко важна – това е много добра тренировка! Трудно се намира време, необходима е организация, допълнително средства, а така – две в едно!

• Много по-вероятно е да се разболееш в автобус, отколкото на чистия въздух на колелото. • Колоезденето помага и като превантивна мярка за предпазване от остеопороза, според шведски изследователи. Вероятността да отслабнат костите е по-малка. • Вредните емисии от горивата са лоша новина за всеки шофьор, защото проучванията показват, че най-силно си подложен на вредните газове, когато си вътре в колата. • Никога няма да се притесняваш за мястото за паркиране! Е, малка подробност е, че в България няма нито велоалеи, нито места, където да си паркираш колелото, но ако чакаме всичко да ни се спуска от някой друг, никога няма да дочакаме някои неща. Ако се увеличат колоездачите, е възможно да се сети местната власт да подобри условията. • Природата! Накрая, но не по значение – чистата природа! Всъщност ние чистим мястото, където живеем, където играят децата ни, като лекувайки природата, всъщност се грижим и за семействата си! Има градове по света, където колоездненето е начин на живот и неизменна част от ежедневието на вяско семейство. Ако работата ви не го позволява, или е прекалено далече, то тогава може да оставите колата поне през почивните дни, но не се отказвайте прекалено бързо! Ползите от карането на колело вместо кола са огромни както на микро, така и на макроикономическо ниво! Дори само спортуването, спестяването на пари и опазването на природата са напълно достатъчни аргументи, за да се направи нещо, което ще е в полза не само на вас, но и на цялото общество!

06.2013 organichno.com | 33


Всяко зло за добро Автор: Мая Александрова

Преди няколко седмици посадих в една саксия чери доматки на терасата. Бяха 9 семенца, от които 8 се захванаха. 7-те тръгнаха много бързо да растат, едно не се хвана изобщо, а едничкото беше хилаво и почти не наддаваше на ръст. Реших да го отделя в отделна саксия, да му е покомфортно - сложих го на най-слънчевото място, добавих му най-много тор, обръщах му наймного внимание. Но то така си растеше лекаполека, сякаш не бързаше за никъде. И докато останалите стигнаха до 70-80 см. височина в голямата кофа, всички заедно, мъничето все така едва догонва 10-тина сантиметра. Един ден ми дадоха разсади с още домати в една кофичка и понеже нямах време къде в момента да ги присадя, сложих кофичката в саксията на мъничето, но така че препречих слънцето му и то остана скрито зад сянката. Няколко дни все не намирах време да се погрижа за присаждането, но наблюдавах Дребосъчко как изведнъж изви снагата си и подаде главичка към слънцето. Колкото позатруднено беше оцеляването, толкова повече се бореше за живота си. И изведнъж започна все побързо да расте, все повече да разтваря листенцата си, все повече да заздравява стъблото си. Този пример от мъдростта на Природата ми показа, че когато сме в своята комфортна зона и всичко ни е наред, нямаме стимул да се развиваме. Борбата за оцеляване, препятствията и предизвикателствата ни изпълват със сили да вървим нагоре, да се стремим към слънцето, да оцеляваме и да се учим. Едно най-обикновено доматче ми показа, че да го обгрижвам не е найдоброто за него. Често си мислим защо в живота ни има толкова много препятствия, които трябва да преодоляваме, не може ли просто да си живеем тихо, кротко и спокойно?! Би могло, но тогава няма да можем да се радваме на плодовете, които ще родим и няма да разберем, че дори и най-лошите неща, които се явяват по пътя ни, се случват, защото те са най-доброто, което може да ни се случи в момента, те са уроците, от които трябва да се научим, поуките, които трябва да си вземем, мъдростта, която ще придобием.

Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


Как да се грижим за кожата през лятото? Автор: Божана Михайлова

Кожата ни винаги е в опасност – дали ще е подложена на студа и вятъра, или на силните лъчи на слнцето – винаги изисква специфични грижи! С топлото време идват и повечето пътешествия, различни празненства, душата кото че ли се отваря за повече живот! Всички искаме да сме красиви, а кожата говори! Тя е знак за това не само как изглеждаме, но и как се чувстваме отвътре! Ето защо е много важно да обърнем поглед първо навътре в себе си, тоест да направим някакво прочистване на организма, за да премахнем токсините от него, които определно пречат и на външния ни вид. Само с локално външно лекуване никога няма да достигнем перфектния вид на кожата си. След това идва ред на третирането на тялото отвън – подходящи бани с лек пилинг, като за целта може да използвате например подходяща кърпа или гъба луфа. Здравословното хранене е задължителен елемент. Ако не сте сигурни, че поемате всичко необходимо с храната (което наистина става трудно), помислете за

подходящи хранителни добавки. Благодатно влияние върху кожата имат малките червени плодове (боровинки, нарове …) Витамин С пък спомага за образуването на колаген за изграждането на еластичността на кожата и намаляването на свободните радикали, които могат да доведат до появата на бръчки. Доказано е действието на този витамин и когато се прилага локално – може да си купите органичен серум на тази основа, или сами да си направите такъв. Кожата трябва да се хидратира! Като всяко живо нещо – без вода не може! Всеизвестният коензим Q10 е от ценните съставки в кремовете, но с уговорката да се внимава за марката и съставките в крема. В никакъв случай не трябва да се пренебрегват слънчевите лъчи – колкото е полезно, толкова е и вредно слънцето за кожата. Ултравиеолетовите лъчи са найголемият враг на кожата, като особено чувствителна е тя през пролетта и точно в този момент се пренебрегва фактът с идеята, че слънцето още е слабо и „няма страшно“! Много добър вариант е да се мажете по това време с масло от ший или кокосово масло, а още по-добре и с кремче от двете масла. Маслата имат ниска UV защита, но са много подходящи за пролетния сезон, приятни и подхранват кожата. Тук не говорим за предпазване от преките слънчеви лъчи, когато се печем на плажа, където защитата трябва да е по-голяма (най-малко SPF 30). Когато избирате козметиката си, незабравяйте да избягвате: • продукти, съдържащи дразнещи кожата аромати, алкохол и пара-амино-бензоена киселина; • продукти, които съдържат фталати или парабени, консерванти, които са заподозрени канцерогени; • лицеви ексфолианти, направени от черупки на орех или кайсиеви костилки, тъй като много от тях съдържат остри частици, които могат да доведат до разкъсване на кожата. Звучи сложно и ангажиращо да се направи всичко това, но изхождайте от позицията, че всичко започва с първата крачка! Оттам нататък нещата си идват на мястото и ще се радвате на свеж и здрав външен вид!

06.2013 organichno.com | 35


Новият 6 в 1 Beauty Balm от Lavera е истинско много-функционално съкровище с комплексна формула, която с едно нанасяне осигурява безупречен тен на кожата без несъвършенства и я хидратира. 1. Осигурява 24 - часа хидратация 2. Придава равномерен и сияен дълготраен тен 3. Изглажда несъвършенствата по кожата 4. Свива порите 5. Матиращ завършек 6. Защитава кожата от свободните радикали ВВ крема съдържа био акай бери и минерални пигменти, както и био натурални флуиди от собствено производство Продуктът е веган и ефективността му е доказана от независим институт NATRUE • Lavera - гаранция за качество вече над 25 год. • 100% сертифицирана натурална козметика с натурални био растителни екстракти и масла • 100% без съдържание на силикони, парафини и минерални масла • 100% без изкуствени консерванти и парабени


Етеричните масла в кулинарията Радостина Борисова www.ekokpoint.com Досега повечето от вас са свързвали етеричните масла с козметика, масажи, ароматерапия – все приятни изживявания за духа и „външната обвивка на тялото” – кожата ни. Сега ще ви изненадаме. Приятно, разбира се! Вече може да намерите на нашия пазар и етерични масла за кулинарията. Малко странно ви се струва, нали?! Но само в първия момент. Ще ви разкажем малко повече за тези масла и начина им на употреба. Преди да пристъпите към овкусяване на ястия с етерични масла, трябва да знаете следното: • Първо и много важно: Не всички етерични масла могат да се консумират. Информирайте се дали тези масла са произведени за козмеични или хранителни цели. • И второ: ако за първи път употребявате едно етерично масло, правете си тест за поносимост. Той е лесен и бърз. Етеричните масла за кулинарията са разделени в четири основни групи – от билки, подправки, цитрусови плодове и

цветя. Те могат да се използват в супи, маринати, сосове, месни ястия, гювечи, салатни сосове, със зеленчуци, хляб, торти, бисквити, десерти и чайове. Потърсете рецепти и ще се уверите, че освен вкусни, те са и полезни. Етеричните масла са много силни, затова трябва да бъдете внимателни с дозирането. Погрешка изсипана шепа босилек може сравнително лесно да бъде изгребана от ястието, докато предозирано етерично масло от босилек трудно ще бъде върнато в шишето. Етеричните масла, използвани в готвенето, са много важни, защото модерните големи търговски производствени методи ограбват нашия дневния хранителен прием на естествени съставки и истинска хранителна стойност, които са необходими за човешкото тяло, за изграждането на сила и поддържане на здравето. Използването на етерични масла в готвенето помага на естествения процес на храносмилане и на насторението ни. Друго предимство на използването на етерични масла в готвенето е и фактът, че те са много ценово рентабилни. Няколко капки лимон етерично масло е по-евтино, отколкото килограм лимони. Ще бъде и далеч по-ароматно с етеричното масло, отколкото, ако това, което правите, овкусите само с лимонов сок. 06.2013 organichno.com | 37


Ето накратко какви са особеностите при готвене със 100% натурални биоетерични масла и екстракти.

В кулинарията:

Биоетеричните масла:

Концентрация

Те са 50 пъти по–концентрирани от растението, от което са получени.

Дозиране

Те трябва да се ползват внимателно – напълно достатъчни са 1-2 капки от биоетеричните масла за 6-8 порции.

Използване

Те се използват ВИНАГИ и САМО в разредено състояние.

„Разредители”

Те се разтварят предварително (преди да се добавят в ястието или напитката) в: зехтин, мед, сметана, вода или сироп (напр.агаве). Първо е добре да се разтвори една капка и да се пробва как е на вкус и аромат!

Термична обработка

Добре е те да се добавят към края на приготвянето, за да запази максимално добре аромата. Ако не е възможно – слагат се 1-2 капки повече.

Аромат

При термична обработка те губят част от аромата си – изпаряват се. Когато се добавят към топло ястие, изчакайте да изтине – тогава ароматът става по-силен.

Важно

Добре е те да се дозират поетапно – винаги се прибавя първо 1-2 капки от биоетеричните масла и се опитва. Ако прецените, че има нужда от още аромат, тогава добавяйте още капки.

06.2013 organichno.com | 38


Полезна и бърза рецепта с етерично масло

Особено ароматно е биоетеричното масло от босилек за маслена паста при приготвяне на бяла риба. За целта са необходими:

Пастата се намазва върху мариновани рибни филета преди изпичане. Ако сте привърженик на посилния аромат, може да намажете филетата и веднага след като ги свалите от скарата.

РЕЦЕПТА

Маслена паста с босилек за бяла риба

Продукти: 1 капка от етеричното масло от босилек, 1 с.л. майонеза (по възможност био), 1 с.л. горчица и 1 с.л. масло.

06.2013 organichno.com | 39


Здраве за децата от природата с д-р Румяна Манева завеждащ неонатологичното отделение на МБАЛ Силистра

Възпаление на средното ухо (отит) при деца Отитът е възпалителен процес, засягащ външното и/или средното ухо. Възпалителният процес се предизвиква от бактерии, които попадат в повечето случаи по въздушно-капков път в носа. Бактериите, които причиняват инфекцията най-често са: Streptococcus pnevmoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catharralis и бета хемолитичен стрептокок от група А. Ако процесът продължи, той може да слезе към фаринкса и ларинкса и долни дихателни пътища. Голяма част от децата, които често правят инфекции на носоглътката, са склонни към отити, поради безпрепятственото преминаване на бактериите към средното ухо.

ЗДРАВЕ

Един от основните фактори за това е нарушената функция на Евстахиевата тръба. Процесът на инфекция може да се опише по следния начин: набъбналата лигавица на носоглътката води до запушване на Евстахиевата тръба. Създава се отрицателно налягане в средното ухо, което подпомага преминаването на бактерии към него особено когато носът се издухва едновременно през двете ноздри. Отитите са най-честата причина за изписване на антибиотици и много родители дори сами прибягват до закупуване на антибиотик, най-вече поради страха от трайно увреждане на слуха. Поради голямата употреба на антибиотици дори и при вирусни инфекции в носоглътката микробите стават все порезистентни. Това засяга предимно деца, посещаващи детски заведения. Антибиотиците все по-трудно повлияват възпалението на средното ухо, което принуждава родителите да се обърнат към алтернативни методи на лечение. Възпалението на средното ухо бива три вида: 1. Катарален отит, при който преобладава възпалението. Характеризира се със силна болка и розово лъскаво тъпанче. Той може да бележи началото на инфекциозна болест или да е следствие от усложнение на ринофарингит. 2. Мукозен отит – механично дразнене вследствие на евстахит. Много често евстахитът се бърка с отит и се предписват антибиотици. При мукозния отит може да има течност в тъпанчевата кухина без признаци на остра инфекция. Обикновено лекарите УНГ препоръчват продължително лечение с противоалергични препарати поради схващането, че мукозният отит се дължи и на алергичен терен.

40 | organichno.com 06.2013

Изтеглете другите броеве от www.organichno.com


3. Гноен отит, при който трябва да се елиминира гнойната колекция Съпътстващите симптоми при инфекция на средното ухо са: болка, температура, безапетитие, повръщане, инфекция на носоглътката. В зависимост от вида на възпалението и съпътстващите го симптоми се предписват и съответните остри хомеопатични лекарства:

Dulcamara катар в областта уши-нос-гърло запушване на носа и ушите възможно е да има кашлица и прегракване вследствие на студ и влага (измокряне от дъжд, мъгла и др.) 3. Хомеопатия при гноен отит Преди да се извърши дренаж на гнойната течност:

1. Хомеопатия при катарален отит

Chamomilla при деца, нетърпящи болка неспокойствие, плач в период на поникване на зъби симптомите се засилват вечер топла и зачервена буза откъм страната на възпалението, докато другата е студена и бледа

Aconitum napellus

Lachesis mutus симптомите се влошават при отсъствие или спиране изтичането След като се извърши дренаж на гнойната течност:

Pyrogenium болезнен гноен процес с температура, който се подобрява от затопляне

симптомите започват нощем след внезапно настиване (студен вятър) внезапна висока температура зачервена, топла и суха кожа силна жажда за студена вода силна възбуда и тревога

Kalium bichromicum

Belladonna

гноен, вискозен, жълто-зелен ушен секрет без неприятна миризма придружен от гъст носен секрет

бързо покачваща се висока температура пулсиращи болки зачервена и топла кожа изпотяване – най-вече по лицето силна жажда поради сухота на лигавиците обостряне на всички сетива силно зачервено тъпанче с пулсираща и разрязваща болка

Arsenicum album внезапно влошаване на състоянието фази на тревожна възбуда и отпадналост силна жажда за студена вода на малки глътки пареща болка, която се подобрява от затопляне състоянието се влошава нощем 2. Хомеопатия при мукозен отит

Kalium muriaticum при остри хреми със запушване на носа и катар на Евстахиевата тръба за прекратяване на слузната секреция

Arsenicum iodatum допълва действието на Kalium muriaticum особено при наличие на алергичен процес

хрема със слузест жълто -зелен лепкав секрет ушният секрет е мукозен, точещ се на дълги нишки с неприятна миризма (понякога)

Hydrastis canadensis

Mercurius solubilis обилна гнойна, жълто-зелена ушна секреция с неприятна миризма и разраняване на външния ушен канал висока температура обилно потене с тръпки по кожата повишено слюноотделяне с мек и отпуснат език

Arsenicum album течна, бежова ушна секреция с неприятна миризма, която разранява външния ушен канал тревожна възбуда редуваща се с безсилие силна жажда. Симптомите се засилват нощем и се подобряват от локално затопляне може да се съпътства от висока температура със стомашно-чревни прояви: повръщане и разстройство.

Използвана е книгата на Ж. Жуани и колектив: “Хомеопатична терапия” – I част

06.2013 organichno.com | 41


бр 2013-02

Органично & Устойчиво общество

Абонирайте се за новия брой по e-mail Ако искате да получавате всеки нов брой по email с линк за разлистване и линк за сваляне на PDF, попълнете кратък формуляр с Вашия eл. адрес и име тук:

http://organichno.us5.list-manage.com/subscribe?u=b94410f55125d6c2d6accce05&id=528dae8f48

Списание “Органично” се разпространява безплатно!

вашето списание за устойчив начин на живот  www.organichno.com

2013-06  

consumer e-magazine for organic and sustainable way of living

2013-06  

consumer e-magazine for organic and sustainable way of living

Advertisement