Page 1

OKS
ZŠZ,
Oddelek
za
boj
proti
dopingu,
E
mail:
adams@olympic.si


Vloga
za
športno
upokojitev
 


(za
športnike(ce),
ki
so
uvrščeni(e)
v
NRTP
in
so
uradno
zaključili
športno
kariero)


Izpolnite
obrazec
in
ga
pošljite
na:
 
 OKS‐ZŠZ
–
Oddelek
za
boj
proti
dopingu,
Celovška
25,
1000
Ljubljana
 fax
št.:
01/
230
60
11
 ali

 skeniran
obrazec
na
E
naslov:
adams@olympic.si

 


PODATKI
O
ŠPORTNIKU(‐CI)
 Priimek
 Ime
 Državljanstvo
 Spol
 Datum
rojstva
 Naslov
 Kraj,
država
 telefon
 E‐
naslov
 Šport
panoga
 NPŠZ
  
 
 ž


m
 
 
 
 
 
 
 


Izjavljam,
da
se
umikam
iz
vrhunskega
športa
in
da
se
z
dnem

_________
upokojujem.

 Seznanjen(a)
sem,
da
z
današnjim
dnem
nisem
več
uvrščen(a)
v
NRTP.
 KRAJ
:
 DATUM:


PODPIS
 
 ŠPORTNIKA


Odgovorna
oseba
nacionalne
panožne
športne
zveze:
 Ime
in
priimek
 Delovno
mesto
 Telefon
št. 
 


E‐naslov:
  Potrjujem,
da
so
zgornji
podatki
o
športniku(ci)
resnični
in
točni:
 


KRAJ:
 
 DATUM:
 


PODPIS:


/Vloga_za_upokojitev_01  
/Vloga_za_upokojitev_01  

http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/RAZNO/Vloga_za_upokojitev_01.pdf

Advertisement