Page 1

‫מתחם פינוי בינוי ‪ -‬רחובות‪ :‬יצחק שדה‪ ,‬דרך משה דיין‪,‬בצרון‪ ,‬עמינדב‬

‫פורום מהנדס העיר‪09.06.13 :‬‬


‫מיקום‬


‫מפות התמצאות ותצ"א‬ ‫הכוללות את גבול ההתייחסות‬


‫• יחס לתוכנית מדיניות‪ ,‬רובע‪9-‬‬ ‫• יחס לתוכנית מתאר – תא ‪5000‬‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫לפי תוכנית מדיניות למרכז רובע‪9-‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫מתחם להתחדשות עירונית‬ ‫דגש על בינוי המגדיר את הרחובות הראשיים‪.‬‬ ‫הגבהה נוספת אל‪-‬מול שטחים ציבוריים נרחבים‪.‬‬ ‫פתרון החנייה יהיה תת קרקעי בתחומי המגרש‪.‬‬ ‫חזית מסחרית לאורך יצחק שדה ‪.‬‬ ‫תוספת שימושים שאינם מגורים לקומות‬ ‫התחתונות‪.‬‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫תא ‪-5000‬מפת אזורי תכנון‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫תוכנית מתאר‪ :‬תא ‪5000‬‬ ‫• מתחם להתחדשות עירונית‬ ‫• מרקם ובו בניה נקודתית חריגה‬ ‫לסביבתה‬ ‫• יותר רח"ק ‪4.5‬‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫תא ‪-5000‬נספח עיצוב סביבה‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫תא ‪-5000‬רח"ק‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫רחוב יצחק שדה‬

‫רחוב יצחק שדה‪ -‬רקנאטי‬

‫מצב קיים‪ -‬מבנים‬

‫רחוב עמינדב‬

‫רחוב בצרון‬


‫צירי תנועה פנימיים‬

‫רחוב בצרון‬

‫רחוב עמינדב‬

‫צירי תנועה ראשים‬

‫רחוב יצחק שדה‬

‫מצב קיים‪ -‬כבישים‪ /‬צירי תנועה‬

‫צומת משה דיין יצחק שדה‬


‫ניתוח שטח המגרש והסובב לו‬ ‫מרחב ההתייחסות – ציר יצחק שדה‪ ,‬דרך משה דיין‬


‫ניתוח שטח המגרש והסובב לו‬ ‫מרחב ההתייחסות – ציר יצחק שדה‪ ,‬דרך משה דיין‬


‫ניתוח שטח המגרש והסובב לו‬ ‫מרחב ההתייחסות – ציר יצחק שדה‪ ,‬דרך משה דיין‬


‫בניין רקנאטי‬

‫שצ"פ‬

‫ניתוח צומת ראשית‪ :‬יצחק שדה –משה דיין‬


‫שבילי אופניים‬ ‫ניתוח שטח המגרש והסובב לו‬ ‫מרחב ההתייחסות – ציר יצחק שדה‪ ,‬דרך משה דיין‬


‫צירי תנועה ראשיים בסביבת הפרויקט‬


‫• בניה מירקמית‪ -‬עד ‪ 4‬קומות‬ ‫• בנייני מסחר ותעשיה‬ ‫• בינוי נמוך‪ 2 -‬קומות‬

‫מרקמי בינוי‬


‫שטחים ירוקים וחומים ‪ -‬מצב קיים‬


‫שטחים ירוקים וחומים ‪ -‬מצב מוצע‬


‫נספח בינוי ‪ +‬תשריט‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫תשריט‪ -‬מצב קיים‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫קרקעות בבעלות מנהל‬ ‫קרקעות בחכירה‬

‫קומפילציה‪ -‬מצב קיים‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫תשריט‪ -‬מצב מוצע‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫נספח בינוי‪ -‬קומה טיפוסית‬ ‫תוכנית התחדשות עירונית‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫נספח בינוי‪ -‬קומה טיפוסית‬ ‫תוכנית התחדשות עירונית‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫נספח בינוי‪ -‬קומה קרקע‬ ‫תוכנית התחדשות עירונית‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫נספח בינוי‪ -‬קומת קרקע‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬

‫כניסה ללובי הבניינים‬

‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫נספח בינוי‪ -‬קומת קרקע‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬

‫חזית מסחרית על יצחק שדה‬

‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫שטחים לטובת הציבור‬ ‫•‬ ‫•‬

‫כיתת מעון בשטח של כ – ‪ 147‬מ"ר בנוי‬ ‫כיתות גן ‪ -‬בין ‪2‬ל ‪ 3‬כיתות‪ ,‬בין ‪ 340‬מ"ר‬ ‫‪ 250‬מ"ר בנוי ‪ +‬שטחים ציבוריים פתוחים‬

‫שטחי כיתות לימוד‬ ‫שטחי ירוק פתוח‬ ‫נספח בינוי‪ -‬קומת קרקע‬ ‫שטח למבני ציבור‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫שטח שצ"פ‬

‫שטח שצ"פ‬

‫נספח בינוי‪ -‬קומה טיפוסית‬ ‫תוכנית התחדשות עירונית‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫נספח בינוי‪ -‬קומה טיפוסית‬ ‫תוכנית התחדשות עירונית‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫נספח בינוי‪ -‬קומת קרקע‬ ‫תוכנית התחדשות עירונית‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫טיפוסית‬ ‫קומת קרקע‬ ‫נספח בינוי‪ -‬קומה‬ ‫תוכנית התחדשות עירונית‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫יעודי קרקע‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫קומפילציה‪-‬‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫תשריט‪ -‬מצב מוצע‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫חישוב רח"ק בפרוייקט בצרון‬ ‫שטח דירה ממוצע עיקרי‬ ‫‪90‬‬ ‫‪130‬‬

‫שטח ממוצע ריצפה לדירה‬

‫‪456‬‬

‫מספר הדירות בפרויקט‬

‫‪59280‬‬

‫שטח ריצפה בקומות הדירות‬

‫‪5400‬‬

‫קומת קרקע ‪ +‬מסחר ‪+‬‬ ‫שב"צ ‪ +‬קולונדה‬

‫‪59280‬‬

‫שטח ריצפה בקומות הדירות‬

‫‪64680‬‬

‫סה"כ שטח ריצפה בפרויקט‬

‫‪14400‬‬

‫שטח מגרשי מגורים‬

‫‪4.49‬‬

‫חישוב רח"ק מוצע‬

‫ממ"ד גרעין‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12‬‬

‫מרפסת ממוצע‬ ‫‪8‬‬

‫סה"כ‬ ‫‪130‬‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫תא ‪ -5000‬חישוב רח"ק‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫תוכנית פיתוח ‪ -‬חתך‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫נספח בינוי‪ -‬הדמיות‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫דרך משה‪-‬דיין‬

‫שכונת בצרון‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫חתכים‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫שצ"פ קיים‬

‫רח' יצחק שדה‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫נספח בינוי‪ -‬חתך‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫שיתוף הציבור בפרויקט מפגש הרחובות יצחק שדה – משה דיין תל‪-‬אביב יפו‬ ‫שלב‬ ‫הכנה‬

‫תיאור‬

‫הגדרה‬ ‫מיפוי הקהלים‪,‬‬

‫תיחום הבניינים‬

‫זיהוי מובילי דעת קהל‪/‬וועדי בתים‬

‫חלוקה ע"פ נכונות ופתיחות לפרויקט‪.‬‬

‫תאריך‬ ‫יולי ‪ -‬אוקטובר‬ ‫‪2011‬‬

‫בניית מסד נתונים‬ ‫יצירת קשר‬

‫יצירת קשרים תוך כדי בניית אימון‬ ‫עם בעלי הבתים‪.‬‬

‫מפגשים פרטניים עם בעלי הבתים (מבית לבית)‬

‫יולי ‪ -2011‬היום‬

‫הכנת הצעה הכוללת את התמורה לדיירים‪.‬‬ ‫הקשבה למצוקות וצרכים‬ ‫כינוס הדיירים ע"פ המבנים השונים שכללו פרזנטציה של‬ ‫התקדמות הפרויקט‪.‬‬ ‫תכנון‬

‫תכנון באמצעות משרד אדריכלים‬ ‫ויועצים רלוונטיים‬

‫התכנון נעשה בדיאלוג רציף עם הרשויות‪.‬‬

‫ספטמבר ‪12‬‬ ‫אוקטובר ‪– 2011‬‬ ‫היום‬

‫סיכומי הישיבות הועברו לנציגויות בעלי הבתים‪.‬‬ ‫הצגת חלופה לציבור‬

‫מפגש תושבים לבעלי הדירות‬ ‫הקיימות‬

‫לאחר קבלת אישור עקרוני בפורום מהנדס העיר ולאור‬ ‫הנחיותיו‪ ,‬יכונסו כל דיירי המתחם(בעלי הדירות הקיימות)‪,‬‬ ‫תוצג בפניהם החלופה לאישורם‪.‬‬

‫במהלך יולי ‪2013‬‬

‫הצגת הפרויקט בפני רחוב עמינדב‬ ‫(השכן)‬

‫מפגש לבעלי הבתים‪ ,‬הדירות‬ ‫והעסקים הסמוכים ברחוב עמינדב‬

‫לאחר קבלת אישור בעלי הדירות הקיימות‪ .‬יכונסו בעלי‬ ‫הבתים‪ ,‬הדירות והעסקים הסמוכים ברחוב עמינדב לצורך‬ ‫הצגת הפרויקט תוך הדגשת היתרונות הבולטים שייוצרו‬ ‫ממימושו‪.‬‬

‫במהלך אוגוסט‬ ‫‪2013‬‬

‫פירסום‬

‫יידוע הציבור‬

‫‪‬‬

‫פרסום התכנון כולל הדמיות‬

‫‪‬‬

‫שילוט ברחוב‬

‫‪‬‬

‫הפצת מנשרים‬

‫פתרון בעיות‬

‫דברור בעיתונות‬ ‫‪‬‬ ‫מפגשים שוטפים עם ‪ 2‬סוגי הקהלים איתור בעיות וחששות ומציאת פתרונות בהתאם לאפשר‪.‬‬

‫במהלך אוגוסט‬ ‫‪2013‬‬

‫הסרת התנגדויות‬

‫הפרויקט יכלול הליך מקיף של שיתוף ציבור‪ ,‬את ההליך ילווה יועץ לענין‪.‬‬ ‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫שיתוף ציבור‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫נספח בינוי‪ -‬הדמיות‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫נספח בינוי‪ -‬הדמיות‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫נספח בינוי‪ -‬הדמיות‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫נספח בינוי‪ -‬הדמיות‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫מתחם פינוי בינוי ‪ -‬רחובות‪ :‬יצחק שדה‪ ,‬דרך משה דיין‪,‬בצרון‪ ,‬עמינדב‬

‫פורום מהנדס העיר‪09.06.13 :‬‬


‫תא ‪3255‬ב‬

‫תב"ע תקפה‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫ניתוח שטח המגרש והסובב לו‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫תא ‪3255‬ב‬

‫ייעודי קרקע‬

‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬ ‫ניתוח שטח המגרש והסובב לו‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬


‫צפור גרשון‪-‬צפור ברק‬

‫תשריט‪ -‬מצב מוצע‬

‫אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מרכז בעלי מלאכה ‪ ,40‬תל אביב ‪03-5189426‬‬

Bizaron 04 06 13 or18 sp  
Bizaron 04 06 13 or18 sp  
Advertisement