Page 1

Celovška 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel..: +386 1 230 60 10 Fax..: +386 1 230 60 11 http://www.sloado.si antidoping@sloado.si

Vloga za športno upokojitev

(za športnike(ce), ki so uvrščeni(e) v NRTP in so uradno zaključili športno kariero) Izpolnjen obrazec pošljite na: SLOADO, Celovška 25, 1000 Ljubljana fax št.: 01/ 230 60 11 ali skeniran obrazec na e-naslov: adams@sloado.si

PODATKI O ŠPORTNIKU(-CI) priimek ime spol datum rojstva naslov kraj in država tel. št. e- naslov šport panoga NPŠZ

ž

m

Izjavljam, da se umikam iz vrhunskega športa in da se z dnem _________ upokojujem. Seznanjen(a) sem, da z današnjim dnem nisem več uvrščen(a) v NRTP. V ________________, dne _________

Podpis športnika: ___________________

Odgovorna oseba nacionalne panožne športne zveze: ime in priimek delovno mesto tel. št.

e-naslov:

Potrjujem, da so zgornji podatki o športniku(ci) resnični in točni: V ________________, dne _________

Podpis: ___________________________

Vloga za sportno upokojitev 01  

http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/RAZNO/Vloga_za_sportno_upokojitev_01.pdf

Vloga za sportno upokojitev 01  

http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/RAZNO/Vloga_za_sportno_upokojitev_01.pdf

Advertisement