Page 1

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Oddelek za boj proti dopingu Celovška 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01 230 60 10 Faks: 01 230 60 11

Ljubljana, 22.11.2013 Št. dokumenta : 315-1-25/13

Slovenska antidoping organizacija v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Olimpijskim komitejem Slovenije - združenjem športnih zvez VABI na 5. PROTIDOPINŠKO KONFERENCO, ki bo v sredo, dne 04. decembra 2013 ob 14,15 uri, v sejni dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana Program 13,30 -14,15 Registracija udeležencev 14,15 -14,45 Uradna otvoritev z novinarsko konferenco dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Janez Kocijančič, predsednik OKS-ZŠZ, g. Gorazd Plevnik, dr.med., predsednik UO SLOADO, g. Janko Dvoršak, prof. direktor SLOADO. Ob 4. Svetovni protidopinški konferenci v Johannesburgu in ustanovitvi neodvisne Slovenske antidoping organizacije (SLOADO), bodo gosti novinarske konference predstavili svoj pogled na svetovni in nacionalni program boja proti dopingu v športu. Splošni del konference 15,00 - 15,15 Predstavitev Slovenske antidoping organizacije: a) Ustanovitev SLOADO in njena strategija razvoja, program dela, b) Nacionalni program športa 2013 – 2023, c) Protidopinški pravilnik SLOADO, d) Testiranja na nacionalnem nivoju, e) Priporočila NPŠZ na protidopinškem področju. Janko Dvoršak 15,15 – 15,30 Primeri dobre prakse - sodelovanje NPŠZ in SLOADO a) Kolesarska zveza Slovenije (dr. Lovro Žiberna, vodja komisije za antidoping pri KZS) in b) Nogometna zveza Slovenije (Andrej Zalar, vodja tekmovalno-licenčnega sektorja NZS).


15,30 – 15,40 Financiranje programa SLOADO v primerjavi z državami Sveta Evrope Janko Dvoršak 15,40 – 15,50 Protidopinški zakon – da ali ne in v kakšni obliki? Igor Angelovski LLM 15,50 – 16,10 Realizacija programa Oddelka za boj proti dopingu v letu 2013 a) Testiranja, b) Mladi protidopinški ambasadorji, c) Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje, d) Raziskava: učinkovitost enourne protidopinške intervencije. dr. Nina Makuc 16,10 – 16,20 Johannesburška deklaracija in Svetovni kodeks proti dopingu 2015 Janko Dvoršak 16,20 – 16,30 Protidopinški pravilnik MOK za ZOI Soči 2014 dr. Nina Makuc 16,30 – 16,45 Razprava Medicinski del konference 17,00 – 17,15 Zdravljenje astme pri vrhunskih športnikih izr. prof. dr. Mitja Lainščak 17,15 – 17,30 Rastni hormon in peptidni fragmenti rastnega hormona - problemi detekcije prof. dr. Borut Štrukelj 17,30 – 17,45 Lista prepovedanih snovi in postopkov (spremembe na listi za leto 2014, izkušnje s TI, pomanjkljivosti) prof. dr. Joško Osredkar 17,45 – 18,00 Nenamerni doping (zdravniške napake, problemi s pridobivanjem TUE, kontaminacija s prehranskimi dopolnili) asistent dr. Lovro Žiberna 18,00 – 18,15 Pogled reprezentančnega zdravnika na težave, s katerimi se srečuje pri vsakodnevnem delu z slovensko biatlonsko reprezentanco Matej Svetec, dr. med (zdravnik biatlona) 18,15 – 18,30 Vloga zdravnika pediatra pri vodenju otroka – športnika doc. dr. Nataša Bratina ,dr. med. 18,30 – 18,45 Pogled vrhunskega športnika(ce) na nevarnosti dopinga v športu (potrjen naknadno) 18,45 – 19,00 Razprava Janko Dvoršak, vodja oddelka

dr. Tone Jagodic, generalni sekretar OKS-ZŠZ

Vabilo s programom 01  

http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/5.KONFERENCA_GRADIVA/VABILO_S_PROGRAMOM_01.pdf

Advertisement