Page 1

Nataša Bratina, Vedran Hadžić, Tadej Batellino Univerza v Ljubljani, Fakultete za šport, Katedra za medicino športa; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo


  Redna
telesna
dejavnost
otrok
in
 mladostnikov
ima
enako
kot
pri
odraslih
 ugodne
učinke
na
njihovo
zdravje
   Redna
vadba
lahko
pripomore
k
preventivi
 debelosti
pri
mladostnikih
in
kasneje
v
odrasli
 dobi
ter
tako
zmanjša
tudi
obolevnost
in
 smrtnost
v
odrasli
dobi 

        

Holesterol
 Ateroskleroza
 SBT2…
 Osteoporoza  Telesna aktivnost v otroštvu pomembno vpliva na življenjski slog in zdravstveno stanje odraslih   Zdravo telo in zdrav odnos do telesne aktivnosti se razvija že nekje do 12 leta starosti   Telesno aktivni otroci so kasneje tudi telesno aktivni adolescenti in odrasli

  Aaerobna vadba in vadba za mišično moč sta pomembni tudi pri kronično bolnih otrocih in mladostnikih, saj zmanjšujeta utrujenost in izboljšujeta kvaliteto življenja.
  Potreba
po
oblikovanju
smernic
o
telesni
 aktivnosti
mladih
   Tako
pediatri
kot
tudi
športni
pedagogi
in
trenerji,
 starši
ne
ve
kako
pogosto
in
s
kakšno
intenziteto
 naj
bi
otrok
vadil
   Priprava
na
dokazih
temelječih
izhodišč,
ki
naj
 bodo
temeljno
vodilo
pri
vadbi
otrok
 • 

Sprejete
na
RSK
2011


  Telesno
aktivnost
pri
otrocih
moramo
zaradi
velike
 raznolikosti
v
motoričnem
razvoju
posameznih
 otrok
prilagajati
vsakemu
posamezniku
Vadbeni
program
za
otroke
mora
biti
 oblikovan
v
skladu
s
splošnimi
načeli
 športnega
treninga  Ogrevanje
   Kardio-respiratorna
vadba
(aerobna
vadba,
 vadba
za
vzdržljivost)

   Vadbo
za
jakost
in
moč

   Vaje
za
gibljivost
   Vaje
za
ohlajanje
oz.
umirjanje
po
vadbi

 
 Med
Sci
Sports
Exerc.
1998
Jun;30(6):975-91
   Spodbujanja
redne
telesne
vadbe
v
splošni
 populaciji
otrok


  problematika
debelosti

   pomanjkanje
telesne
vadbe
v
različnih
obdobjih
 otroštva  Na
drugi
strani
imamo
skupino
otrok
in
 mladostnikov,
ki
se
usmerjajo
v
vrhunske
 športne
rezultate
  Pričetki
pogosto
že
v
predšolskem
obdobju
   otroci
se
usmerjajo
v
različne
športe
od
gimnastike
do
smučanja

   z
leti
obremenitve
rastejo
   treningi
so
pogostejši
in
daljši
   na
programu
so
tekmovanja
   dolgotrajne
priprave
doma
in
v
tujini
   večine
otrok
ne
spremlja
družina


  Telesne
in
psihične
obremenitve
se
začno
zgodaj
 US
Department
of
Health
and
Human
Services.
2008
Active
Children
and
Adolescents.
In:
 Physical
Acitvity
Guidelines
for
Americans.
2008;
15-20  Za
otroke
tekmovalce
pogosto
ni
sistematično
 poskrbljeno
   Iniciativa
s
strani
trenerja,
staršev

   Premalokrat
sistematično
poskrbi
za
to
 panožna
zveza
   Družba
kot
taka
–
predlog
zakona,
poglobljene
 smernice
   Še
ni
dovolj
tesnega
sodelovanja
med
 medicino
in
športom  Zaskrbljujoč
trend
takih
obremenitev
   Vse
večje
obremenitve
treningov
s
ciljem
doseganja
 boljših
rezultatov
na
tekmovalni
ravni
v
dobi
rasti
 povečujejo:
        

verjetnost
in
težo
poškodb

 zavirajo
lahko
rast,
pubertetni
razvoj
 nepravilen
ritem
in
sestava
hrane
 zanemarjena
psihološka
podpora


Council
on
Sports
Medicine
and
Fitness.
Strength
Training
by
Children
and
Adolescents.
 Pediatrics
2008;121;835-840               

Pediater
 Specialist
medicine
dela
in
športa
 Ortoped
 Fizoterapevt
 Nutricionist
 Psiholog
 Trener
 StaršiSpremlja
otrokovo
rast
in
razvoj,

 Spremlja
prirastek
v
višino,
napredovanje
v
teži.

   Pomen
sistematskih
pregledov,
vsaki
dve
leti
   Otrok
športnik
-
preredko,
ta
skupina
otrok
bi
potrebovala
 vsaj
en
pregled
letno.

   Pregled
bi
moral
vključiti:


•  •  •  •  •  • 

natančen
telesni
pregled
 delovanje
posameznih
organskih
sistemov,
 spremljanje
pubertetnega
razvoja,
ko
nastopi
prava
biološka
starost

 osnovni
biokemični
parametri
 EKG,
cikloergometrija,
vid,
sluh
–
gede
na
športno
panogo
 Psihološki
presejalni
testZa
področje
otrok
in
mladostnikov
športnikov


pravega
profila
ni
 Delo
prevzemajo
specialisti
medicine
dela
in
 športa

   Nimajo
sistematiziranih
navodil
in
priporočil
za
delo
 z
otroci
   Doreči
bo
treba
in
posebej
izpostaviti
športnike
v
 obdobju
intenzivne
rasti
in
razvoja
   To
je
potrebno
opredeliti
z
zakonsko
podlago  Pomemben
svetovalec,
kadar
pride
do
poškodb

   Le
te
so
lahko
neprepoznane
ali
pa
se
jim
pripiše
 premajhen
pomen

   Zato
se
otrok
prekmalu
vrne
na
trening

   Poškodbe
v
otroštvu
lahko
povzročajo
trajno
 invalidnost
 •  •  • 

lahko
vodijo
do
razlike
v
dolžini
udov
 sprememba
mehanike
sklepov
 Ortoped
naj
s
trenerjem
in
starši
načrtuje
varno
rehabilitacijo
 in
pravi
čas
za
povratek
v
tekmovalne
okvirePrehrana
v
otroškem
obdobju
pomaga
pri
fiziološkem
 razvoju,
primerni
rasti
 Mladi
tekmovalci
-
še
toliko
bolj
pomembna•  •  •  •  • 

reden
ritem
obrokov
 pravilno
sestavo
obrokov
 starše
in
otroke
je
potrebno
poučevati
o
vlogi
različnih
 prehranskih
dodatkov

 boj
proti
dopingu

 mladi
so
dovzetni
za
vse
nasvete,
niso
sposobni
racionalno
 razmisliti
o
nasvetih
na
internetu,
publikacijah
ter
od
vrstnikov
 tekmovalcevŠportni
dodatki,
ki
se
ponujajo
otrokom
med
in
po
 vadbi
za
moč
z
namenom
izboljšanja
telesnih
 zmogljivosti
otroka.

 AAP
kot
tudi
ACSM
ostro
obsojata
uporabo
teh
snovi
 pri
otrocih,
saj
otroci
ob
ustrezni
prehrani,
in
 primerno
odmerjeni
telesni
aktivnosti
teh
 pripravkov
za
regeneracijo
in
povečanje
športnih
 zmogljivosti
ne
potrebujejo.Športna
pot
je
naporna
za
otroka  Smučanje
pogosto
otroka
oddalji
od
družine
za
>100
dni
 letno
   Treningi
plavanja
pred
in
po
pouku,
vikendi
za
tekmovanja,
 poleti
dolgotrajne
priprave
   Poškodbe,
bolečina,
domotožje,
strah
pred
neuspehom,
 visoko
postavljeni
cilji

   Pričakovanja
staršev
in
trenerjev
so
za
otroka
ali
mladostnika
 lahko
veliko
breme,
ki
mu
ni
dorasel

   Čustvene
težave,
depresivne
čustvene
motnje,
ki
jih
je
 potrebno
pravočasno
prepoznati
in
reševati
   Športni
psiholog,
ki
se
ukvarja
z
otroci
potrebuje
posebno
 izobrazbo
o
razvoju
in
čustvovanju
otrok
in
mladostnikovIzjemno
pomemben
v
športu,
a
preredko
skrbi
 tudi
za
otroke
športnike
 Prepoznava
prve
znake
poškodb,
natrganih
 mišic,
izvinov
in
izpahov
 Po
napornih
treningih
pomaga
pri
sprostitvi
 preobremenjenih
mišic,
nudi
masažo

 Ocena,
kdaj
je
čas
za
premor,
da
ne
bi
povečali
 obsega
poškodb
Aktivna
vloga
v
pripravi
treningov,
postavljanju
ciljev

   Otroka
spremlja
pogosto
vrsto
let  Prepoznati
mora
poškodbo,
psihične
težave
   Spremlja
otrokov
telesni
razvoj,
prehranske
navade.

   Je
v
vlogi
nadomestnega
starša,
otroka
spodbuja
k
učenju,
 pripravi
nalog,
kadar
so
daleč
od
doma


Igra
veliko
večjo
vlogo,
kot
le
športni
strokovnjak,
ki
 pripravlja
treninge
in
oblikuje
športnika,
ki
bo
sposoben
 vrhunskih
rezultatov.  Pogosto
postavljajo
previsoke
cilje
ali
imajo
nerealna
 pričakovanja

   S
tem
otroka
lahko
izpostavljajo
dodatnim
pritiskom
 tako
fizičnim,
kot
psihičnim

   Skrbni
starši,
ki
imajo
otroka
tekmovalca
bi
morali
 skrbeti
in
se
izobraževati
o
pravilni
prehrani
otroka
 športnika
   Morali
bi
biti
v
povezavi
s
šolo
in
spremljati
otrokov
 napredek
v
šoli
in
pri
športu
   Zavestno
bi
morali
iskati
poti
za
natančno
zdravstveno
 spremljanje
razvoja
svojega
otroka  Otroci
na
seznamu
kategoriziranih
športnikov
pri
OKS
   Otroci
v
tekmovalnem
športu

   Napotki
za
tekmovalni
šport
temeljijo
na
stališču
 medicinske
komisije
IOC
(International
Olympic
 Committee)

   Varovanje
zdravja
otroka
športnika,

   Napotki
za
starše
teh
otrok,
njihovim
trenerjem,
zdravnikom  Otrokom
-
športnikom
mora
biti
zagotovljena
tudi
 pomoč
športnega
psihologa,
ki
naj
poskrbi
za
ustrezno
 motivacijo,
samozaupanje,
in
zlasti
obvladovanje
 čustev
in
realno
postavljanje
ciljev.
 Mountjoy
M,
Armstrong
N,
Bizzini
L,
ET
AL.
IOC
Consensus
Statement
on
Training
 the
Elite
Child
Athlete.
Clin
J
Sport
Med
2008;18:122–123)  Optimalni
aerobni
trening:


  3-4
krat
na
teden,

   40-60
minut
pri
do
85-90%
maksimalne
srčne
frekvence.  Še
varna
vadba
za
moč
vključuje
uravnoteženo
krepitev
 agonistov
in
antagonistov:
   2-3krat
na
teden,

   3
nizi
8-10
ponovitev
z
intenzitetami
od
60-85%
1RM.  Ustrezen
anaerobni
trening
vključuje
intervalni
trening
visoke
 intenzitete
in
kratkega
trajanja:
   Intenziteta
nad
90%
maksimalne
srčne
frekvence,

   trajanje
30
sekund,

   ob
upoštevanju
hitrejšega
okrevanja
otroka
po
vadbi
visoke
 intenzitete.Otrokov
razvoj
naj
na
njegovi
športni
poti
 spremljajo
trener
in
starši,
različni
profili
 zdravstvenih
strok,
nutricionist
in
psiholog
 Postavljene
naj
bodo
meje
obremenitev
–
 časovne,
zahtevnost
treningov,
izvajanje
 določenih
treningov;
različnih
starostnih
 obdobij
 Zato
je
smiselna
priprava
smernic,
kjer
 sodelujejo
športni
pedagogi
in
zdravstvena
 strokaVloga pediatra  
Vloga pediatra  

http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/PREZENTACIJE_PDK/VLOGA_PEDIATRA.pdf

Advertisement